Privacy statement

Russell Advocaten respecteert uw privacy

Download Privacy statement (PDF)

Russell Advocaten B.V. (hierna: Russell Advocaten) respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens waarover wij beschikken, vertrouwelijk worden behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de geldende wetgeving stelt. Door gebruik te maken van de website geeft u aan het privacybeleid te accepteren.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die – direct of indirect – betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals bijvoorbeeld uw naam, telefoonnummer, woon-, e-mailadres en functie. Wij verwerken persoonsgegevens:

Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor verschillende doeleinden:

We verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij we van tevoren uw toestemming hebben verkregen voor verwerking voor andere doeleinden of omdat die afwijkende verwerking noodzakelijk is:

Gegeven toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u altijd intrekken door ons een e-mail te sturen (info@russell.nl).

Delen van persoonsgegevens met derden

Uw persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden, tenzij u daar toestemming voor heeft gegeven, dit noodzakelijk is voor de behandeling van uw zaak, dat wettelijk verplicht is of dat noodzakelijk is ter behartiging van een gerechtvaardigd belang. Bij derden kunt u bijvoorbeeld denken aan overheden, een gerechtelijke instantie, een notaris of een deurwaarder.

Beschermingsmaatregelen

Wij hebben technische en organisatorische (beveiligings)maatregelen genomen om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen en ter voorkoming van ongeoorloofde toegang tot of het ongeoorloofde gebruik van uw persoonsgegevens en de apparatuur die voor de verwerking wordt gebruikt.

Uw rechten

Indien uw persoonsgegevens door ons zijn verwerkt, heeft u:

Deze rechten zijn niet onbeperkt. Wij kunnen bijvoorbeeld niet voldoen aan een verzoek om verwijdering van uw persoonsgegevens indien en zolang wij wettelijk verplicht zijn om die persoonsgegevens te bewaren. Als u van één of meer van deze rechten gebruik wilt maken, kunt u contact opnemen per e-mail (info@russell.nl) of per post:

Russell Advocaten
Antonio Vivaldistraat 6
1083 HP Amsterdam

Wij zullen uiterlijk binnen 1 maand na ontvangst op uw verzoek reageren, tenzij het een complex verzoek of veelheid aan verzoeken betreft, dan reageren wij uiterlijk binnen 3 maanden. Voor verzoeken die ongegrond of buitensporig worden bevonden, brengen wij kosten in rekening.

Heeft u vragen, dan kunt u tevens contact met ons opnemen via +31 20 301 5555.

Cookies

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden verwerkt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens verwerken wij deze gegevens om de werking van onze website te optimaliseren.

Gebruik van cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van onze website volledig kunt benutten.

Google Analytics

Wij maken op onze website gebruik van Google Analytics-cookies om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Om de gevolgen van deze cookies voor uw privacy te minimaliseren hebben wij:

De via Google Analytics verkregen informatie wordt, met inbegrip van een deel van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.  Als u niet wilt dat uw gegevens worden gebruikt door Google Analytics, kunt u eenvoudig een programma downloaden en installeren om Google Analytics te blokkeren.

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Wij adviseren u daarom om regelmatig deze privacyverklaring te controleren.

(Versie mei 2018)