Franchise, distributie en agentuur

Russell Advocaten adviseert ondernemers in de sectoren fashion en retail

Wilt u hulp bij het opstellen of toetsen van een franchise-, distributie- of agentuurovereenkomst? Heeft u een geschil over de totstandkoming of nakoming van een dergelijk contract?

Bent u op zoek naar een goede advocaat met kennis van retail in Amsterdam?

Bel ons dan vrijblijvend op 020 301 55 55 of stuur ons een e-mail.

Veelgestelde vragen

Onze cliënten stellen vaak de volgende vragen. Heeft u andere vragen of wilt u een geschil aan ons voorleggen? Neem dan contact met ons op via +31 20 301 55 55 of per e-mail.

  • Kan ik mijn franchisegever aansprakelijk stellen voor het verstrekken van onjuiste omzet- en winstprognoses?

   Voorafgaand aan het sluiten van een franchiseovereenkomst verstrekt de franchisegever vaak omzet- en winstprognoses aan de (potentiële) franchisenemer. Wanneer de voorgespiegelde verwachtingen onrealistisch blijken te zijn en de franchisenemer bij een juiste voorstelling van zaken nooit de franchiseovereenkomst zou zijn aangegaan, zal hij de schade die hij heeft geleden waarschijnlijk op de franchisegever willen verhalen.

   Voorafgaand aan het sluiten van een franchiseovereenkomst verstrekt de franchisegever vaak omzet- en winstprognoses aan de (potentiële) franchisenemer. Wanneer de voorgespiegelde verwachtingen onrealistisch blijken te zijn en de franchisenemer bij een juiste voorstelling van zaken nooit de franchiseovereenkomst zou zijn aangegaan, zal hij de schade die hij heeft geleden waarschijnlijk op de franchisegever willen verhalen.

   Als de franchisegever het onderzoek naar en de rapportage over de prognoses heeft uitbesteed aan een derde, geldt dat de franchisegever mag vertrouwen op de juistheid van de gegevens zoals verstrekt door die derde. Hij zal dan dus in principe niet aansprakelijk kunnen worden gehouden voor de schade.

  • Wat moet ik regelen in een shop-in-shopovereenkomst?

   Naast afspraken over de hoogte van de gebruiksvergoeding/huurprijs, de duur van de overeenkomst en de wijze van beëindiging van de samenwerking, zijn er ook andere belangrijke zaken waarover de hoofdwinkelier en shop-in-shophouder afspraken dienen te maken. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan afspraken over de inrichting, het personeel en het onderhoud van de shop-in-shop.

  • Waar moet ik op letten bij het aangaan van een pop-up store overeenkomst?

   In de pop-up store overeenkomst moet duidelijk worden vastgelegd dat deze voor minder dan twee jaar wordt aangegaan. Bij de verhuur van winkelruimte zijn namelijk in principe de regels voor (ver)huur van bedrijfsruimte van toepassing, waarbij opzegging van de overeenkomst lastig is. Dit past natuurlijk niet bij het flexibele karakter van een pop-up store, maar wanneer de huurovereenkomst wordt aangegaan voor twee jaar of korter, zijn deze regels niet van toepassing.

   Naast de termijn die wordt overeengekomen voor de huur van de winkelruimte, moeten partijen bij het aangaan van de overeenkomst ook nog rekening houden met:

   • plaatselijke wet- en regelgeving, zoals het bestemmingsplan;
   • noodzakelijke vergunningen, zoals een omgevingsvergunning voor verbouwingen en/of het maken van reclame;
   • mogelijkheden voor tussentijdse beëindiging van de overeenkomst, bijvoorbeeld wanneer een vaste huurder voor de ruimte wordt gevonden;
   • aansprakelijkheid bij gebreken aan het gehuurde.

Onze advocaten voor franchise, distributie en agentuur

Maak kennis met onze specialisten in franchise, distributie en agentuur

russell-advocaten-kantoor

Ons kantoor

Russell Advocaten richt zich op ondernemers, directeur-grootaandeelhouders (dga’s), bestuurders, commissarissen, vermogende particulieren en expats. Wij staan u graag op alle fronten bij in uw dagelijkse bedrijfsvoering. Wij geven u juridisch advies, bemiddelen tussen verschillende partijen en ondersteunen u bij een gerechtelijke procedure.

