Heeft u het Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer” gemist? Bekijk hier de opname!

Personeel: aanscherping ketenregeling

Publicatiedatum 29 januari 2015
De komende periode zal er veel veranderen in het arbeidsrecht. Russell Advocaten zal u door middel van een reeks nieuwsflitsen hierover informeren. Deze keer: de aanscherping van de ketenregeling.

keten

Sneller vaste arbeidsovereenkomst voor flexwerkers

De zogenaamde ketenregeling voor werknemers met een tijdelijke arbeidsovereenkomst wordt aangescherpt, waardoor zij eerder recht hebben op een vaste arbeidsovereenkomst. Bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die elkaar binnen een periode van 6 maanden (nu 3) opvolgen zal bij het 4e contract of na 2 jaar (nu 3) al een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaan. Dit gebeurt per 1 januari 2020 weer na 3 jaar.

Beperking mogelijkheid tot afwijking bij cao

De mogelijkheid om bij cao af te wijken van de ketenregeling wordt beperkt. Bij cao zal slechts kunnen worden afgeweken ten aanzien van uitzendovereenkomsten of wanneer de intrinsieke aard van de bedrijfsvoering dit vereist (het mag daarbij niet gaan om normale schommelingen in de bedrijfsvoering als gevolg van economische omstandigheden). Afwijken kan slechts tot ten hoogste 6 contracten in een periode van ten hoogste 4 jaar. Van de tussenperiode van 6 maanden kan niet worden afgeweken.

Ruimere mogelijkheid tot afwijking specifieke groepen werknemers

Voor een aantal specifieke groepen werknemers zullen ruimere afwijkingsmogelijkheden gaan gelden. Zo kan ten aanzien van bestuurders van rechtspersonen bij schriftelijke overeenkomst en voor arbeidsovereenkomsten die overwegend zijn aangegaan vanwege de educatie van de werknemer bij cao worden afgeweken van de termijn van 2 jaar (er kan niet worden afgeweken van het maximale aantal contracten). De ketenregeling kan geheel worden uitgesloten ten aanzien van functies binnen bepaalde bedrijfstakken die daartoe door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn aangewezen omdat het voor die functies bestendig gebruik is en vanwege de intrinsieke aard van de bedrijfsvoering van die functies noodzakelijk is dat de arbeid uitsluitend wordt verricht op basis van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd (bijvoorbeeld in de profvoetbalsector).

Ketenregeling niet van toepassing

De ketenregeling zal niet van toepassing zijn op arbeidsovereenkomsten die zijn aangegaan in verband met een beroepsbegeleidende leerweg. Daarnaast is de ketenregeling niet van toepassing op werknemers van jonger dan 18 jaar die gemiddeld maximaal 12 uur per week werken.

Sneller sprake van opvolgend werkgeverschap

Er zal sneller sprake zijn van opvolgend werkgeverschap waardoor de ketenregeling van toepassing blijft op elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten van dezelfde werknemer bij verschillende werkgevers (bijvoorbeeld in geval van uitzendrelaties of een doorstart/overname na faillissement). In tegenstelling tot wat op grond van de vaste jurisprudentie geldt, is niet langer vereist dat de nieuwe werkgever inzicht heeft in de hoedanigheid en de geschiktheid van de werknemer. Het vereiste dat de werknemer bij de opvolgend werkgever vergelijkbare arbeid moet verrichten blijft bestaan. Net als nu het geval is, kan de toepasselijkheid van de ketenregeling bij opvolgend werkgeverschap bij cao worden uitgesloten.

Overgangsrecht

Op voor 1 juli 2015 gesloten arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die ná 1 juli 2015 de duur van 2 jaar passeren blijft de oude ketenregeling van toepassing. Wordt op of ná 1 juli 2015 een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd gesloten, dan is daarop de nieuwe ketenregeling van toepassing. De ketenregeling is dan pas doorbroken wanneer de periode tussen de op of ná 1 juli 2015 gesloten arbeidsovereenkomst en de daaraan voorafgaande arbeidsovereenkomst langer is dan 6 maanden. De op 1 juli 2015 geldende cao’s waarin wordt afgeweken van de ketenregeling blijven geldig voor de duur van de looptijd van de cao, maar niet langer dan tot maximaal 12 maanden na 1 juli 2015. Tussenpozen van meer dan 3 maanden tussen arbeidsovereenkomsten die zijn gesloten vóór 1 juli 2015 blijven gelden als geldige onderbreking van de ketenregeling.

