Incasso

Worden uw facturen niet betaald? Russell Advocaten helpt u graag bij het incasseren van uw vorderingen, zowel op nationaal als internationaal niveau. Wij beoordelen voor u hoe uw schuldenaar het beste tot betaling kan worden bewogen, zetten het bij uw situatie passende incassotraject in gang en leiden dit traject in goede banen. Dankzij ons internationale netwerk kunnen wij u ook bijstaan als u in het buitenland vorderingen wil innen.

Beslag leggen

Wanneer uw facturen ook na het sturen van sommatiebrieven niet worden betaald, dan kunt u naar de rechter stappen. Russell Advocaten raadt u aan om vóór het starten van een gerechtelijke procedure eerst conservatoir beslag te leggen. Hiermee voorkomt u dat de schuldenaar tijdens een procedure zijn vermogen wegsluist.

Na het leggen van conservatoir beslag moet u een bodemprocedure starten. Dit doet u door de debiteur te dagvaarden. Indien de rechter de vordering toewijst in de bodemprocedure, dan kan het conservatoir beslag worden omgezet in executoriaal beslag. Bij een executoriaal beslag legt de deurwaarder beslag op het vermogen of de goederen van de schuldenaar. Met de opbrengst – eventueel na verkoop van de in beslag genomen goederen – kan uw vordering (gedeeltelijk) worden voldaan.

Russell Advocaten helpt u graag bij het leggen van conservatoir beslag, het starten en voeren van een bodemprocedure en het leggen van executoriaal beslag.

Internationale incasso

Russell Advocaten is partner van Debitura, een internationaal platform voor incassodiensten.