Slapend dienstverband na twee jaar ziekte verplicht beëindigd

Publicatiedatum 8 november 2019
Werkgevers mogen het dienstverband met een werknemer die meer dan twee jaar ziek zijn niet langer “slapend” houden om zo de transitievergoeding te vermijden. Zij kunnen immers compensatie krijgen voor de transitievergoeding die ze moeten betalen. Deze compensatie geldt echter niet voor de periode dat het dienstverband “slapend” is gehouden.

ontslag statutair bestuurder - weblijst

Eerder dit jaar schreven wij dat werkgevers waarschijnlijk zouden worden verplicht om een “slapend” dienstverband met een langdurig arbeidsongeschikte werknemer te beëindigen. Betaling van de transitievergoeding zou dan niet meer kunnen worden vermeden door de werknemer in dienst te houden. De lagere rechters waren het hierover nog niet eens. De rechtbank Limburg heeft daarom op 10 april 2019 prejudiciële vragen gesteld aan de Hoge Raad. Vandaag heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan.

Slapend dienstverband mag niet

De Hoge Raad volgt het advies dat Advocaat-Generaal de Bock op 18 september 2019 heeft uitgebracht: werkgevers zijn in beginsel verplicht om op verzoek van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer, een slapend dienstverband te beëindigen. Daarbij moet ook de wettelijke transitievergoeding worden betaald.

Goed werkgeverschap

De reden voor het volgen van dit advies is de norm van “goed werkgeverschap”. De werkgever krijgt namelijk op grond van de Wet compensatieregeling transitievergoeding de transitievergoeding gecompenseerd. Hiervoor kan vanaf 1 april 2020 een verzoek worden ingediend bij het UWV. De werkgever heeft dus geen belang meer bij het laten voortduren van het dienstverband. Dit betekent dat de werkgever verplicht is om, op verzoek van de arbeidsongeschikte werknemer, het slapend dienstverband te beëindigen tegen betaling van de transitievergoeding. De werkgever mag de arbeidsongeschikte werknemer alleen in dienst te houden als hij daarvoor een gerechtvaardigd belang heeft.  Dat kan het geval zijn als de werknemer nog reële re-integratiemogelijkheden heeft.

En hoe zit het met de hoogte van de transitievergoeding?

Per 1 januari 2020 vervalt de regeling waarbij werknemers van 50 jaar en ouder een hogere transitievergoeding krijgen. Indien een werkgever en werknemer een beëindigingsovereenkomst sluiten of een ontbindingsverzoek wordt ingediend vóór 1 januari 2020 dan is het huidige recht echter nog van toepassing. Als werkgever dient u er bovendien rekening mee te houden dat de transitievergoeding over de periode dat het dienstverband “slapend” was, niet onder de compensatieregeling valt.

Meer informatie

Heeft u werknemers met een slapend dienstverband en wilt u meer informatie over de hoogte van de transitievergoeding? Of wilt u meer informatie over de uitspraak van de Hoge Raad? Neem dan contact met ons op:

  Deel op social media

  • Arbeidsrecht en ontslag

  Schadevergoeding bij slapend dienstverband: wat zijn de gevolgen voor werkgevers?

  3 februari 2020

  Werknemers met een slapend dienstverband hebben geen recht op transitievergoeding, maar zij hebben wel recht op schadevergoeding. Hiervoor gelden andere regels dan voor het toekennen van de transitievergoeding. Welke gevolgen heeft dit voor werkgevers? Mr. Jan Dop beantwoordt deze vraag in zijn noot voor het jurisprudentietijdschrift JAR.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  30 september 2020: laatste kans voor indienen verzoek compensatie transitievergoeding na twee jaar ziekte

  19 augustus 2020

  Heeft u voor 1 april 2020 een werknemer die twee jaar ziek was een transitievergoeding betaald? Die vergoeding kunt u gecompenseerd krijgen! Maar dan moet u uw verzoek om compensatie wel uiterlijk 30 september indienen. Aan welke voorwaarden moet uw verzoek voldoen?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Nooit meer slapen?

  27 mei 2020

  Slapende dienstverbanden staan volop in de belangstelling. Met de Regeling Compensatie Transitievergoeding, art. 673e BW en de Xella-beschikking zijn nieuwe lijnen uitgezet. Is er nu een ‘ontslagplicht’? Wat betekent dit voor de opties die werkgevers en werknemers hebben? Mr. Jan Dop behandelt deze en andere vragen in zijn artikel voor het Tijdschrift Arbeidsrecht Praktijk (TAP).

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Heeft de gepensioneerde werknemer recht op schadevergoeding bij slapend dienstverband?

  3 februari 2020

  Werknemers met een slapend dienstverband kunnen om een schadevergoeding ter hoogte van de transitievergoeding verzoeken. Geldt dit ook voor reeds gepensioneerde werknemers? Moeten zij nog aan speciale voorwaarden voldoen?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Hoe staat het ervoor met de Wet DBA: een update

  22 september 2021

  Het kabinet doet een nieuw voorstel om meer duidelijkheid te geven over wie werknemer en wie zelfstandige is. Wat houdt deze Wet minimumbeloning zelfstandigen en zelfstandigenverklaring in?

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Questions and challenges during COVID-19: Dutch employment law, tenancy law and contract law

  13 september 2021

  In this article, we will discuss several questions and challenges in the field of Dutch employment law, tenancy law and contract law during COVID-19.

  lees verder
  • ICT, privacy en intellectuele eigendom
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Uberchauffeur is werknemer, geen zelfstandige

  13 september 2021

  Volgens de Rechtbank Amsterdam zijn Uber-chauffeurs werknemers. Zij vallen daarom onder de CAO-taxivervoer met alle daaraan verbonden rechten en plichten. Hoe is de rechtbank tot dit oordeel gekomen? En wat betekent dit voor andere vormen van platformwerk?

  lees verder
  • Ondernemingsrecht

  Is een managementovereenkomst een arbeidsovereenkomst of een opdrachtovereenkomst?

  26 augustus 2021

  Hebben de nieuwe regels van de Hoge Raad voor het beoordelen van arbeidsovereenkomsten ook gevolgen voor de managementovereenkomst? De rechtspraak is er nog niet uit. Dat blijkt uit uitspraken van het Hof Arnhem-Leeuwarden en de Rechtbank Midden-Nederland over de managementovereenkomst van de CFO van de Volksbank.

  lees verder