Bestuursrecht en milieu

Russell Advocaten als u een geschil heeft met de overheid

De bestuursrechtspecialisten van Russell Advocaten werken voor grote en middelgrote bouwbedrijven, projectontwikkelaars, vastgoedbeleggers, gemeenten, winkelketens en ondernemers. Ons team van specialisten combineert ervaring in het vastgoed met up-to-date juridische kennis.

U zoekt advies over?

 • Omgevingsvergunning
 • Bestemmingsplanafwijken van bestemmingsplan
 • Projectbesluit
 • Onteigening
 • Ruimtelijk beleid
 • Milieuvergunning (luchtkwaliteit, geluidhinder)
 • Bestuursprocesrecht (vergunning, zienswijze, bezwaar)
 • Beroep bij de bestuursrechter
 • Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Centrale Raad van Beroep, College van Beroep voor het Bedrijfsleven, etc.
 • Mediation, alternatieve geschillenbeslechting
 • Ontheffing
 • Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB)
 • Bestuurlijke handhaving: bestuurlijke boete en bestuurlijke dwangsom
 • (Europese) subsidie
 • Contracteren met de overheid
 • Publiek-private samenwerking (PPS)
 • (Europees) aanbestedingsrecht
 • Nadeelscompensatie, bestuurlijke schadevergoeding, planschade
 • Burengeschillen, mediation

Bent u op zoek naar een goede advocaat in Amsterdam met kennis van bestuursrecht en milieu?

Bel ons dan vrijblijvend op 020 301 55 55 of stuur ons een e-mail.

Onze advocaten voor bestuursrecht en milieu

Maak kennis met onze specialisten voor bestuursrecht en milieu

russell-advocaten-kantoor

Ons kantoor

Russell Advocaten richt zich op ondernemers, directeur-grootaandeelhouders (dga’s), bestuurders, commissarissen, vermogende particulieren en expats. Wij staan u graag op alle fronten bij in uw dagelijkse bedrijfsvoering. Wij geven u juridisch advies, bemiddelen tussen verschillende partijen en ondersteunen u bij een gerechtelijke procedure.

Tarieven

Onze uurtarieven zijn marktconform. Kosten die in het kader van de opdracht aan derden verschuldigd zijn (zoals leges, deurwaarderskosten en griffierechten) worden van tevoren met u besproken.

Daarnaast zijn wij bereid om vaste tarieven voor bepaalde diensten af te spreken. Na een persoonlijk gesprek met u kunnen wij bepalen of uw zaak zich daarvoor leent. Het betreft doorgaans zaken die juridisch relatief eenvoudig te doorgronden zijn.

Geen gefinancierde rechtshulp (Raad voor Rechtsbijstand)

Wij nemen geen zaken aan op basis van de door de staat gefinancierde rechtshulp, de “toevoeging”. Of u voor een toevoeging in aanmerking komt kunt u terugvinden op de website van de Raad voor Rechtsbijstand: www.rvr.org.

Bestuursrecht en milieu

Onze advocaten publiceren geregeld blogs, nieuwsbrieven, artikelen en boeken over bestuursrecht en milieu. Hieronder vindt u een overzicht daarvan.

 • Expats
 • Arbeidsrecht en ontslag

The Netherlands: Gateway to Europe

3 mei 2021

The Netherlands likes to present itself as “the gateway to Europe.” And not without reason: excellent travel connections (Schiphol Amsterdam Airport and Rotterdam Seaport) and a highly educated population speaking several languages.

lees verder
 • Arbeidsrecht en ontslag

Ambtenaar wordt werknemer. Wat verandert er?

11 september 2020

Ambtenaren vallen vanaf 1 januari 2020 onder het gewone arbeidsrecht. Op wie is deze wijziging van toepassing en wat betekent dit in de praktijk?

lees verder
 • Mode en luxury
 • Arbeidsrecht en ontslag

In een notendop: de gewijzigde en nieuwe financiële regelingen voor ondernemers vanwege COVID-19

24 juni 2020

De Nederlandse overheid heeft enkele financiële coronaregelingen gewijzigd en nieuwe regelingen vastgesteld. Welke regelingen zijn er nu om ondernemers door de crisis heen te helpen? Lees ons overzicht.

lees verder
 • Bestuursrecht en milieu

Charity Law in the Netherlands – editie februari 2020

30 maart 2020

Mr. drs. Reinier W.L. Russell heeft een herziene versie gepubliceerd van zijn bijdrage over het wettelijk kader van liefdadigheid in Nederland voor het handboek Charity Law. A Global Guide from Practical Law, uitgegeven door Thomson Reuters. In dit praktische handboek wordt het recht voor goede doelen in de twintig belangrijkste jurisdicties wereldwijd beschreven.

lees verder
 • Expats
 • Bestuursrecht en milieu

Brexit: de gevolgen voor werkgevers in Nederland

30 januari 2020

De Brexit gaat door. Per 1 februari 2020 stapt het Verenigd Koninkrijk uit de EU. Wat betekent Brexit voor Nederlandse werkgevers die Brits personeel hebben of na de Brexit willen aannemen?

lees verder
 • Ondernemingsraad
 • Arbeidsrecht en ontslag

Mag een werkgever in de mailboxen van ondernemingsraadleden kijken?

10 december 2019

Leden van de ondernemingsraad hebben het recht om niet benadeeld te worden als zij hun werk als OR-lid doen. Maar mag een werkgever wel in de mailboxen van de OR-leden kijken als hij vermoedt dat de geheimhoudingsplicht geschonden is?

lees verder
 • Expats
 • Arbeidsrecht en ontslag

Meer ruimte om te werken voor familieleden van expats

25 november 2019

Expats hebben een vergunning om in Nederland te werken. Hun familieleden mogen niet zomaar werken in Nederland. Daarvoor hebben ze een eigen vergunning nodig. Daarin komt verandering per 1 oktober 2020. Wat zijn de nieuwe regels?

lees verder
 • Bestuursrecht en milieu

Provincie Limburg gaat uitstel eisen van bouw Duitse mega-windmolens bij Nationaal Park De Meinweg

11 oktober 2019

De Provincie Limburg zegt toe de motie-Claassen van afgelopen vrijdag 4 oktober 2019 uit te voeren. Zij zal bij de verschillende autoriteiten in Duitsland bezwaar gaan maken tegen de bouw van het windmolenpark Bönnesohl nabij Natura 2000-gebied en Nationaal Park De Meinweg. De acties van Russell Advocaten hebben succes!

lees verder