Reinier Russell

managing partner

Reinier adviseert nationale en internationale bedrijven

reinier.russell@russell.nl
+31 20 301 55 55

Jan Dop

partner

Jan is advocaat arbeidsrecht en ondernemingsrecht

jan.dop@russell.nl
+31 20 301 55 55

Lisanne Meijerhof

advocaat

Lisanne is advocaat voor corporate litigation, AVG en contracten

lisanne.meijerhof@russell.nl
+31 20 301 55 55

Vastgoed en huur

Legal 500 2021 | Russell Advocaten leading firmRussell Advocaten is u optimaal van dienst bij het beheer en de ontwikkeling van onroerend goed en bij de koop, huur en verhuur van bedrijfsruimte, kantoren en woonruimte. Wij zijn tevens gespecialiseerd in alle bestuursrechtelijke aspecten van onroerend goed, zoals bestemmingsprocedures, planontwikkelingen door de overheid en vergunningen.

Wilt u meer weten over andere terreinen waarop wij ondernemers bijstaan? Bezoek dan onze pagina’s over:

Veelgestelde vragen

Onze cliënten stellen vaak de volgende vragen. Heeft u andere vragen of wilt u een geschil aan ons voorleggen? Neem dan contact met ons op via +31 20 301 55 55 of per e-mail.

  • Mag de koper van een verhuurde kantoorruimte de huurprijs verhogen?

   Nee. De huurprijs van een kantoorruimte kan slechts worden aangepast als de huurder en de verhuurder dat in de huurovereenkomst of in een nadere overeenkomst hebben afgesproken. Is in de huurovereenkomst niets bepaald over huurprijsaanpassing en stemt de huurder niet in met de huurverhoging, dan mag de verhuurder de huur niet verhogen.

  • Wanneer moet de huurder van een kantoor, opslagruimte of praktijkruimte het pand verlaten als de verhuurder opzegt?

   De huurder moet binnen 2 maanden na de aangezegde ontruimingsdatum ontruimen of ontruimingsbescherming vragen aan de kantonrechter. De rechter weegt het belang van de verhuurder bij ontruiming af tegen het belang van de huurder bij voortzetting van de huur.

   De rechter kan de ontruimingstermijn met één jaar verlengen. Daarna kan de huurder nog tweemaal verlenging vragen. Tijdens de procedure mag de huurder het gehuurde blijven gebruiken. Uiteraard moet de huurder dan gewoon huur blijven betalen.

   De verhuurder kan in kort geding ontruiming vorderen als de huurder nalaat om tijdig ontruimingsbescherming te vragen en het gehuurde niet vrijwillig ontruimt.

  • Ik heb mijn woning voor één jaar verhuurd. De huurder wil voor een half jaar verlengen. Kan ik hier zonder risico mee instemmen?

   Nee. U loopt het risico dat de huur voor onbepaalde tijd wordt verlengd. En de huurder krijgt mogelijk volledige huurbescherming.

   Sinds 1 juli 2016 is het mogelijk om woonruimte te verhuren voor bepaalde tijd tot maximaal 2 jaar met verminderde huurbescherming. Daarvoor gelden wel strikte voorwaarden, bijvoorbeeld dat de huur niet mag worden verlengd. Doet u dat toch, dan verandert de huurovereenkomst automatisch in een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd en heeft de huurder recht op volledige huurbescherming.

   Gevolg: u heeft een wettelijke opzeggingsgrond nodig om de huur te beëindigen en instemming van de huurder of de rechter.

  • Mijn buren gaan verbouwen, wat kan ik daartegen doen?

   Als de bouwplannen van uw buren vergunningplichtig zijn, kunt u bij de gemeente bezwaar maken of een zienswijze indienen. Dat moet binnen de fatale termijn van zes weken na de bekendmaking van het (ontwerp-)besluit. Houd daarom de gemeentelijke bekendmakingen in de gaten. U vindt die op internet en in het huis-aan-huisblad.

   In het bezwaarschrift/de zienswijze geeft u aan dat u het niet eens bent met de bouwplannen en waarom. Slaagt het bezwaar/de zienswijze niet, dan kunt u in beroep bij de rechtbank en eventueel in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

   Sommige verbouwingen, met name aan de achterzijde van een pand, zijn niet vergunningplichtig. Bent u het met die plannen niet eens, ga dan in gesprek met uw buren en probeer er samen uit te komen.