Boardroom counseling

Russell Advocaten voor strategisch advies en vertrouwelijkheid

Directie, MT-leden, aandeelhouders, commissarissen en ondernemingsraden doen een beroep op Russell Advocaten bij vragen over corporate governance, strategische beslissingen en het oplossen van problemen buiten de publiciteit. De interactie en onderlinge verhoudingen tussen Raad van Bestuur (RvB), Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA), Raad van Commissarissen (RvC), Raad van Toezicht (RvT), Raad van Advies (RvA) en ondernemingsraad (OR) vereist bijzondere aandacht bij het voorkomen van problemen en het oplossen van tegenstellingen.

Terug naar diensten

Geschiedenis

Meer dan 75 jaar een betrouwbare partner voor nationale en internationale bedrijven.

Meer informatie

Identiteit en werkwijze

Betrokkenheid bij en optimale bereikbaarheid voor de cliënt zijn voor ons van groot belang. Daarom wordt een zaak altijd door twee advocaten behandeld.

Meer informatie

Ons team

Russell Advocaten biedt een deskundig en gevarieerd team van gespecialiseerde advocaten en juristen. Onze advocaten zijn expert in hun vak en altijd uw persoonlijke sparring partner. Maak kennis met ons team in Nederland en wereldwijd.

Meer informatie

Ons netwerk

Russell Advocaten beschikt over een internationaal netwerk van notarissen, fiscalisten, accountants, deurwaarders en adviseurs.

Meer informatie