+31 20 301 55 55   |   info@russell.nl

Wij lossen problemen op voor ondernemers.

 

Heeft u vragen of geschillen over de structuur van uw bedrijf, personeel, vastgoed of contracten? U kunt met al uw juridische kwesties bij ons terecht.

Lees meer

Nieuws, blog en activiteiten

Op welk moment dient een vennootschap de beweegredenen van haar besluit kenbaar te maken aan de ondernemingsraad? Kan een gebrekkig besluit nog worden gerepareerd tijdens de procedure bij de Ondernemingskamer? Lees meer
Once established in the European Union (EU) as a foreign entrepreneur, does the EU single market, with its free movement of labor, work for you, too? In this article, Ynze Kliphuis, specialist lawyer in international business immigration, will discuss the permits required by entrepreneurs and their employees to stay and work in the EU. Lees meer
De eenvoudigste manier om een arbeidsovereenkomst te beëindigen is met wederzijds goedvinden. De afspraken legt u vervolgens vast in een beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst. Waarop moet u bij zo’n overeenkomst letten? Lees meer
Omzetting van de rechtspersoon
Publicatiedatum: 30 maart 2018
Omzetting van een rechtspersoon in een andere vorm kan verschillende voordelen hebben, zoals meer mogelijkheden tot het aantrekken van kapitaal of uitbreiding van de mogelijkheden om commercieel actief te zijn. Hoe gaat omzetting in zijn werk? Lees meer
Russell Advocaten organiseert op dinsdag 17 april 2018 een seminar waar wij u willen informeren over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Lees meer
Vanaf 3 december 2018 geldt binnen de EU een verbod op geoblocking door websites. Wat betekent dit voor de agentuur, distributie- en franchisebranche? Lees meer
Een statutair bestuurder wordt benoemd door middel van een benoemingsbesluit van het bevoegd orgaan. Wat zijn de gevolgen wanneer dit besluit niet is vastgelegd? Lees meer
De huurder van woon- of winkelruimte geniet huurbescherming. Regelmatig wordt ook huurbescherming ingeroepen door partijen die géén huurovereenkomst hebben gesloten. Kan dat? Lees meer
Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst kan een proeftijd worden overeengekomen. Wat zijn de gevolgen wanneer de werknemer al voor het begin van de proeftijd werkzaamheden verricht? Lees meer
In Nederland worden twee registers geïntroduceerd ter bestrijding van witwassen en belastingontduiking: het UBO-register en het Centraal aandeelhoudersregister. Daardoor kan iedereen zien wie de eigenaar is van een bedrijf. Lees meer

Specialismen

U heeft vragen over fusies en overnames, herstructurering, corporate governance en insolventie? Russell Advocaten biedt ondernemers, aandeelhouders, toezichthouders en directies gedegen advies.


 


Lees meer

U heeft vragen over arbeidsovereenkomsten, zieke werknemers, arbeidsomstandigheden of ontslag? Russell Advocaten helpt werkgevers en HRM/P&O-managers met juridische kwesties over personeel. Directeuren en managers helpen wij ook bij vragen over hun eigen arbeidscontract.


Lees meer

U heeft vragen over bestemmingsplannen, huurprijzen, vastgoedontwikkeling en vergunningen? Russell Advocaten adviseert projectontwikkelaars, winkelketens, verhuurders en makelaars. Voor alle juridische aspecten van vastgoed kunt u bij ons terecht. 


Lees meer

Russell Advocaten kan u bijstaan in alle juridische procedures: bij de rechtbank – inclusief de kantonrechter -, het gerechtshof en de Hoge Raad. Ook bij bindend adviesprocedures en arbitrage adviseren wij u graag. Ons kantoor heeft een erkende mediator.


Lees meer


Russell Advocaten staat ondernemers en bedrijven bij met het opstellen van contracten, overeenkomsten en algemene voorwaarden. Ook helpen wij u bij geschillen over niet-nakoming, wanprestatie en internationale contracten.


Lees meer

Russell Advocaten heeft een internationale reputatie als een van de belangrijkste specialisten in kunst en recht. Wij adviseren en procederen voor internationale musea, kunsthandelaren en verzamelaars over onder andere kunstkoop, valse kunst, dwaling en restitutie van roofkunst.


Lees meer

Betrokkenheid bij de cliënt en individuele aandacht zijn voor ons van groot belang.

Bel mij

Vul hier uw naam en telefoonnummer in en wij bellen u zo spoedig mogelijk.

  • Primerus
  • Legal 500
  • VAR
  • NVP