Jan Dop

Jan Dop combineert zijn diepgaande juridische kennis met kennis over de cliënt en diens bedrijf

Jan Dop staat nationale en internationale bedrijven bij in alle facetten van de dagelijkse bedrijfsvoering. Hij is gespecialiseerd in ondernemingsrecht en arbeidsrecht. Hij werkt sinds 1995 als advocaat bij Russell, sinds 2011 als partner.

Jan is een ervaren advocaat die zijn diepgaande juridische kennis combineert met kennis over de cliënt en diens bedrijf. Zo kan hij complexe juridische problemen omzetten in efficiënte en praktische oplossingen en adequate adviezen. Als hoofd van onze Embassy Desk staat hij tevens ambassades en consulaten bij. Daarnaast treedt Jan geregeld op voor expats in Nederland.

Jan adviseert en procedeert voor ondernemers in nationale en internationale geschillen over onderneming, personeel en vastgoed. Tot zijn cliënten behoren internationale bedrijven in de sectoren mode, IT en groothandel. Hij publiceert geregeld over arbeidsrecht in juridische tijdschriften.

En verder…
Jan is een enthousiast (zee)zeiler. In 2013 nam hij met succes deel aan de ‘Atlantic Rally for Cruisers’.

Specialismen

 • Ondernemingsrecht en corporate litigation
 • (Collectief) arbeidsrecht en ontslag
 • Medezeggenschap (ondernemingsraad)
 • Statutair bestuurder
 • Vastgoed
 • Ambassades en consulaten

Mr. Jan Dop heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

 • Arbeidsrecht

Deze registratie verplicht mij elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te halen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Vaklidmaatschappen

 • Nederlandse Orde van Advocaten
 • Vereniging voor Arbeidsrecht Advocaten Amsterdam (VAAA)
 • Vereniging voor Arbeidsrecht
 • VNO-NCW
 • Annotator van Jurisprudentie Arbeidsrecht

Opleiding

 • 1995 Meester in de Rechten (Vrije Universiteit Amsterdam)

Maatschappelijke betrokkenheid

 • Bestuurslid Stichting Vrienden van St. Johannes de Deo
Terug naar ons team

Publicaties van Jan Dop

Jan Dop schrijft geregeld over actuele juridische ontwikkelingen. Hieronder vindt u een overzicht van zijn blogs, nieuwsbrieven, boeken en artikelen.

 • Arbeidsrecht en ontslag

Hoe staat het ervoor met de Wet DBA: een update

22 september 2021

Het kabinet doet een nieuw voorstel om meer duidelijkheid te geven over wie werknemer en wie zelfstandige is. Wat houdt deze Wet minimumbeloning zelfstandigen en zelfstandigenverklaring in?

lees verder
 • ICT, privacy en intellectuele eigendom
 • Arbeidsrecht en ontslag

Uberchauffeur is werknemer, geen zelfstandige

13 september 2021

Volgens de Rechtbank Amsterdam zijn Uber-chauffeurs werknemers. Zij vallen daarom onder de CAO-taxivervoer met alle daaraan verbonden rechten en plichten. Hoe is de rechtbank tot dit oordeel gekomen? En wat betekent dit voor andere vormen van platformwerk?

lees verder
 • Ondernemingsrecht

Is een managementovereenkomst een arbeidsovereenkomst of een opdrachtovereenkomst?

26 augustus 2021

Hebben de nieuwe regels van de Hoge Raad voor het beoordelen van arbeidsovereenkomsten ook gevolgen voor de managementovereenkomst? De rechtspraak is er nog niet uit. Dat blijkt uit uitspraken van het Hof Arnhem-Leeuwarden en de Rechtbank Midden-Nederland over de managementovereenkomst van de CFO van de Volksbank.

lees verder
 • Arbeidsrecht en ontslag

Ontslag zieke statutair bestuurder

11 augustus 2021

Een zieke werknemer mag niet worden ontslagen. Een werknemer die weet dat ontslag dreigt, kan echter niet daaraan ontkomen door zich ziek te melden. Maar wanneer weet de werknemer dat dit het geval is? Die vraag stond centraal bij de rechtszaak over het ontslag van de CFO van de Volksbank.

lees verder
 • Arbeidsrecht en ontslag

Personeel: Voorschriften aan het uiterlijk van werknemers in een bedrijfsreglement

10 augustus 2021

Werkgevers kunnen in een bedrijfsreglement voorschriften stellen aan werknemers ten aanzien van hun kleding en uiterlijke verzorging. Waarmee moet een werkgever hierbij rekening houden?

lees verder
 • Ondernemingsrecht

Goed bestuur: De raadgevende stem van bestuurders en commissarissen

28 juni 2021

Bestuurders en commissarissen hebben een raadgevende stem in de algemene vergadering van aandeelhouders. Vanaf 1 juli 2021 geldt dit ook voor de bestuurders en commissarissen van verenigingen, stichtingen en coöperaties. Wat zijn de gevolgen wanneer er besluiten worden genomen zonder dat zij advies hebben kunnen geven?

lees verder
 • Ondernemingsraad
 • Ondernemingsrecht

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen: wat verandert er?

23 juni 2021

Op 10 november 2020 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen aangenomen. Dit heeft gevolgen voor alle verenigingen en stichtingen, maar vooral voor non-profitorganisaties. Bent u als bestuurder van een sportvereniging nu eerder aansprakelijk? Moet u aan extra eisen voldoen als u in de raad van toezicht van een school zit?

lees verder
 • Arbeidsrecht en ontslag

Let op met de werkgeversverklaring!

14 juni 2021

Voor het sluiten van een hypotheek of een huurcontract vragen de bank of de verhuurder vaak om een werkgeversverklaring. Zo’n verklaring kan onbedoelde gevolgen hebben voor de werkgever. Waarop moet u letten?

lees verder