Vastgoed en huur

Russell Advocaten is u optimaal van dienst bij beheer, koop, huur en verhuur van bedrijfsruimte, kantoren en woonruimte.

Legal 500 2021 | Russell Advocaten leading firmRussell Advocaten is u optimaal van dienst bij het beheer en de ontwikkeling van onroerend goed en bij de koop, huur en verhuur van bedrijfsruimte, kantoren en woonruimte. Wij zijn tevens gespecialiseerd in alle bestuursrechtelijke aspecten van onroerend goed, zoals bestemmingsprocedures, planontwikkelingen door de overheid en vergunningen.

Wilt u meer weten over andere terreinen waarop wij ondernemers bijstaan? Bezoek dan onze pagina’s over:

Veelgestelde vragen

Onze cliënten stellen vaak de volgende vragen. Heeft u andere vragen of wilt u een geschil aan ons voorleggen? Neem dan contact met ons op via +31 20 301 55 55 of per e-mail.

  • Mag de koper van een verhuurde kantoorruimte de huurprijs verhogen?

   Nee. De huurprijs van een kantoorruimte kan slechts worden aangepast als de huurder en de verhuurder dat in de huurovereenkomst of in een nadere overeenkomst hebben afgesproken. Is in de huurovereenkomst niets bepaald over huurprijsaanpassing en stemt de huurder niet in met de huurverhoging, dan mag de verhuurder de huur niet verhogen.

  • Wanneer moet de huurder van een kantoor, opslagruimte of praktijkruimte het pand verlaten als de verhuurder opzegt?

   De huurder moet binnen 2 maanden na de aangezegde ontruimingsdatum ontruimen of ontruimingsbescherming vragen aan de kantonrechter. De rechter weegt het belang van de verhuurder bij ontruiming af tegen het belang van de huurder bij voortzetting van de huur.

   De rechter kan de ontruimingstermijn met één jaar verlengen. Daarna kan de huurder nog tweemaal verlenging vragen. Tijdens de procedure mag de huurder het gehuurde blijven gebruiken. Uiteraard moet de huurder dan gewoon huur blijven betalen.

   De verhuurder kan in kort geding ontruiming vorderen als de huurder nalaat om tijdig ontruimingsbescherming te vragen en het gehuurde niet vrijwillig ontruimt.

  • Ik heb mijn woning voor één jaar verhuurd. De huurder wil voor een half jaar verlengen. Kan ik hier zonder risico mee instemmen?

   Nee. U loopt het risico dat de huur voor onbepaalde tijd wordt verlengd. En de huurder krijgt mogelijk volledige huurbescherming.

   Sinds 1 juli 2016 is het mogelijk om woonruimte te verhuren voor bepaalde tijd tot maximaal 2 jaar met verminderde huurbescherming. Daarvoor gelden wel strikte voorwaarden, bijvoorbeeld dat de huur niet mag worden verlengd. Doet u dat toch, dan verandert de huurovereenkomst automatisch in een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd en heeft de huurder recht op volledige huurbescherming.

   Gevolg: u heeft een wettelijke opzeggingsgrond nodig om de huur te beëindigen en instemming van de huurder of de rechter.

  • Mijn buren gaan verbouwen, wat kan ik daartegen doen?

   Als de bouwplannen van uw buren vergunningplichtig zijn, kunt u bij de gemeente bezwaar maken of een zienswijze indienen. Dat moet binnen de fatale termijn van zes weken na de bekendmaking van het (ontwerp-)besluit. Houd daarom de gemeentelijke bekendmakingen in de gaten. U vindt die op internet en in het huis-aan-huisblad.

   In het bezwaarschrift/de zienswijze geeft u aan dat u het niet eens bent met de bouwplannen en waarom. Slaagt het bezwaar/de zienswijze niet, dan kunt u in beroep bij de rechtbank en eventueel in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

   Sommige verbouwingen, met name aan de achterzijde van een pand, zijn niet vergunningplichtig. Bent u het met die plannen niet eens, ga dan in gesprek met uw buren en probeer er samen uit te komen.

