Reinier Russell

managing partner

Reinier adviseert nationale en internationale bedrijven

reinier.russell@russell.nl
+31 20 301 55 55

Jan Dop

partner

Jan is advocaat arbeidsrecht en ondernemingsrecht

jan.dop@russell.nl
+31 20 301 55 55

Priscilla de Leede

advocaat

Priscilla adviseert werkgevers en OR-leden over ontslag en medezeggenschap

priscilla.deleede@russell.nl
+31 20 301 55 55

Retail

Legal 500 2023 | Russell Advocaten leading firmRussell Advocaten beschikt over grote kennis van de retailsector. Wij adviseren en procederen al tientallen jaren voor internationale en nationale merken, importeurs en winkelketens op het terrein van mode, (luxe) voedingsmiddelen en speciaalzaken. Wilt u weten wat de verplichtingen van uw agenten zijn en wat de rechten van uw franchisenemers? Wat moet u doen als iemand inbreuk maakt op uw merk? En wat zijn de Europese regels en richtlijnen voor webshops?

Russell Advocaten wordt speciaal voor retail aanbevolen door de Legal 500.

Zoekt u een advocaat die gespecialiseerd is in retailkwesties?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op via +31 20 301 55 55 of stuur ons een e-mail.

Veelgestelde vragen

Onze cliënten stellen vaak de volgende vragen. Heeft u andere vragen of wilt u een geschil aan ons voorleggen? Neem dan contact met ons op via +31 20 301 55 55 of per e-mail.

 • Franchise, distributie en agentuur

  • Kan ik mijn franchisegever aansprakelijk stellen voor het verstrekken van onjuiste omzet- en winstprognoses?

   Voorafgaand aan het sluiten van een franchiseovereenkomst verstrekt de franchisegever vaak omzet- en winstprognoses aan de (potentiële) franchisenemer. Wanneer de voorgespiegelde verwachtingen onrealistisch blijken te zijn en de franchisenemer bij een juiste voorstelling van zaken nooit de franchiseovereenkomst zou zijn aangegaan, zal hij de schade die hij heeft geleden waarschijnlijk op de franchisegever willen verhalen.

   Voorafgaand aan het sluiten van een franchiseovereenkomst verstrekt de franchisegever vaak omzet- en winstprognoses aan de (potentiële) franchisenemer. Wanneer de voorgespiegelde verwachtingen onrealistisch blijken te zijn en de franchisenemer bij een juiste voorstelling van zaken nooit de franchiseovereenkomst zou zijn aangegaan, zal hij de schade die hij heeft geleden waarschijnlijk op de franchisegever willen verhalen.

   Als de franchisegever het onderzoek naar en de rapportage over de prognoses heeft uitbesteed aan een derde, geldt dat de franchisegever mag vertrouwen op de juistheid van de gegevens zoals verstrekt door die derde. Hij zal dan dus in principe niet aansprakelijk kunnen worden gehouden voor de schade.

  • Wat is het verschil tussen distributie en agentuur?

   De distributieovereenkomst en agentuurovereenkomst worden vaak door elkaar gehaald. Logisch, er zijn veel overeenkomsten. Toch zijn er ook een aantal belangrijke verschillen tussen distributie en agentuur:

   • De agent handelt in naam en voor rekening en risico van de leverancier of producent (de principaal), terwijl de distributeur wordt gezien als een zelfstandig ondernemer, die optreedt in eigen naam en voor eigen rekening en risico.
   • Bij de beëindiging van de agentuurovereenkomst heeft de agent meestal recht op een wettelijke klantenvergoeding (goodwill-vergoeding). De distributeur heeft dit recht niet.
   • De agentuurovereenkomst is wettelijk geregeld waardoor de agent enige bescherming geniet, terwijl de distributieovereenkomst een onbenoemde overeenkomst is. Dit maakt dat partijen bij een distributieovereenkomst vrij zijn om de afspraken te maken die zij willen en dat vooral ook moeten doen, aangezien er anders niets geregeld is.
   • De opzegtermijn bij een distributieovereenkomst is in de regel een stuk langer dan de wettelijke opzeggingstermijn bij een agentuurovereenkomst.
  • Heeft de agent recht op een klantenvergoeding bij beëindiging van de agentuurovereenkomst?

   Bij de beëindiging van een agentuurovereenkomst heeft de agent in principe recht op een klantenvergoeding (ook wel goodwill vergoeding genoemd). Dit is een vergoeding voor het geval de inspanningen van de agent tijdens de looptijd van de overeenkomst hebben geleid tot een uitbreiding van het klantenbestand van de principaal en deze uitbreiding de principaal na de beëindiging van de overeenkomst naar verwachting nog aanzienlijke voordelen zal opleveren.

   De principaal is echter geen klantvergoeding aan de agent verschuldigd indien:

   • van de door de agent aangebrachte klanten in redelijkheid geen nieuwe transacties te verwachten zijn;
   • de agent zelf de overeenkomst beëindigt;
   • de agent de overeenkomst overdraagt aan een derde.
  • Mogen een distributeur en leverancier prijsafspraken maken?

   In een distributieovereenkomst mogen partijen afspraken vastleggen over de prijs die de distributeur moet betalen voor de afname van de producten of diensten van de leverancier. Afspraken over de wederverkoopprijs (de prijs waarvoor de distributeur de producten van de leverancier verkoopt) zijn echter niet altijd geoorloofd.

   De leverancier mag wel een maximale wederverkoopprijs opleggen aan de distributeur of een adviesprijs opgeven voor de wederverkoop. Afspraken over minimum- of vaste wederverkoopprijzen zijn echter verboden prijsafspraken .

  • Wat moet ik regelen in een shop-in-shopovereenkomst?

   Naast afspraken over de hoogte van de gebruiksvergoeding/huurprijs, de duur van de overeenkomst en de wijze van beëindiging van de samenwerking, zijn er ook andere belangrijke zaken waarover de hoofdwinkelier en shop-in-shophouder afspraken dienen te maken. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan afspraken over de inrichting, het personeel en het onderhoud van de shop-in-shop.