Lisanne Meijerhof

advocaat

Lisanne is advocaat voor corporate litigation en stichtingen en verenigingen

lisanne.meijerhof@russell.nl
+31 20 301 55 55

Reinier Russell

managing partner

Reinier adviseert nationale en internationale bedrijven

reinier.russell@russell.nl
+31 20 301 55 55

Franchise, distributie en agentuur

Wilt u hulp bij het opstellen of toetsen van een franchise-, distributie- of agentuurovereenkomst? Heeft u een geschil over de totstandkoming of nakoming van een dergelijk contract?

Bent u op zoek naar een goede advocaat met kennis van retail in Amsterdam?

Bel ons dan vrijblijvend op 020 301 55 55 of stuur ons een e-mail.

Veelgestelde vragen

Onze cliënten stellen vaak de volgende vragen. Heeft u andere vragen of wilt u een geschil aan ons voorleggen? Neem dan contact met ons op via +31 20 301 55 55 of per e-mail.

  • Kan ik mijn franchisegever aansprakelijk stellen voor het verstrekken van onjuiste omzet- en winstprognoses?

   Voorafgaand aan het sluiten van een franchiseovereenkomst verstrekt de franchisegever vaak omzet- en winstprognoses aan de (potentiële) franchisenemer. Wanneer de voorgespiegelde verwachtingen onrealistisch blijken te zijn en de franchisenemer bij een juiste voorstelling van zaken nooit de franchiseovereenkomst zou zijn aangegaan, zal hij de schade die hij heeft geleden waarschijnlijk op de franchisegever willen verhalen.

   Voorafgaand aan het sluiten van een franchiseovereenkomst verstrekt de franchisegever vaak omzet- en winstprognoses aan de (potentiële) franchisenemer. Wanneer de voorgespiegelde verwachtingen onrealistisch blijken te zijn en de franchisenemer bij een juiste voorstelling van zaken nooit de franchiseovereenkomst zou zijn aangegaan, zal hij de schade die hij heeft geleden waarschijnlijk op de franchisegever willen verhalen.

   Als de franchisegever het onderzoek naar en de rapportage over de prognoses heeft uitbesteed aan een derde, geldt dat de franchisegever mag vertrouwen op de juistheid van de gegevens zoals verstrekt door die derde. Hij zal dan dus in principe niet aansprakelijk kunnen worden gehouden voor de schade.

  • Wat moet ik regelen in een shop-in-shopovereenkomst?

   Naast afspraken over de hoogte van de gebruiksvergoeding/huurprijs, de duur van de overeenkomst en de wijze van beëindiging van de samenwerking, zijn er ook andere belangrijke zaken waarover de hoofdwinkelier en shop-in-shophouder afspraken dienen te maken. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan afspraken over de inrichting, het personeel en het onderhoud van de shop-in-shop.

  • Waar moet ik op letten bij het aangaan van een pop-up store overeenkomst?

   In de pop-up store overeenkomst moet duidelijk worden vastgelegd dat deze voor minder dan twee jaar wordt aangegaan. Bij de verhuur van winkelruimte zijn namelijk in principe de regels voor (ver)huur van bedrijfsruimte van toepassing, waarbij opzegging van de overeenkomst lastig is. Dit past natuurlijk niet bij het flexibele karakter van een pop-up store, maar wanneer de huurovereenkomst wordt aangegaan voor twee jaar of korter, zijn deze regels niet van toepassing.

   Naast de termijn die wordt overeengekomen voor de huur van de winkelruimte, moeten partijen bij het aangaan van de overeenkomst ook nog rekening houden met:

   • plaatselijke wet- en regelgeving, zoals het bestemmingsplan;
   • noodzakelijke vergunningen, zoals een omgevingsvergunning voor verbouwingen en/of het maken van reclame;
   • mogelijkheden voor tussentijdse beëindiging van de overeenkomst, bijvoorbeeld wanneer een vaste huurder voor de ruimte wordt gevonden;
   • aansprakelijkheid bij gebreken aan het gehuurde.