Heeft u het Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer” gemist? Bekijk hier de opname!

Wat verandert er in 2020?

Publicatiedatum 28 november 2019
Ook in 2020 zijn er de nodige wijzigingen in wetgeving voor ondernemers. Het UBO-register, de Wet arbeidsmarkt in balans, meldplicht ook bij girale transacties in de kunstwereld en nog veel meer regelingen wijzigen komend jaar. In deze blog zetten we de belangrijkste op een rij.

2020-weblijst.fd99d8

Ook in 2020 zijn er de nodige wijzigingen in wetgeving voor ondernemers. In deze blog zetten we de belangrijkste op een rij.

Arbeidsrecht

De meeste wijzigingen zijn er voor werkgevers. Door het aflopen van overgangsregelingen uit de Wet werk en zekerheid en de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans verandert de berekening van de transitievergoeding. Deze wordt nu voor alle werknemers gelijk ongeacht de duur van het dienstverband en de leeftijd van de werknemer. Verder wordt de hoogte van de WW-premie afhankelijk van of het dienstverband vast of tijdelijk is. Ook wordt de ketenregeling verruimd tot drie jaar, komt er een extra toegestane ontslaggrond – de cumulatiegrond of i-grond -, krijgen oproepkrachten meer rechten en moeten payrollers dezelfde arbeidsvoorwaarden krijgen als werknemers die in dienst zijn bij de opdrachtgever.

Ambtenaren vallen voortaan onder het gewone arbeidsrecht. Zoals ieder half jaar gebruikelijk wijzigt ook de hoogte van het wettelijk minimumloon en het minimum jeugdloon. Verder wordt de werkkostenregeling verruimd, waardoor werkgevers een hogere vergoeding aan hun personeel mogen betalen, zonder dat zij daarover belasting verschuldigd zijn.

Per 1 april treedt de regeling in werking voor de compensatie van de transitievergoeding bij ontslag na twee jaar ziekte of wegens bedrijfseconomische omstandigheden. Deze geldt ook voor reeds betaalde vergoedingen na twee jaar ziekte. Als gevolg hiervan heeft de Hoge Raad recent bepaald dat de werkgever verplicht is om het dienstverband van de zieke werknemer na twee jaar ziekte te beëindigen, indien de werknemer daarom vraagt.

Ondernemingsrecht

De belangrijkste wijziging op het gebied van het ondernemingsrecht is de invoering van het UBO-register per 10 januari 2020. Daarnaast vervalt vanaf 1 januari 2020 de mogelijkheid voor de directeur-grootaandeelhouder om pensioen in eigen beheer op te bouwen. Op dezelfde datum is het aandeel aan toonder niet langer geldig.

Kunst en recht

De meldplicht en controleplicht bij betalingen met contant geld van € 10.000,- of meer gaat vanaf 10 januari 2020 ook gelden voor girale betalingen. Daarnaast vallen ook betalingen voor de opslag van kunstwerken vanaf € 10.000,- onder de meldplicht.

Meer informatie

Wilt u meer weten over deze en andere wetswijzigingen en wat zij voor u als ondernemer en werkgever betekenen? Neem dan contact met ons op. Wilt u op de hoogte blijven van voor u relevante wijzigingen, meldt u dan aan voor onze nieuwsbrief.

  Deel op social media

  • ICT, privacy en intellectuele eigendom
  • Ondernemingsrecht

  2020: inschrijving in UBO-register verplicht

  26 augustus 2020

  Vanaf 27 september 2020 moet elk nieuw of bestaand bedrijf zijn UBO’s inschrijven in het UBO-register bij de Kamer van Koophandel. Hoe werkt dat? En hoe wordt de privacy van UBO’s gewaarborgd?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Ontslaan: voor of na 1 januari 2020?

  24 juli 2019

  Per 1 januari 2020 wijzigt de berekening van de transitievergoeding. Het kan daardoor voor werkgevers veel uitmaken of zij deze vergoeding voor of na 1 januari 2020 moeten betalen. Wat zijn de wijzigingen?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Three important topics to include in your employment contract under Dutch, US and UK law

  15 juli 2021

  In the last issue of Stare Decisis, Priscilla de Leede of Russell Advocaten, Mary Edenfield of Mateer Harbert and Ed Belam of Marriott Harrison discuss the most important topics to include in your employment contracts regarding the termination of the contract. There are some important differences to take into account!

  lees verder
  • Ondernemingsrecht

  Goed bestuur: De raadgevende stem van bestuurders en commissarissen

  28 juni 2021

  Bestuurders en commissarissen hebben een raadgevende stem in de algemene vergadering van aandeelhouders. Vanaf 1 juli 2021 geldt dit ook voor de bestuurders en commissarissen van verenigingen, stichtingen en coöperaties. Wat zijn de gevolgen wanneer er besluiten worden genomen zonder dat zij advies hebben kunnen geven?

  lees verder
  • Ondernemingsraad
  • Ondernemingsrecht

  Wet bestuur en toezicht rechtspersonen: wat verandert er?

  23 juni 2021

  Op 10 november 2020 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen aangenomen. Dit heeft gevolgen voor alle verenigingen en stichtingen, maar vooral voor non-profitorganisaties. Bent u als bestuurder van een sportvereniging nu eerder aansprakelijk? Moet u aan extra eisen voldoen als u in de raad van toezicht van een school zit?

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  17 juni 2021: Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer”

  17 juni 2021

  Heeft u het webinar gemist? Bekijk dan de opname hiervan! Als uw werknemer zich ziek meldt, roept dit tal van lastige vragen op. Wat zijn uw re-integratieverplichtingen tijdens de ziekteperiode? Wat mag u – met het oog op privacywetgeving – wel en niet noteren over uw zieke werknemer? Tijdens het webinar op 17 juni 2021 gaven wij een praktische toelichting op deze en andere vragen.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Ontslag zieke statutair bestuurder

  17 juni 2021

  Een zieke werknemer mag niet worden ontslagen. Een werknemer die weet dat ontslag dreigt, kan echter niet daaraan ontkomen door zich ziek te melden. Maar wanneer weet de werknemer dat dit het geval is? Die vraag stond centraal bij de rechtszaak over het ontslag van de CFO van de Volksbank.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Let op met de werkgeversverklaring!

  14 juni 2021

  Voor het sluiten van een hypotheek of een huurcontract vragen de bank of de verhuurder vaak om een werkgeversverklaring. Zo’n verklaring kan onbedoelde gevolgen hebben voor de werkgever. Waarop moet u letten?

  lees verder