Ondernemingsrecht

Door ondernemers voor ondernemers

Bent u op zoek naar een goede advocaat ondernemingsrecht in Amsterdam? Wilt u meer weten over de onderlinge verhoudingen tussen de verschillende organen binnen uw bedrijf? Heeft u een aandeelhoudersgeschil of wilt u juridisch advies over de aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen?

Bel ons dan vrijblijvend op 020 301 55 55 of stuur ons een e-mail.

Wilt u meer weten over andere terreinen waarop wij ondernemers bijstaan? Bezoek dan onze pagina’s over:

Veelgestelde vragen

Onze antwoorden op veel gestelde vragen van ondernemers. Staat uw vraag er niet bij? Bel ons dan vrijblijvend op 020 301 55 55 of stuur ons een e-mail.

  • Hoe richt ik een BV/NV op?

   Voor het starten van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BV) of een naamloze vennootschap (NV) dient u een aantal stappen te doorlopen. Zo moet u een oprichtingsakte laten opmaken en bekrachtigen, het minimumstartkapitaal in de onderneming storten en de onderneming registeren. De procedure voor het oprichten van een BV lijkt sterk op die voor het oprichten van een NV, maar verschilt toch ook op een belangrijk punt: het vereiste minimum startkapitaal.

   Bij het oprichten van een bedrijf is het van belang dat het bedrijf meteen goed wordt ingericht. Zo moeten de statutaire structuur en de interne samenwerkingen worden vormgegeven (aandeelhouders dienen onderlinge afspraken bijvoorbeeld te regelen in een aandeelhoudersovereenkomst). Om ervoor te zorgen dat dit op de juiste wijze gebeurt, is het aan te raden om een advocaat in te schakelen.

  • Is mijn bedrijf verplicht commissarissen aan te stellen?

   Grote BV’s en NV’s – structuurvennootschappen – zijn verplicht om commissarissen aan te stellen. Zij hebben deze doorgaans zitting in een afzonderlijke Raad van Commissarissen (RvC), maar in een one-tier model maken zij als niet-uitvoerende bestuurders deel uit van de Raad van Bestuur van de vennootschap. Een bedrijf valt te kwalificeren als een structuurvennootschap, wanneer deze voldoet aan een aantal voorwaarden.

  • Wanneer moet ik de ondernemingsraad raadplegen?

   Als een bedrijf meer dan 50 werknemers in dienst heeft, dan moet het bestuur bij het nemen van een aantal besluiten om het advies of de instemming van de ondernemingsraad (OR) vragen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om besluiten over de overdracht van de onderneming of de wijziging van een pensioenregeling. Als het bestuur geen advies inwint van de OR of het advies van de OR niet (geheel) overneemt, dan kan de OR beroep instellen tegen het besluit.

Onze advocaten voor ondernemingsrecht

Maak kennis met onze specialisten voor ondernemingsrecht en corporate litigation

russell-advocaten-kantoor

Ons kantoor

Russell Advocaten richt zich op ondernemers, directeur-grootaandeelhouders (dga’s), bestuurders, commissarissen, vermogende particulieren en expats. Wij staan u graag op alle fronten bij in uw dagelijkse bedrijfsvoering. Wij geven u juridisch advies, bemiddelen tussen verschillende partijen en ondersteunen u bij een gerechtelijke procedure.

Tarieven

Onze uurtarieven zijn marktconform. Kosten die in het kader van de opdracht aan derden verschuldigd zijn (zoals leges, deurwaarderskosten en griffierechten) worden van tevoren met u besproken.

Daarnaast zijn wij bereid om vaste tarieven voor bepaalde diensten af te spreken. Na een persoonlijk gesprek met u kunnen wij bepalen of uw zaak zich daarvoor leent. Het betreft doorgaans zaken die juridisch relatief eenvoudig te doorgronden zijn.

