Heeft u het Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer” gemist? Bekijk hier de opname!

Minder WW-premie betalen? Dat moet u wel regelen!

Publicatiedatum 26 november 2019
Voor de lage WW-premie vanaf 1 januari 2020 moet u kunnen bewijzen dat de werknemer een contract voor onbepaalde tijd heeft. Dit contract moet op papier staan, zijn voorzien van een datum en door u en de werknemer zijn ondertekend. Ook moet er een vast aantal uren zijn afgesproken. Kunt u dit niet bewijzen, dan moet u 5% van de loonsom extra aan premie betalen.

pensioen eigen beheer

Voor de lage WW-premie vanaf 1 januari 2020 moet u kunnen bewijzen dat de werknemer een contract voor onbepaalde tijd heeft. Dit contract moet op papier staan, zijn voorzien van een datum en door u en de werknemer zijn ondertekend. Ook moet er een vast aantal uren zijn afgesproken. Kunt u dit niet bewijzen, dan moet u 5% van de loonsom extra aan premie betalen.

Hoge en lage WW-premie

Het moet voor werkgevers aantrekkelijker worden om mensen vast in dienst te nemen. Dat is het doel van de Wet arbeidsmarkt in balans. Een van de instrumenten hiervoor is een differentiatie van de WW-premie. Voor werknemers met een contract voor bepaalde tijd of een oproepcontract moet een 5% hogere premie betaald worden dan voor werknemers met een contract voor onbepaalde tijd. Voor 2020 zijn de premies respectievelijk 7,94% en 2,94% van de loonsom. Het verschil in premie kan komend jaar oplopen tot € 2861,60 per werknemer.

Bewijs bestaan vast contract

Om recht te hebben op de lage premie dient u wel te kunnen aantonen dat de werknemer inderdaad een vast contract heeft. Daarvoor moet u drie dingen bewijzen:

 1. U heeft een schriftelijk overeengekomen arbeidsovereenkomst met de werknemer. Het contract is voorzien van een datum en ondertekend door u en door de werknemer.
 2. Het contract geldt voor onbepaalde tijd.
 3. Er is geen sprake van een oproepcontract. De arbeidsovereenkomst bevat dus een vast aantal uren dat de werknemer moet werken.

U kunt dit bewijzen als u in uw administratie een kopie van dit vaste contract heeft.

Na tijdelijk contract geen schriftelijk vast contract. Wat nu?

Veel werknemers zijn begonnen op een tijdelijke arbeidsovereenkomst die vervolgens is omgezet in een vast contract. Als de overige arbeidsvoorwaarden daarbij niet gewijzigd zijn, zullen veel werkgevers hierbij niet opnieuw een schriftelijke arbeidsovereenkomst sluiten. In dat geval heeft u dus niet het vereiste bewijs om voor de lagere premie in aanmerking te komen. Hoe lost u dit op?

Om te bewijzen dat u een vast contract hebt gesloten, hoeft u niet opnieuw een volledige arbeidsovereenkomst op te stellen en te laten ondertekenen. U kunt gebruik maken van een toevoeging aan de bestaande tijdelijke arbeidsovereenkomst, een addendum. Hierin legt u vast vanaf welke datum de werknemer in vaste dienst is.

De werknemer moet het addendum ondertekenen. Normaal gesproken zal dit geen probleem zijn. U kunt vanwege de ondertekeningsplicht in dit geval waarschijnlijk geen beroep doen op een eenzijdig wijzigingsbeding.

Overgangsregeling

Het addendum moet wettelijk voor 1 januari 2020 geregeld zijn. U krijgt echter voor bestaande contracten tot 1 juli 2020 de tijd.

Ons advies

 • Check uw arbeidsovereenkomsten of deze voldoen als bewijs voor de lage WW-premie.
 • Laat zo nodig door een jurist een addendum opstellen.

Meer informatie

Wilt u laten controleren of uw arbeidsovereenkomsten wel voldoende bewijs leveren voor de lage WW-premie? Of wilt u dat wij voor u een addendum opstellen? Of heeft u andere vragen over arbeidsovereenkomsten en ontslag van werknemers? Neem dan contact op met onze advocaten arbeidsrecht:

  Deel op social media

  • Arbeidsrecht en ontslag

  Three important topics to include in your employment contract under Dutch, US and UK law

  15 juli 2021

  In the last issue of Stare Decisis, Priscilla de Leede of Russell Advocaten, Mary Edenfield of Mateer Harbert and Ed Belam of Marriott Harrison discuss the most important topics to include in your employment contracts regarding the termination of the contract. There are some important differences to take into account!

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  17 juni 2021: Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer”

  17 juni 2021

  Heeft u het webinar gemist? Bekijk dan de opname hiervan! Als uw werknemer zich ziek meldt, roept dit tal van lastige vragen op. Wat zijn uw re-integratieverplichtingen tijdens de ziekteperiode? Wat mag u – met het oog op privacywetgeving – wel en niet noteren over uw zieke werknemer? Tijdens het webinar op 17 juni 2021 gaven wij een praktische toelichting op deze en andere vragen.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Ontslag zieke statutair bestuurder

  17 juni 2021

  Een zieke werknemer mag niet worden ontslagen. Een werknemer die weet dat ontslag dreigt, kan echter niet daaraan ontkomen door zich ziek te melden. Maar wanneer weet de werknemer dat dit het geval is? Die vraag stond centraal bij de rechtszaak over het ontslag van de CFO van de Volksbank.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Let op met de werkgeversverklaring!

  14 juni 2021

  Voor het sluiten van een hypotheek of een huurcontract vragen de bank of de verhuurder vaak om een werkgeversverklaring. Zo’n verklaring kan onbedoelde gevolgen hebben voor de werkgever. Waarop moet u letten?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Wettelijk minimumloon per 1 juli 2021

  2 juni 2021

  De hoogte van het wettelijk minimumloon verandert per 1 juli 2021. Wat zijn de nieuwe bedragen?

  lees verder
  • Expats
  • Arbeidsrecht en ontslag

  The Netherlands: Gateway to Europe

  3 mei 2021

  The Netherlands likes to present itself as “the gateway to Europe.” And not without reason: excellent travel connections (Schiphol Amsterdam Airport and Rotterdam Seaport) and a highly educated population speaking several languages.

  lees verder
  • Ambassades
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Russell Advocaten aanbevolen door The Legal 500 2021

  20 april 2021

  Russell Advocaten is voor het 17e jaar op rij opgenomen in The Legal 500. We zijn blij met deze erkenning voor de kwaliteit van onze juridische dienstverlening door experts en cliënten. Lees wat zij over ons schrijven:

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Ontslag en vervaltermijnen

  8 april 2021

  Vervaltermijnen in het arbeidsrecht zijn strikt. Wie te laat is, kan niets meer doen tegen zijn ontslag en verspeelt het recht op vergoeding. Wat zijn de termijnen waar u op moet letten?

  lees verder