Boardroom counseling

Directie, MT-leden, aandeelhouders, commissarissen en ondernemingsraden doen een beroep op Russell Advocaten bij vragen over corporate governance, strategische beslissingen en het oplossen van problemen buiten de publiciteit. De interactie en onderlinge verhoudingen tussen Raad van Bestuur (RvB), Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA), Raad van Commissarissen (RvC), Raad van Toezicht (RvT), Raad van Advies (RvA) en ondernemingsraad (OR) vereist bijzondere aandacht bij het voorkomen van problemen en het oplossen van tegenstellingen.