Paul Russell

senior partner

Paul is een zeer ervaren, creatief en vasthoudend procesadvocaat

paul.russell@russell.nl
+31 20 301 55 55

Reinier Russell

managing partner

Reinier adviseert nationale en internationale bedrijven

reinier.russell@russell.nl
+31 20 301 55 55

Jan Dop

partner

Jan is advocaat arbeidsrecht en ondernemingsrecht

jan.dop@russell.nl
+31 20 301 55 55

Bestuursrecht en milieu

De bestuursrechtspecialisten van Russell Advocaten werken voor grote en middelgrote bouwbedrijven, projectontwikkelaars, vastgoedbeleggers, gemeenten, winkelketens en ondernemers. Ons team van specialisten combineert ervaring in het vastgoed met up-to-date juridische kennis.

U zoekt advies over?

 • Omgevingsvergunning
 • Bestemmingsplanafwijken van bestemmingsplan
 • Projectbesluit
 • Onteigening
 • Ruimtelijk beleid
 • Milieuvergunning (luchtkwaliteit, geluidhinder)
 • Bestuursprocesrecht (vergunning, zienswijze, bezwaar)
 • Beroep bij de bestuursrechter
 • Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Centrale Raad van Beroep, College van Beroep voor het Bedrijfsleven, etc.
 • Mediation, alternatieve geschillenbeslechting
 • Ontheffing
 • Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB)
 • Bestuurlijke handhaving: bestuurlijke boete en bestuurlijke dwangsom
 • (Europese) subsidie
 • Contracteren met de overheid
 • Publiek-private samenwerking (PPS)
 • (Europees) aanbestedingsrecht
 • Nadeelscompensatie, bestuurlijke schadevergoeding, planschade
 • Burengeschillen, mediation

Bent u op zoek naar een goede advocaat in Amsterdam met kennis van bestuursrecht en milieu?

Bel ons dan vrijblijvend op 020 301 55 55 of stuur ons een e-mail.