Onze advocaten voor vastgoed en huur

Maak kennis met onze specialisten voor de koop, verkoop, huur en verhuur van winkels, kantoorruimte en overige bedrijfsruimte

russell-advocaten-kantoor

Ons kantoor

Russell Advocaten richt zich op ondernemers, directeur-grootaandeelhouders (dga’s), bestuurders, commissarissen, vermogende particulieren en expats. Wij staan u graag op alle fronten bij in uw dagelijkse bedrijfsvoering. Wij geven u juridisch advies, bemiddelen tussen verschillende partijen en ondersteunen u bij een gerechtelijke procedure.

Tarieven

Onze uurtarieven zijn marktconform. Kosten die in het kader van de opdracht aan derden verschuldigd zijn (zoals leges, deurwaarderskosten en griffierechten) worden van tevoren met u besproken.

Daarnaast zijn wij bereid om vaste tarieven voor bepaalde diensten af te spreken. Na een persoonlijk gesprek met u kunnen wij bepalen of uw zaak zich daarvoor leent. Het betreft doorgaans zaken die juridisch relatief eenvoudig te doorgronden zijn.

Geen gefinancierde rechtshulp (Raad voor Rechtsbijstand)
Wij nemen geen zaken aan op basis van de door de staat gefinancierde rechtshulp, de “toevoeging”. Of u voor een toevoeging in aanmerking komt kunt u terugvinden op de website van de Raad voor Rechtsbijstand: www.rvr.org.

Procederen

Vastgoed en huur actueel

 • Retail
 • Vastgoed en huur

Berekening huurprijsverlaging wegens lockdown

16 september 2021

Hoe berekent de rechter een lagere huurprijs vanwege de lockdown? Telt online omzet mee? Maakt het wat uit of sprake is van een grote of kleine huurder of verhuurder?

lees verder
 • Retail
 • Arbeidsrecht en ontslag

Questions and challenges during COVID-19: Dutch employment law, tenancy law and contract law

13 september 2021

In this article, we will discuss several questions and challenges in the field of Dutch employment law, tenancy law and contract law during COVID-19.

lees verder
 • Arbeidsrecht en ontslag

Let op met de werkgeversverklaring!

14 juni 2021

Voor het sluiten van een hypotheek of een huurcontract vragen de bank of de verhuurder vaak om een werkgeversverklaring. Zo’n verklaring kan onbedoelde gevolgen hebben voor de werkgever. Waarop moet u letten?

lees verder
 • Expats
 • Arbeidsrecht en ontslag

The Netherlands: Gateway to Europe

3 mei 2021

The Netherlands likes to present itself as “the gateway to Europe.” And not without reason: excellent travel connections (Schiphol Amsterdam Airport and Rotterdam Seaport) and a highly educated population speaking several languages.

lees verder
 • Ambassades
 • Arbeidsrecht en ontslag

Russell Advocaten aanbevolen door The Legal 500 2021

20 april 2021

Russell Advocaten is voor het 17e jaar op rij opgenomen in The Legal 500. We zijn blij met deze erkenning voor de kwaliteit van onze juridische dienstverlening door experts en cliënten. Lees wat zij over ons schrijven:

lees verder
 • Retail
 • Vastgoed en huur

Huurder en verhuurder moeten pijn van lockdown delen

30 maart 2021

Wanneer heeft een huurder recht op huurkorting? Hoe worden de gevolgen van de coronacrisis over verhuurder en huurder verdeeld?

lees verder
 • Retail
 • Vastgoed en huur

Wat moet u doen als de huurder failliet gaat?

25 november 2020

Het valt nu nog mee met de faillissementen als gevolg van de coronacrisis. Veel winkels houden dankzij de overheidssteun nog het hoofd boven water. De kans is echter groot dat ze na het wegvallen daarvan toch nog zullen omvallen. Zeker als de tweede golf gevolgd wordt door een derde. Waar moet u als verhuurder op letten als de huurder failliet gaat?

lees verder
 • Vastgoed en huur

Huur/Verhuur: Gebrek aan het gehuurde: wie is verantwoordelijk?

26 oktober 2020

Wat kan een huurder van een pand doen, als zijn huurgenot wordt aangetast door gebreken aan het gehuurde? Moet hij dat zelf oplossen of moet de verhuurder dat doen?

lees verder