Heeft u het Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer” gemist? Bekijk hier de opname!

Aandeel aan toonder wordt aandeel op naam

Publicatiedatum 23 juli 2019
Op 1 juli 2019 treedt de Wet omzetting aandelen aan toonder in werking. De wet verplicht vennootschappen om uiterlijk 31 december 2019 door middel van een statutenwijziging aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam. Houders van aandelen verliezen hun rechten als zij hun aandelen niet laten registreren.

aandeel-aan-toonder-weblijst

Op 1 juli 2019 treedt de Wet omzetting aandelen aan toonder in werking. Deze maakt deel uit van een groot aantal maatregelen om witwassen, belastingontduiking en financiering van terrorisme tegen te gaan. Ook het UBO-register en het Centraal Aandeelhoudersregister horen hierbij.

Verplichtingen naamloze vennootschap

De wet verplicht vennootschappen om door middel van een statutenwijziging aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam. Dit moet uiterlijk 31 december 2019 zijn gebeurd. De aandeelhouders moeten vooraf over deze wijziging worden geïnformeerd door middel van een bericht in een landelijke krant. Deze verplichtingen gelden alleen voor aandelen aan toonder die niet worden gehouden door een intermediair of het centraal instituut (Euroclear Nederland). Zet de vennootschap de aandelen niet om, dan gebeurt dit op 1 januari 2020 van rechtswege.

Verplichtingen aandeelhouder

De houders van aandeelbewijzen aan toonder zijn verplicht om deze na de omzetting in te leveren bij de vennootschap. Zo lang zij dit niet doen, kunnen zij geen gebruik maken van hun stemrecht en andere rechten. Ook moeten zij voor 1 januari 2021 hun aandeel in bewaring geven bij een intermediair of bij het centraal instituut of inleveren bij de vennootschap. Doet de aandeelhouder dit niet, dan verkrijgt de vennootschap de aandelen om niet. De aandeelhouder heeft nog tot en met 31 december 2025 de tijd om alsnog de aandelen aan toonder in te leveren in ruil voor aandelen op naam.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de Wet omzetting aandelen aan toonder of heeft u andere vragen over de gevolgen van de maatregelen tegen witwassen voor uw bedrijf? Neem dan contact met ons op:

  Deel op social media

  • ICT, privacy en intellectuele eigendom
  • Ondernemingsrecht

  2020: inschrijving in UBO-register verplicht

  26 augustus 2020

  Vanaf 27 september 2020 moet elk nieuw of bestaand bedrijf zijn UBO’s inschrijven in het UBO-register bij de Kamer van Koophandel. Hoe werkt dat? En hoe wordt de privacy van UBO’s gewaarborgd?

  lees verder
  • Ondernemingsrecht

  Goed bestuur: Einde van het anonieme aandeel?

  24 april 2017

  Een nieuw wetsvoorstel bevat vergaande maatregelen om een einde te maken aan de anonimiteit van aandeelhouders in niet-beursgenoteerde NV’s. Wat heeft dit voor gevolgen voor aandeelhouders en ondernemingen?

  lees verder
  • Ondernemingsraad
  • Ondernemingsrecht

  Wet bestuur en toezicht rechtspersonen: wat verandert er?

  23 juni 2021

  Op 10 november 2020 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen aangenomen. Dit heeft gevolgen voor alle verenigingen en stichtingen, maar vooral voor non-profitorganisaties. Bent u als bestuurder van een sportvereniging nu eerder aansprakelijk? Moet u aan extra eisen voldoen als u in de raad van toezicht van een school zit?

  lees verder
  • Expats
  • Arbeidsrecht en ontslag

  The Netherlands: Gateway to Europe

  3 mei 2021

  The Netherlands likes to present itself as “the gateway to Europe.” And not without reason: excellent travel connections (Schiphol Amsterdam Airport and Rotterdam Seaport) and a highly educated population speaking several languages.

  lees verder
  • Ondernemingsrecht

  Moet u uw statuten wijzigen vanwege de nieuwe Wet bestuur en toezicht rechtspersonen?

  15 april 2021

  Op 1 juli 2021 treedt de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr) in werking. Wat betekent dit voor de statuten van uw vereniging, stichting of coöperatie?

  lees verder
  • Ondernemingsrecht

  250 dagen bedenktijd voor beursvennootschappen

  30 maart 2021

  Besturen van beursgenoteerde vennootschappen krijgen een nieuw middel om de vennootschap te beschermen tegen ongewenst aandeelhoudersactivisme of een dreigende (vijandelijke) overname. Zij krijgen de mogelijkheid tot het inroepen van een bedenktijd van maximaal 250 dagen. Wat houdt deze bedenktijd precies in?

  lees verder
  • Kunst
  • Ondernemingsrecht

  Mr. Paul W.L. Russell in rechtencircuit.nl: “Zoek datgene wat bij je past”

  25 februari 2021

  Mr. Paul W.L. Russell heeft een interview gegeven aan rechtencircuit.nl over zijn ervaringen als advocaat. Waar moet een procesadvocaat op letten? Hoe zorg je als jurist dat je werk interessant en relevant blijft?

  lees verder
  • Franchise, distributie en agentuur
  • Contracten

  Distribution & Agency in the Netherlands

  25 februari 2021

  Russell Advocaten heeft in de Lexology Guide Distribution & Agency het hoofdstuk over Nederland geschreven. Lexology is de grootste bron voor internationaal juridisch nieuws, analyses en inzichten voor advocatenkantoren en bedrijfsjuristen.

  lees verder