Retail

Russell Advocaten adviseert winkelketens, franchisegevers, distributeurs, groothandel en retailers.

Legal 500 2021 | Russell Advocaten leading firmRussell Advocaten beschikt over grote kennis van de retailsector. Wij adviseren en procederen al tientallen jaren voor internationale en nationale merken, importeurs en winkelketens op het terrein van mode, (luxe) voedingsmiddelen en speciaalzaken. Wilt u weten wat de verplichtingen van uw agenten zijn en wat de rechten van uw franchisenemers? Wat moet u doen als iemand inbreuk maakt op uw merk? En wat zijn de Europese regels en richtlijnen voor webshops?

Russell Advocaten wordt speciaal voor retail aanbevolen door de Legal 500.

Veelgestelde vragen

Onze cliënten stellen vaak de volgende vragen. Heeft u andere vragen of wilt u een geschil aan ons voorleggen? Neem dan contact met ons op via +31 20 301 55 55 of per e-mail.

 • Franchise, distributie en agentuur

  • Kan ik mijn franchisegever aansprakelijk stellen voor het verstrekken van onjuiste omzet- en winstprognoses?

   Voorafgaand aan het sluiten van een franchiseovereenkomst verstrekt de franchisegever vaak omzet- en winstprognoses aan de (potentiële) franchisenemer. Wanneer de voorgespiegelde verwachtingen onrealistisch blijken te zijn en de franchisenemer bij een juiste voorstelling van zaken nooit de franchiseovereenkomst zou zijn aangegaan, zal hij de schade die hij heeft geleden waarschijnlijk op de franchisegever willen verhalen.

   Voorafgaand aan het sluiten van een franchiseovereenkomst verstrekt de franchisegever vaak omzet- en winstprognoses aan de (potentiële) franchisenemer. Wanneer de voorgespiegelde verwachtingen onrealistisch blijken te zijn en de franchisenemer bij een juiste voorstelling van zaken nooit de franchiseovereenkomst zou zijn aangegaan, zal hij de schade die hij heeft geleden waarschijnlijk op de franchisegever willen verhalen.

   Als de franchisegever het onderzoek naar en de rapportage over de prognoses heeft uitbesteed aan een derde, geldt dat de franchisegever mag vertrouwen op de juistheid van de gegevens zoals verstrekt door die derde. Hij zal dan dus in principe niet aansprakelijk kunnen worden gehouden voor de schade.

  • Wat is het verschil tussen distributie en agentuur?

   De distributieovereenkomst en agentuurovereenkomst worden vaak door elkaar gehaald. Logisch, er zijn veel overeenkomsten. Toch zijn er ook een aantal belangrijke verschillen tussen distributie en agentuur:

   • De agent handelt in naam en voor rekening en risico van de leverancier of producent (de principaal), terwijl de distributeur wordt gezien als een zelfstandig ondernemer, die optreedt in eigen naam en voor eigen rekening en risico.
   • Bij de beëindiging van de agentuurovereenkomst heeft de agent meestal recht op een wettelijke klantenvergoeding (goodwill-vergoeding). De distributeur heeft dit recht niet.
   • De agentuurovereenkomst is wettelijk geregeld waardoor de agent enige bescherming geniet, terwijl de distributieovereenkomst een onbenoemde overeenkomst is. Dit maakt dat partijen bij een distributieovereenkomst vrij zijn om de afspraken te maken die zij willen en dat vooral ook moeten doen, aangezien er anders niets geregeld is.
   • De opzegtermijn bij een distributieovereenkomst is in de regel een stuk langer dan de wettelijke opzeggingstermijn bij een agentuurovereenkomst.
  • Heeft de agent recht op een klantenvergoeding bij beëindiging van de agentuurovereenkomst?

   Bij de beëindiging van een agentuurovereenkomst heeft de agent in principe recht op een klantenvergoeding (ook wel goodwill vergoeding genoemd). Dit is een vergoeding voor het geval de inspanningen van de agent tijdens de looptijd van de overeenkomst hebben geleid tot een uitbreiding van het klantenbestand van de principaal en deze uitbreiding de principaal na de beëindiging van de overeenkomst naar verwachting nog aanzienlijke voordelen zal opleveren.

   De principaal is echter geen klantvergoeding aan de agent verschuldigd indien:

   • van de door de agent aangebrachte klanten in redelijkheid geen nieuwe transacties te verwachten zijn;
   • de agent zelf de overeenkomst beëindigt;
   • de agent de overeenkomst overdraagt aan een derde.
  • Mogen een distributeur en leverancier prijsafspraken maken?

   In een distributieovereenkomst mogen partijen afspraken vastleggen over de prijs die de distributeur moet betalen voor de afname van de producten of diensten van de leverancier. Afspraken over de wederverkoopprijs (de prijs waarvoor de distributeur de producten van de leverancier verkoopt) zijn echter niet altijd geoorloofd.

   De leverancier mag wel een maximale wederverkoopprijs opleggen aan de distributeur of een adviesprijs opgeven voor de wederverkoop. Afspraken over minimum- of vaste wederverkoopprijzen zijn echter verboden prijsafspraken .

