Reinier Russell

managing partner

Reinier adviseert nationale en internationale bedrijven

reinier.russell@russell.nl
+31 20 301 55 55

Lisanne Meijerhof

advocaat

Lisanne is advocaat voor corporate litigation en stichtingen en verenigingen

lisanne.meijerhof@russell.nl
+31 20 301 55 55

Jan Dop

partner

Jan is advocaat arbeidsrecht en ondernemingsrecht

jan.dop@russell.nl
+31 20 301 55 55

Esmée Bootsman

advocaat

Esmée geeft advies over ondernemingsrecht, contracten en corporate litigation.

esmee.bootsman@russell.nl
+31 20 301 55 55

Ondernemingsrecht

Bent u op zoek naar een goede advocaat ondernemingsrecht in Amsterdam? Russell Advocaten staat u als ondernemer op alle fronten bij in uw dagelijkse bedrijfsvoering. Of het nu gaat om de structuur van uw bedrijf, geschillen met aandeelhouders of de aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen. Onze gespecialiseerde advocaten helpen u graag om problemen voor te zijn door creatief mee te denken met bestuurders en commissarissen. Wij streven er naar juridische procedures te vermijden, tenzij er echt geen andere oplossing is.

U kunt ons inschakelen voor:

 • oprichting en wijziging van BV / NV of personenvennootschap
 • bestuurdersaansprakelijkheid
 • boardroom counseling
 • statuten / statutaire structuur
 • aandeelhoudersovereenkomsten
 • herstructurering
 • Raad van Bestuur
 • Raad van Commissarissen
 • Raad van Toezicht, Raad van Advies
 • directeur-grootaandeelhouder
 • corporate governance
 • Ondernemingskamer (enquête, geschillenregeling)
 • Fusie en overname, ontvlechting
 • risk management / privacy
 • corporate immigration

Bel ons vrijblijvend op 020 301 55 55 of stuur ons een e-mail.

Veelgestelde vragen

Onze antwoorden op veel gestelde vragen van ondernemers. Staat uw vraag er niet bij? Bel ons dan op +31 20 301 55 55 of stuur een e-mail.

  • Hoe richt ik een BV/NV op?

   Voor het starten van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BV) of een naamloze vennootschap (NV) dient u een aantal stappen te doorlopen. Zo moet u een oprichtingsakte laten opmaken en bekrachtigen, het minimumstartkapitaal in de onderneming storten en de onderneming registeren. De procedure voor het oprichten van een BV lijkt sterk op die voor het oprichten van een NV, maar verschilt toch ook op een belangrijk punt: het vereiste minimum startkapitaal.

   Bij het oprichten van een bedrijf is het van belang dat het bedrijf meteen goed wordt ingericht. Zo moeten de statutaire structuur en de interne samenwerkingen worden vormgegeven (aandeelhouders dienen onderlinge afspraken bijvoorbeeld te regelen in een aandeelhoudersovereenkomst). Om ervoor te zorgen dat dit op de juiste wijze gebeurt, is het aan te raden om een advocaat in te schakelen.

  • Is mijn bedrijf verplicht commissarissen aan te stellen?

   Grote BV’s en NV’s – structuurvennootschappen – zijn verplicht om commissarissen aan te stellen. Zij hebben deze doorgaans zitting in een afzonderlijke Raad van Commissarissen (RvC), maar in een one-tier model maken zij als niet-uitvoerende bestuurders deel uit van de Raad van Bestuur van de vennootschap. Een bedrijf valt te kwalificeren als een structuurvennootschap, wanneer deze voldoet aan een aantal voorwaarden.

  • Wanneer moet ik de ondernemingsraad raadplegen?

   Als een bedrijf meer dan 50 werknemers in dienst heeft, dan moet het bestuur bij het nemen van een aantal besluiten om het advies of de instemming van de ondernemingsraad (OR) vragen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om besluiten over de overdracht van de onderneming of de wijziging van een pensioenregeling. Als het bestuur geen advies inwint van de OR of het advies van de OR niet (geheel) overneemt, dan kan de OR beroep instellen tegen het besluit.