Tarieven

Onze uurtarieven zijn marktconform. Kosten die in het kader van de opdracht aan derden verschuldigd zijn (zoals leges, deurwaarderskosten en griffierechten) worden van tevoren met u besproken.

Daarnaast zijn wij bereid om vaste tarieven voor bepaalde diensten af te spreken. Na een persoonlijk gesprek met u kunnen wij bepalen of uw zaak zich daarvoor leent. Het betreft doorgaans zaken die juridisch relatief eenvoudig te doorgronden zijn.

Geen gefinancierde rechtshulp (Raad voor Rechtsbijstand)

Wij nemen geen zaken aan op basis van de door de staat gefinancierde rechtshulp, de “toevoeging”. Of u voor een toevoeging in aanmerking komt kunt u terugvinden op de website van de Raad voor Rechtsbijstand: www.rvr.org.

Procederen

Franchise, distributie en agentuur actueel

Onze advocaten publiceren geregeld blogs, nieuwsbrieven, artikelen en boeken over franchise, distributie en agentuur. Hieronder vindt u een overzicht daarvan.

 • Retail
 • Vastgoed en huur

Berekening huurprijsverlaging wegens lockdown

16 september 2021

Hoe berekent de rechter een lagere huurprijs vanwege de lockdown? Telt online omzet mee? Maakt het wat uit of sprake is van een grote of kleine huurder of verhuurder?

lees verder
 • Retail
 • Arbeidsrecht en ontslag

Questions and challenges during COVID-19: Dutch employment law, tenancy law and contract law

13 september 2021

In this article, we will discuss several questions and challenges in the field of Dutch employment law, tenancy law and contract law during COVID-19.

lees verder
 • Franchise, distributie en agentuur
 • Contracten

Pas op met vage bewoordingen in franchiseovereenkomsten

24 juni 2021

Het is belangrijk om in overeenkomsten duidelijke en ondubbelzinnige taal te gebruiken. Dat blijkt nog maar eens uit een recente uitspraak van de Hoge Raad. Door onduidelijkheden in de franchiseovereenkomsten hebben franchisenemers van Albert Heijn mogelijk miljoenen misgelopen.

lees verder
 • Retail
 • Arbeidsrecht en ontslag

17 juni 2021: Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer”

17 juni 2021

Heeft u het webinar gemist? Bekijk dan de opname hiervan! Als uw werknemer zich ziek meldt, roept dit tal van lastige vragen op. Wat zijn uw re-integratieverplichtingen tijdens de ziekteperiode? Wat mag u – met het oog op privacywetgeving – wel en niet noteren over uw zieke werknemer? Tijdens het webinar op 17 juni 2021 gaven wij een praktische toelichting op deze en andere vragen.

lees verder
 • Mode en luxury
 • Procederen, arbitrage en mediation

De voordelen van arbitrage

19 mei 2021

Procederen hoeft niet altijd bij een rechter. Er zijn ook andere manieren om een juridisch conflict op te lossen. Een belangrijk en vaak aantrekkelijk alternatief is arbitrage. Zeker als u internationaal zaken doet. Wat zijn de voordelen van arbitrage?

lees verder
 • Retail
 • Vastgoed en huur

Huurder en verhuurder moeten pijn van lockdown delen

30 maart 2021

Wanneer heeft een huurder recht op huurkorting? Hoe worden de gevolgen van de coronacrisis over verhuurder en huurder verdeeld?

lees verder
 • Franchise, distributie en agentuur
 • Contracten

Distribution & Agency in the Netherlands

25 februari 2021

Russell Advocaten heeft in de Lexology Guide Distribution & Agency het hoofdstuk over Nederland geschreven. Lexology is de grootste bron voor internationaal juridisch nieuws, analyses en inzichten voor advocatenkantoren en bedrijfsjuristen.

lees verder
 • Franchise, distributie en agentuur
 • Contracten

Contracten: Hoe kunt u doorverkoop via internet beperken?

5 februari 2021

Verkoop via internet biedt vele mogelijkheden om klanten te bereiken, maar hoe houdt u als leverancier controle over de doorverkoop van uw producten via internet? Wat mag wel? Wat mag niet? Welke rechten hebben uw distributeurs?

lees verder