Ontslaan: voor of na 1 januari 2020?

Publicatiedatum 24 juli 2019
De transitievergoeding gaat veranderen per 1 januari 2020. De hogere vergoeding voor oudere werknemers vervalt, evenals de gunstiger regeling voor kleine bedrijven. Werknemers krijgen altijd recht op een 1/3 maandsalaris per dienstjaar, ongeacht de duur van het dienstverband.

ontslag statutair bestuurder - weblijst

De transitievergoeding gaat veranderen per 1 januari 2020. De hogere vergoeding voor oudere werknemers vervalt evenals de gunstiger regeling voor kleine bedrijven. Verder wordt de alternatieve voorziening in de cao beperkt tot ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden. Ook hoeft deze niet langer gelijkwaardig te zijn. Ook verdwijnt de hogere transitievergoeding bij een dienstverband van meer dan 10 jaar.

Hogere vergoeding voor oudere werknemers vervalt

De regeling waarbij werknemers van 50 jaar en ouder een hogere transitievergoeding krijgen vervalt. Zij krijgen dan net als andere werknemers recht op 1/6 maandsalaris per half gewerkt jaar ongeacht hun leeftijd en ongeacht de duur van het dienstverband.

Op dit moment hebben werknemers van 50 jaar en ouder met een dienstverband van meer dan tien jaar recht op een hogere transitievergoeding. Deze geldt alleen voor de jaren vanaf hun vijftigste. Over die periode hebben zij recht op een 1/2 maandsalaris per half gewerkt jaar. Deze overgangsregeling geeft hen de gelegenheid om zich voor te bereiden op een lagere vergoeding dan voor de invoering van de Wwz. Deze regeling geldt niet voor kleine bedrijven.

Regeling voor kleine bedrijven vervalt

De regeling waarbij ondernemingen met minder dan 25 werknemers een lagere transitievergoeding mogen betalen vervalt. Zij hoeven nu nog alleen over het dienstverband vanaf 1 mei 2013 transitievergoeding te betalen. Deze overgangsregeling geldt alleen voor ontslag wegens de slechte financiële situatie van het bedrijf. Ook de regeling voor oudere werknemers is voor hen niet van toepassing.

Kleine ondernemers die wegens bedrijfseconomische omstandigheden werknemers moeten ontslaan, zullen dus bij werknemers met een lang dienstverband moeten letten op deze termijn.

Cao-voorziening bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden

Is de ondernemer gebonden aan een cao dan is het mogelijk om in een cao een voorziening op te nemen in plaats van de transitievergoeding. De eis dat deze voorziening gelijkwaardig moet zijn vervalt per 1 januari 2020. Ook deze regeling geldt alleen voor ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden.

Van deze regeling kan alleen gebruik gemaakt worden in cao’s die 1 januari 2020 of later ingaan. Voor lopende cao’s blijft de eis van gelijkwaardigheid gelden.

Hogere transitievergoeding na 10 dienstjaren vervalt

Vanaf 1 januari 2020 bedraagt het recht op transitievergoeding altijd 1/3 maandsalaris per dienstjaar, ongeacht de duur van het dienstverband. De hogere vergoeding vanaf het 10e dienstjaar vervalt. Ook krijgen werknemers vanaf de eerste dag van hun dienstverband recht op een transitievergoeding bij ontslag, zelfs bij ontslag tijdens de proeftijd.

Kunt u wachten met ontslaan tot 1 januari 2020?

In de meeste gevallen zal het niet mogelijk zijn om te wachten met het geven van ontslag. Wachten met ontslag betekent dat de problemen minder urgent zijn, dus is er minder reden om de werknemer te ontslaan. Bij het beëindigen van slapende dienstverbanden van langdurig of blijvend arbeidsongeschikte werknemers is wachten wel mogelijk.

Vanaf 1 januari 2020 komt er ook de mogelijkheid om een werknemer wegens een combinatie van redenen te ontslaan. Het is echter nog niet duidelijk hoe dit in de praktijk zal uitpakken. Mogelijk moet naast de transitievergoeding vaker ook nog een billijke vergoeding worden betaald.

Of het mogelijk is te wachten met ontslag is dan ook een complexe zaak die per geval bekeken dient te worden. Wij geven u daar graag advies over.

Meer informatie

Wilt u weten wat de gevolgen van de wijzigingen in de transitievergoeding zijn voor uw bedrijf? Zoekt u advies over ontslag en ontslagvergoedingen? Of heeft u andere vragen over arbeidsrecht? Neem dan contact met ons op:

  Deel op social media

  • Arbeidsrecht en ontslag

  Wet arbeidsmarkt in balans aangenomen: 6 belangrijke wijzigingen

  12 juni 2019

  Op 28 mei 2019 heeft ook de Eerste Kamer ingestemd met de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab). Deze wet treedt per 1 januari 2020 in werking. Wat zijn de zes belangrijkste veranderingen?

  lees verder
  • Kunst
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Wat verandert er in 2020?

  28 november 2019

  Het UBO-register, de Wet arbeidsmarkt in balans, meldplicht ook bij girale transacties in de kunstwereld en nog veel meer regelingen wijzigen in 2020. Lees verder om op de hoogte te zijn van de belangrijkste wijzigingen voor u en uw bedrijf.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Hoe staat het ervoor met de Wet DBA: een update

  22 september 2021

  Het kabinet doet een nieuw voorstel om meer duidelijkheid te geven over wie werknemer en wie zelfstandige is. Wat houdt deze Wet minimumbeloning zelfstandigen en zelfstandigenverklaring in?

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Questions and challenges during COVID-19: Dutch employment law, tenancy law and contract law

  13 september 2021

  In this article, we will discuss several questions and challenges in the field of Dutch employment law, tenancy law and contract law during COVID-19.

  lees verder
  • ICT, privacy en intellectuele eigendom
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Uberchauffeur is werknemer, geen zelfstandige

  13 september 2021

  Volgens de Rechtbank Amsterdam zijn Uber-chauffeurs werknemers. Zij vallen daarom onder de CAO-taxivervoer met alle daaraan verbonden rechten en plichten. Hoe is de rechtbank tot dit oordeel gekomen? En wat betekent dit voor andere vormen van platformwerk?

  lees verder
  • Ondernemingsrecht

  Is een managementovereenkomst een arbeidsovereenkomst of een opdrachtovereenkomst?

  26 augustus 2021

  Hebben de nieuwe regels van de Hoge Raad voor het beoordelen van arbeidsovereenkomsten ook gevolgen voor de managementovereenkomst? De rechtspraak is er nog niet uit. Dat blijkt uit uitspraken van het Hof Arnhem-Leeuwarden en de Rechtbank Midden-Nederland over de managementovereenkomst van de CFO van de Volksbank.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Ontslag zieke statutair bestuurder

  11 augustus 2021

  Een zieke werknemer mag niet worden ontslagen. Een werknemer die weet dat ontslag dreigt, kan echter niet daaraan ontkomen door zich ziek te melden. Maar wanneer weet de werknemer dat dit het geval is? Die vraag stond centraal bij de rechtszaak over het ontslag van de CFO van de Volksbank.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Personeel: Voorschriften aan het uiterlijk van werknemers in een bedrijfsreglement

  10 augustus 2021

  Werkgevers kunnen in een bedrijfsreglement voorschriften stellen aan werknemers ten aanzien van hun kleding en uiterlijke verzorging. Waarmee moet een werkgever hierbij rekening houden?

  lees verder