+31 20 301 55 55   |   info@russell.nl

Wij lossen problemen op voor ondernemers.

 

Heeft u vragen of geschillen over de structuur van uw bedrijf, personeel, vastgoed of contracten? U kunt met al uw juridische kwesties bij ons terecht.

Lees meer

Nieuws, blog en activiteiten

Een statutair bestuurder wordt benoemd door middel van een benoemingsbesluit van het bevoegd orgaan. Wat zijn de gevolgen wanneer dit besluit niet is vastgelegd? Lees meer
De huurder van woon- of winkelruimte geniet huurbescherming. Regelmatig wordt ook huurbescherming ingeroepen door partijen die géén huurovereenkomst hebben gesloten. Kan dat? Lees meer
Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst kan een proeftijd worden overeengekomen. Wat zijn de gevolgen wanneer de werknemer al voor het begin van de proeftijd werkzaamheden verricht? Lees meer
In Nederland worden twee registers geïntroduceerd ter bestrijding van witwassen en belastingontduiking: het UBO-register en het Centraal aandeelhoudersregister. Daardoor kan iedereen zien wie de eigenaar is van een bedrijf. Lees meer
Het is mogelijk om in een cao af te spreken dat een werknemer in plaats van een transitievergoeding een daaraan gelijkwaardige voorziening ontvangt. Aan welke eisen moet zo’n voorziening voldoen? Moet de werkgever dubbel betalen als de voorziening niet gelijkwaardig blijkt te zijn? Lees meer
Op een krappe woningmarkt is het verleidelijk zijn om een (gedeeltelijk) verhuurde woning te kopen, als u de ruimte (nog) niet nodig hebt of als investering. Maar let op: als u de verhuurde ruimte zelf nodig hebt, is het niet eenvoudig om de huur te beëindigen. Lees meer
In een cao kan in plaats van een transitievergoeding een daaraan gelijkwaardige voorziening worden opgenomen. Om wat voor soort voorzieningen gaat het? Mr. Jan Dop behandelt deze en andere vragen in deze noot voor het tijdschrift Jurisprudentie Arbeidsrecht (JAR). Lees meer
Charity Law in the Netherlands
Publicatiedatum: 15 februari 2018
Mr. drs. Reinier W.L. Russell heeft een bijdrage over het wettelijk kader van liefdadigheid in Nederland geschreven voor het praktische handboek Charity Law. A Global Guide from Practical Law, uitgegeven door Thomson Reuters. In dit handboek wordt het recht voor goede doelen wereldwijd behandeld door de beschrijving van het recht in de twintig belangrijkste jurisdicties. Lees meer
Moedervennootschappen kunnen instructies geven aan dochtervennootschappen. Wanneer kan dat? Zijn er grenzen aan het instructierecht? Lees meer
De handhaving van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties wordt uitgesteld tot in ieder geval 1 januari 2020. Wat betekent dit voor u als opdrachtgever of zzp’er? Lees meer

Specialismen

U heeft vragen over fusies en overnames, herstructurering, corporate governance en insolventie? Russell Advocaten biedt ondernemers, aandeelhouders, toezichthouders en directies gedegen advies.


 


Lees meer

U heeft vragen over arbeidsovereenkomsten, zieke werknemers, arbeidsomstandigheden of ontslag? Russell Advocaten helpt werkgevers en HRM/P&O-managers met juridische kwesties over personeel. Directeuren en managers helpen wij ook bij vragen over hun eigen arbeidscontract.


Lees meer

U heeft vragen over bestemmingsplannen, huurprijzen, vastgoedontwikkeling en vergunningen? Russell Advocaten adviseert projectontwikkelaars, winkelketens, verhuurders en makelaars. Voor alle juridische aspecten van vastgoed kunt u bij ons terecht. 


Lees meer

Russell Advocaten kan u bijstaan in alle juridische procedures: bij de rechtbank – inclusief de kantonrechter -, het gerechtshof en de Hoge Raad. Ook bij bindend adviesprocedures en arbitrage adviseren wij u graag. Ons kantoor heeft een erkende mediator.


Lees meer


Russell Advocaten staat ondernemers en bedrijven bij met het opstellen van contracten, overeenkomsten en algemene voorwaarden. Ook helpen wij u bij geschillen over niet-nakoming, wanprestatie en internationale contracten.


Lees meer

Russell Advocaten heeft een internationale reputatie als een van de belangrijkste specialisten in kunst en recht. Wij adviseren en procederen voor internationale musea, kunsthandelaren en verzamelaars over onder andere kunstkoop, valse kunst, dwaling en restitutie van roofkunst.


Lees meer

Betrokkenheid bij de cliënt en individuele aandacht zijn voor ons van groot belang.

Bel mij

Vul hier uw naam en telefoonnummer in en wij bellen u zo spoedig mogelijk.

  • Primerus
  • Legal 500
  • VAR
  • NVP