Geen gefinancierde rechtshulp (Raad voor Rechtsbijstand)

Wij nemen geen zaken aan op basis van de door de staat gefinancierde rechtshulp, de “toevoeging”. Of u voor een toevoeging in aanmerking komt kunt u terugvinden op de website van de Raad voor Rechtsbijstand: www.rvr.org.

Procederen

Ondernemingsrecht actueel

Onze advocaten publiceren geregeld blogs, nieuwsbrieven, artikelen en boeken over ondernemingsrecht. Ook organiseert Russell Advocaten regelmatig seminars en workshops voor ondernemers. Hieronder vindt u een overzicht daarvan.

 • Arbeidsrecht en ontslag

Statutair bestuurder of titulair bestuurder?

25 juni 2020

Functiebenamingen als algemeen directeur, CEO, bestuurder en gevolmachtigde directeur komen veel voor. Juridisch gezien zijn er maar twee functies te onderscheiden. Wat zijn de verschillen en wie mag wat? En wat zijn de gevolgen bij ontslag van een bestuurder?

lees verder
 • Ondernemingsrecht

Is een managementovereenkomst een arbeidsovereenkomst of een opdrachtovereenkomst?

26 augustus 2021

Hebben de nieuwe regels van de Hoge Raad voor het beoordelen van arbeidsovereenkomsten ook gevolgen voor de managementovereenkomst? De rechtspraak is er nog niet uit. Dat blijkt uit uitspraken van het Hof Arnhem-Leeuwarden en de Rechtbank Midden-Nederland over de managementovereenkomst van de CFO van de Volksbank.

lees verder
 • Ondernemingsrecht

Goed bestuur: De raadgevende stem van bestuurders en commissarissen

28 juni 2021

Bestuurders en commissarissen hebben een raadgevende stem in de algemene vergadering van aandeelhouders. Vanaf 1 juli 2021 geldt dit ook voor de bestuurders en commissarissen van verenigingen, stichtingen en coöperaties. Wat zijn de gevolgen wanneer er besluiten worden genomen zonder dat zij advies hebben kunnen geven?

lees verder
 • Ondernemingsraad
 • Ondernemingsrecht

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen: wat verandert er?

23 juni 2021

Op 10 november 2020 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen aangenomen. Dit heeft gevolgen voor alle verenigingen en stichtingen, maar vooral voor non-profitorganisaties. Bent u als bestuurder van een sportvereniging nu eerder aansprakelijk? Moet u aan extra eisen voldoen als u in de raad van toezicht van een school zit?

lees verder
 • Expats
 • Arbeidsrecht en ontslag

The Netherlands: Gateway to Europe

3 mei 2021

The Netherlands likes to present itself as “the gateway to Europe.” And not without reason: excellent travel connections (Schiphol Amsterdam Airport and Rotterdam Seaport) and a highly educated population speaking several languages.

lees verder
 • Ondernemingsrecht

Moet u uw statuten wijzigen vanwege de nieuwe Wet bestuur en toezicht rechtspersonen?

15 april 2021

Op 1 juli 2021 treedt de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr) in werking. Wat betekent dit voor de statuten van uw vereniging, stichting of coöperatie?

lees verder
 • Ondernemingsrecht

250 dagen bedenktijd voor beursvennootschappen

30 maart 2021

Besturen van beursgenoteerde vennootschappen krijgen een nieuw middel om de vennootschap te beschermen tegen ongewenst aandeelhoudersactivisme of een dreigende (vijandelijke) overname. Zij krijgen de mogelijkheid tot het inroepen van een bedenktijd van maximaal 250 dagen. Wat houdt deze bedenktijd precies in?

lees verder
 • Kunst
 • Ondernemingsrecht

Mr. Paul W.L. Russell in rechtencircuit.nl: “Zoek datgene wat bij je past”

25 februari 2021

Mr. Paul W.L. Russell heeft een interview gegeven aan rechtencircuit.nl over zijn ervaringen als advocaat. Waar moet een procesadvocaat op letten? Hoe zorg je als jurist dat je werk interessant en relevant blijft?

lees verder