  • Wat moet ik regelen in een shop-in-shopovereenkomst?

   Naast afspraken over de hoogte van de gebruiksvergoeding/huurprijs, de duur van de overeenkomst en de wijze van beëindiging van de samenwerking, zijn er ook andere belangrijke zaken waarover de hoofdwinkelier en shop-in-shophouder afspraken dienen te maken. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan afspraken over de inrichting, het personeel en het onderhoud van de shop-in-shop.

Onze advocaten voor retail

Maak kennis met onze specialisten voor retail

russell-advocaten-kantoor

Ons kantoor

Russell Advocaten richt zich op ondernemers, directeur-grootaandeelhouders (dga’s), bestuurders, commissarissen, vermogende particulieren en expats. Wij staan u graag op alle fronten bij in uw dagelijkse bedrijfsvoering. Wij geven u juridisch advies, bemiddelen tussen verschillende partijen en ondersteunen u bij een gerechtelijke procedure.

Tarieven

Onze uurtarieven zijn marktconform. Kosten die in het kader van de opdracht aan derden verschuldigd zijn (zoals leges, deurwaarderskosten en griffierechten) worden van tevoren met u besproken.

Daarnaast zijn wij bereid om vaste tarieven voor bepaalde diensten af te spreken. Na een persoonlijk gesprek met u kunnen wij bepalen of uw zaak zich daarvoor leent. Het betreft doorgaans zaken die juridisch relatief eenvoudig te doorgronden zijn.

Geen gefinancierde rechtshulp (Raad voor Rechtsbijstand)
Wij nemen geen zaken aan op basis van de door de staat gefinancierde rechtshulp, de “toevoeging”. Of u voor een toevoeging in aanmerking komt kunt u terugvinden op de website van de Raad voor Rechtsbijstand: www.rvr.org.

Procederen

Retail actueel

Onze advocaten publiceren geregeld blogs, nieuwsbrieven, artikelen en boeken voor de retailsector. Hieronder vindt u een overzicht daarvan.

 • Retail
 • Vastgoed en huur

Huurverlaging wegens lockdown?

28 december 2021

De Hoge Raad heeft bepaald wanneer de coronamaatregelen recht geven op huurverlaging. En hoe die verlaging moet worden berekend. Wanneer heeft u of uw huurder recht op een lagere huurprijs? En hoe berekent u deze?

lees verder
 • ICT, privacy en intellectuele eigendom
 • Arbeidsrecht en ontslag

Wat verandert er in 2022 voor ondernemers en werkgevers?

20 december 2021

Zoals ieder jaar begint ook 2022 met een aantal wijzigingen in wet- en regelgeving. In deze blog hebben wij de belangrijkste voor ondernemers en werkgevers op een rijtje gezet.

lees verder
 • Mode en luxury
 • Arbeidsrecht en ontslag

Steunregelingen milde lockdown

16 december 2021

Met de nieuwe lockdown komen de steunmaatregelen voor ondernemers weer terug. Op welke regelingen kunt u een beroep doen als uw bedrijf omzet verliest door de coronamaatregelen?

lees verder
 • Ondernemingsraad
 • Arbeidsrecht en ontslag

Coronapas voor werknemers

24 november 2021

Het kabinet wil het mogelijk maken om ook op de werkvloer het coronatoegangsbewijs in te voeren. Welke gevolgen heeft een verplichte coronapas voor werknemers? Waar moeten werkgevers en ondernemingsraden op letten?

lees verder
 • Retail
 • Vastgoed en huur

Berekening huurprijsverlaging wegens lockdown

16 september 2021

Hoe berekent de rechter een lagere huurprijs vanwege de lockdown? Telt online omzet mee? Maakt het wat uit of sprake is van een grote of kleine huurder of verhuurder?

lees verder
 • Retail
 • Arbeidsrecht en ontslag

Questions and challenges during COVID-19: Dutch employment law, tenancy law and contract law

13 september 2021

In this article, we will discuss several questions and challenges in the field of Dutch employment law, tenancy law and contract law during COVID-19.

lees verder
 • Franchise, distributie en agentuur
 • Contracten

Pas op met vage bewoordingen in franchiseovereenkomsten

24 juni 2021

Het is belangrijk om in overeenkomsten duidelijke en ondubbelzinnige taal te gebruiken. Dat blijkt nog maar eens uit een recente uitspraak van de Hoge Raad. Door onduidelijkheden in de franchiseovereenkomsten hebben franchisenemers van Albert Heijn mogelijk miljoenen misgelopen.

lees verder
 • Retail
 • Arbeidsrecht en ontslag

17 juni 2021: Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer”

17 juni 2021

Heeft u het webinar gemist? Bekijk dan de opname hiervan! Als uw werknemer zich ziek meldt, roept dit tal van lastige vragen op. Wat zijn uw re-integratieverplichtingen tijdens de ziekteperiode? Wat mag u – met het oog op privacywetgeving – wel en niet noteren over uw zieke werknemer? Tijdens het webinar op 17 juni 2021 gaven wij een praktische toelichting op deze en andere vragen.

lees verder