Ruimtelijke ordening: het bestemmingsplan

Publicatiedatum 4 mei 2016
Wilt u weten of u uw onderneming op een bepaald perceel kunt vestigen en aan welke voorwaarden de bebouwing dient te voldoen? Dit is vastgelegd in het bestemmingsplan.

bestemmingsplan.b35a1d

Mag u op een bepaalde locatie een bedrijfspand vestigen of is die plek slechts bedoeld om te wonen? Hoe hoog mag de bebouwing zijn en zijn er nog meer voorwaarden met betrekking tot de bouw of het gebruik? Dit alles is terug te vinden in het door de gemeenteraad opgestelde bestemmingsplan. Het bestemmingsplan wijst aan grond een bepaalde bestemming toe en stelt regels voor het gebruik van en de bebouwing op die grond.

Bestemming

Met bestemming wordt de functie van een perceel in het bestemmingsplan bedoeld. De functie bepaalt wat u mag doen met de grond. Zo kan een gebouw de functie wonen krijgen, of kan een aantal percelen bestempeld zijn als winkel- of horecagebied.

Onderdelen bestemmingsplan

Een bestemmingsplan bestaat uit drie verschillende onderdelen. Dit zijn:

 1. Verbeelding: een kaart van het bestemmingsplan. De kaart laat de verschillende bestemmingen zien voor de grond en gebouwen.
 2. Regels: voorschriften voor de functie van een bestemming, de bebouwingsmogelijkheden en het gebruik.
 3. Toelichting: uitleg over alle bestemmingen en verantwoording van de keuzes die de gemeente heeft gemaakt.

Advocaat vastgoed

Wilt u weten of u uw onderneming op een bepaald perceel kunt vestigen en aan welke voorwaarden de bebouwing dient te voldoen? Raadpleeg dan het bestemmingsplan van de gemeente. Voor meer informatie over het bestemmingsplan of andere zaken met betrekking tot ruimtelijke ordening, kunt u contact opnemen met Russell Advocaten:

  Deel op social media

  • Kunst

  Krimgoud: eindvonnis van Hof Amsterdam

  26 oktober 2021

  Het NOS Radio 1 journaal interviewde vanmorgen vroeg mr. Paul W.L. Russell, internationaal expert in kunst en recht. Onderwerp: de komende uitspraak van het Hof Amsterdam over het Krimgoud.

  lees verder
  • Retail
  • Vastgoed en huur

  Berekening huurprijsverlaging wegens lockdown

  16 september 2021

  Hoe berekent de rechter een lagere huurprijs vanwege de lockdown? Telt online omzet mee? Maakt het wat uit of sprake is van een grote of kleine huurder of verhuurder?

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Questions and challenges during COVID-19: Dutch employment law, tenancy law and contract law

  13 september 2021

  In this article, we will discuss several questions and challenges in the field of Dutch employment law, tenancy law and contract law during COVID-19.

  lees verder
  • ICT, privacy en intellectuele eigendom
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Uberchauffeur is werknemer, geen zelfstandige

  13 september 2021

  Volgens de Rechtbank Amsterdam zijn Uber-chauffeurs werknemers. Zij vallen daarom onder de CAO-taxivervoer met alle daaraan verbonden rechten en plichten. Hoe is de rechtbank tot dit oordeel gekomen? En wat betekent dit voor andere vormen van platformwerk?

  lees verder
  • Franchise, distributie en agentuur
  • Contracten

  Pas op met vage bewoordingen in franchiseovereenkomsten

  24 juni 2021

  Het is belangrijk om in overeenkomsten duidelijke en ondubbelzinnige taal te gebruiken. Dat blijkt nog maar eens uit een recente uitspraak van de Hoge Raad. Door onduidelijkheden in de franchiseovereenkomsten hebben franchisenemers van Albert Heijn mogelijk miljoenen misgelopen.

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  17 juni 2021: Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer”

  17 juni 2021

  Heeft u het webinar gemist? Bekijk dan de opname hiervan! Als uw werknemer zich ziek meldt, roept dit tal van lastige vragen op. Wat zijn uw re-integratieverplichtingen tijdens de ziekteperiode? Wat mag u – met het oog op privacywetgeving – wel en niet noteren over uw zieke werknemer? Tijdens het webinar op 17 juni 2021 gaven wij een praktische toelichting op deze en andere vragen.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Let op met de werkgeversverklaring!

  14 juni 2021

  Voor het sluiten van een hypotheek of een huurcontract vragen de bank of de verhuurder vaak om een werkgeversverklaring. Zo’n verklaring kan onbedoelde gevolgen hebben voor de werkgever. Waarop moet u letten?

  lees verder
  • Mode en luxury
  • Procederen, arbitrage en mediation

  De voordelen van arbitrage

  19 mei 2021

  Procederen hoeft niet altijd bij een rechter. Er zijn ook andere manieren om een juridisch conflict op te lossen. Een belangrijk en vaak aantrekkelijk alternatief is arbitrage. Zeker als u internationaal zaken doet. Wat zijn de voordelen van arbitrage?

  lees verder