Nieuws, Blog en Publicaties

De advocaten van Russell Advocaten schrijven geregeld over actuele juridische ontwikkelingen. Hieronder vindt u een overzicht van onze blogs, nieuwsbrieven, boeken en artikelen.

Lees meer

Uw advocaat

mr. Guus van Lieshout
mr. Guus van Lieshout
advocaat

Guus van Lieshout adviseert als advocaat internationale en nationale ondernemers. Het zwaartepunt van zijn praktijk ligt bij ondernemingsrecht, maar hij houdt zich ook bezig met contracten, (bestuurders)aansprakelijkheid en aandeelhoudersgeschillen. Guus werkt op de sectie ondernemingsrecht van Russell Advocaten.

 

@: guus.vanlieshout@russell.nl
t: 020 - 301 55 55


Huur/Verhuur: Gebrek aan het gehuurde: wie is verantwoordelijk?

Publicatiedatum: 26 oktober 2020

Verhuurder moet in principe gebreken in verhuurd pand oplossen

   English version
 

Gebreken aan het gehuurde

Van een gebrek aan het gehuurde is sprake wanneer:

  • het gehuurde aan de huurder niet het genot kan verschaffen dat hij bij het aangaan van de huurovereenkomst hiervan had mogen verwachten en
  • dat gebrek niet door toedoen van de huurder is ontstaan.

Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij lekkage waarvoor de huurder niet verantwoordelijk is of wanneer het pand zo instabiel blijkt te zijn dat het maar beperkt gebruikt kan worden. Ook het niet kunnen gebruiken van een pand als gevolg van overheidsmaatregelen, zoals tijdens de coronacrisis, geldt als een gebrek.

Bij bedrijfsruimte hebben partijen meer ruimte om afspraken te maken over wat wel of niet als gebrek wordt aangemerkt. Gedacht kan worden aan zaken als onvoldoende of gebrekkige ICT- en stroomvoorzieningen en asbest.

In principe is de verhuurder aansprakelijk voor het verhelpen van de gebreken, maar gebreken die zijn ontstaan doordat de huurder zijn onderhoudsverplichtingen niet nakomt komen voor rekening van de huurder. Dit geldt ook voor gebreken aan zaken die de huurder in het gehuurde heeft aangebracht.
 

Wat kan de huurder doen?

Herstel gebrek
Wanneer de huurder een gebrek constateert, dient hij altijd eerst dit gebrek te melden aan de verhuurder en deze gelegenheid te geven het te herstellen. De kosten van herstel komen voor rekening van de verhuurder.

Indien de verhuurder het gebrek wel kan verhelpen, maar nalaat dit binnen een redelijke termijn te doen, dan mag de huurder zelf, op kosten van de verhuurder, het gebrek verhelpen. De redelijke kosten die hiervoor worden gemaakt mogen in mindering worden gebracht op de huurprijs. Let op: als achteraf blijkt dat de huurder ten onrechte kosten met de huurprijs heeft verrekend, kan dit wanprestatie opleveren met alle gevolgen van dien!

Vermindering huurprijs
De huurder kan niet alleen herstel van het gebrek verlangen, maar tevens huurprijsvermindering en schadevergoeding. Huurprijsvermindering moet de huurder vorderen in een procedure bij de rechter en de vermindering dient evenredig te zijn aan de vermindering van het huurgenot. Schadevergoeding is aan de orde als de verhuurder aansprakelijk is voor het ontstaan van het gebrek of het gebrek kende of behoorde te kennen voor aanvang van de huur.

Ontbinding huurovereenkomst
Wanneer het gebrek dusdanig groot is dat het huurgenot (bijna) volledig is verdwenen, bijvoorbeeld door een brand, is het mogelijk om de huurovereenkomst te ontbinden. Dan moet wel aan bepaalde voorwaarden zijn voldaan.
 

Tips voor huurders

  • Maak duidelijke afspraken over de kwaliteit waaraan het gehuurde dient te voldoen en laat dit vastleggen in de huurovereenkomst. Met name voor bedrijfsruimte geldt dat van de wettelijke regeling kan worden afgeweken en dat gebeurt ook vaak. Een advocaat kan u hierbij helpen.
  • Klaag bij de verhuurder wanneer het gehuurde niet voldoet aan de afgesproken kwaliteitseisen en stel hem een redelijke termijn voor herstel van het gebrek.
  • Bespreek de mogelijkheid tot vermindering van de huurprijs en/of schadevergoeding met uw advocaat.
  • Bekijk bij (bijna) volledige vermindering van uw huurgenot de mogelijkheid tot ontbinding.
  • Laat een advocaat de situatie beoordelen en u adviseren over de te nemen stappen.
     

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wij helpen u graag bij het opstellen van een gedegen huurovereenkomst, waarin duidelijk wordt vastgelegd aan welke eisen het gehuurde dient te voldoen en wat er gebeurt indien deze afspraken niet worden nageleefd. Indien het gehuurde gebreken vertoont, dan kunnen wij u assisteren in het vinden van een passende oplossing, zoals huurprijsvermindering. Neem contact met ons op:

 

Onderstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.
 

Velden met een * zijn verplicht

Blijf op de hoogte

Wilt u graag op de hoogte blijven van de actuele juridische ontwikkelingen?

Meldt u aan voor de nieuwsbrief

Of volg ons op LinkedIn

Bel mij

Vul hier uw naam en telefoonnummer in en wij bellen u zo spoedig mogelijk.
Onderstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.