Vast contract met beëindigingsovereenkomst niet langer mogelijk

Werkgevers sluiten soms gelijktijdig met het vierde contract (dat voor onbepaalde tijd geldt) een beëindigingsovereenkomst om zo de ketenregeling te omzeilen.

De Hoge Raad heeft op 9 januari 2015 geoordeeld dat deze constructie in strijd is met het recht. Hierdoor is het niet langer mogelijk om met een beëindigingsovereenkomst een extra contract voor bepaalde tijd te creëren.

Actie

 • Controleer de looptijd van uw tijdelijke contracten met werknemers.
 • Neem contact op met uw advocaat wanneer u met een werknemer een beëindigingsovereenkomst in het kader van een verlenging van de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft gesloten.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het nieuwe arbeidsrecht? Of heeft u vragen over tijdelijke contracten, detachering en andere vormen van flexibel werken? Dan kunt u contact opnemen met:
mr. Jan Dop (jan.dop@russell.nl).

  Deel op social media

  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  17 juni 2021: Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer”

  17 juni 2021

  Heeft u het webinar gemist? Bekijk dan de opname hiervan! Als uw werknemer zich ziek meldt, roept dit tal van lastige vragen op. Wat zijn uw re-integratieverplichtingen tijdens de ziekteperiode? Wat mag u – met het oog op privacywetgeving – wel en niet noteren over uw zieke werknemer? Tijdens het webinar op 17 juni 2021 gaven wij een praktische toelichting op deze en andere vragen.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Ontslag zieke statutair bestuurder

  17 juni 2021

  Een zieke werknemer mag niet worden ontslagen. Een werknemer die weet dat ontslag dreigt, kan echter niet daaraan ontkomen door zich ziek te melden. Maar wanneer weet de werknemer dat dit het geval is? Die vraag stond centraal bij de rechtszaak over het ontslag van de CFO van de Volksbank.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Let op met de werkgeversverklaring!

  14 juni 2021

  Voor het sluiten van een hypotheek of een huurcontract vragen de bank of de verhuurder vaak om een werkgeversverklaring. Zo’n verklaring kan onbedoelde gevolgen hebben voor de werkgever. Waarop moet u letten?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Wettelijk minimumloon per 1 juli 2021

  2 juni 2021

  De hoogte van het wettelijk minimumloon verandert per 1 juli 2021. Wat zijn de nieuwe bedragen?

  lees verder
  • Expats
  • Arbeidsrecht en ontslag

  The Netherlands: Gateway to Europe

  3 mei 2021

  The Netherlands likes to present itself as “the gateway to Europe.” And not without reason: excellent travel connections (Schiphol Amsterdam Airport and Rotterdam Seaport) and a highly educated population speaking several languages.

  lees verder
  • Ambassades
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Russell Advocaten aanbevolen door The Legal 500 2021

  20 april 2021

  Russell Advocaten is voor het 17e jaar op rij opgenomen in The Legal 500. We zijn blij met deze erkenning voor de kwaliteit van onze juridische dienstverlening door experts en cliënten. Lees wat zij over ons schrijven:

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Ontslag en vervaltermijnen

  8 april 2021

  Vervaltermijnen in het arbeidsrecht zijn strikt. Wie te laat is, kan niets meer doen tegen zijn ontslag en verspeelt het recht op vergoeding. Wat zijn de termijnen waar u op moet letten?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Personeel: Wettelijk minimumloon

  29 maart 2021

  De hoogte van het wettelijk minimumloon verandert ieder half jaar. Wat zijn de nieuwe bedragen per 1 juli 2021?

  lees verder