Ontslag op staande voet wegens een bagatel. Mag dat?

Publicatiedatum 29 juli 2020
Werknemers kunnen ook voor kleine vergrijpen op staande voet ontslagen worden. Belangrijk is dan wel dat zij weten dat dit mogelijk is, dat het beleid consequent gehandhaafd wordt en dat rekening wordt gehouden met de persoonlijke omstandigheden van de werknemer.

bagateldelict

Mag u uw werknemer op staande voet ontslaan na diefstal van een product met (zeer) lage waarde? Ja, dat mag! Maar uit een recent gepubliceerde uitspraak blijkt opnieuw dat dit niet zonder risico is.

Plastic tasje

Een werknemer van Action koopt voorafgaand aan zijn dienst 20 regenponcho’s bij deze winkel. Na zijn dienst pakt hij een plastic tasje van 3 cent, doet de regenponcho’s hierin en vertrekt zonder het tasje te betalen naar huis. Action ontslaat de werknemer vervolgens op staande voet voor diefstal. De werknemer kan zich hierin niet vinden en vecht zijn ontslag bij de rechter aan.

De rechter geeft de werknemer gelijk. Alhoewel hij door het plastic tasje mee te nemen zonder te betalen het zerotolerancebeleid van Action tegen diefstal heeft geschonden, gaat het ontslag op staande voet te ver. Het losse tasje is volgens de rechter eigenlijk niks waard. Daarnaast heeft het ontslag de werknemer zwaar getroffen: hij zit momenteel in de schuldsanering en had zijn leven net weer op de rails gekregen. Door het ontslag is hij opnieuw in financiële problemen gekomen. De rechter oordeelt dat de diefstal van een onbeduidend tasje niet opweegt tegen deze grote gevolgen van het ontslag voor de werknemer.

Bagateldelict

Bagateldelicten, waarbij een werknemer een product van (zeer) geringe waarde steelt met ontslag op staande voet als gevolg, komen regelmatig voor in de rechtspraak. Zo oordeelde de rechter al eens over het ontslag op staande voet na het opsmeren van een gratis testverpakking bodylotionhet stelen van € 0,50het nemen van een hap uit een donut en het meenemen van een pak Optimel dat over de datum is.

Als de waarde zeer laag is, lijkt ontslag op staande voet soms een te zware maatregel. Anderzijds wilt u als werkgever op uw werknemers kunnen vertrouwen. Stelen is stelen en dat wilt u te allen tijde voorkomen.

Drie tips

Zoals ook uit de Action-uitspraak blijkt, is de rechter het niet altijd met de werkgever eens dat een ontslag op staande voet wegens zo’n bagateldelict terecht is. In dat geval moet u de werknemer weer in dienst nemen als deze dat nog wil en het loon doorbetalen over de periode dat de werknemer niet gewerkt heeft. Berust de werknemer in het ontslag dan moet u naast de transitievergoeding vaak ook nog een billijke vergoeding betalen.

Hoe vergroot u de kans dat de rechter het met u eens is? Wij geven drie tips:

 1. Zorg voor een duidelijk en kenbaar beleid. Het moet voor de werknemer glashelder zijn dat de gedraging tot ontslag op staande voet zal leiden. Leg dit bijvoorbeeld vast in het personeelshandboek en breng dit ook herhaaldelijk onder de aandacht van uw werknemers.
 2. Handhaaf dit strikte beleid consequent.
 3. Betrek de persoonlijke omstandigheden van de werknemer in uw keuze om al dan niet over te gaan op ontslag op staande voet. Hierbij kan gedacht worden aan de duur van het dienstverband, hoe de werknemer functioneert en de financiële situatie, positie op de arbeidsmarkt en leeftijd van de werknemer. Een rechter zal het belang van de werkgever ook altijd afwegen tegen de gevolgen van het ontslag voor de werknemer.

Meer informatie?

Wilt u advies over het op staande voet ontslaan van een werknemer? Of wordt een door u gegeven ontslag aangevochten bij de rechter? Neem dan contact met ons op:

  Deel op social media

  • Arbeidsrecht en ontslag

  Ontslag op staande voet

  13 september 2017

  Wilt u een werknemer op staande voet ontslaan? Bekijk dan ons handige overzicht en weet binnen een paar minuten wat u moet doen en waar u op moet letten.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Bewijs bij ontslag op staande voet en ziekte

  25 februari 2019

  Het bewijs van een dringende reden voor ontslag op staande voet is niet eenvoudig, zeker als de werknemer ook nog ziek blijkt te zijn. Waar moet een werkgever rekening mee houden in zulke gevallen? Mr. Jan Dop legt uit in zijn noot voor het jurisprudentietijdschrift JAR.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Hoe staat het ervoor met de Wet DBA: een update

  22 september 2021

  Het kabinet doet een nieuw voorstel om meer duidelijkheid te geven over wie werknemer en wie zelfstandige is. Wat houdt deze Wet minimumbeloning zelfstandigen en zelfstandigenverklaring in?

  lees verder
  • Retail
  • Vastgoed en huur

  Berekening huurprijsverlaging wegens lockdown

  16 september 2021

  Hoe berekent de rechter een lagere huurprijs vanwege de lockdown? Telt online omzet mee? Maakt het wat uit of sprake is van een grote of kleine huurder of verhuurder?

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Questions and challenges during COVID-19: Dutch employment law, tenancy law and contract law

  13 september 2021

  In this article, we will discuss several questions and challenges in the field of Dutch employment law, tenancy law and contract law during COVID-19.

  lees verder
  • ICT, privacy en intellectuele eigendom
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Uberchauffeur is werknemer, geen zelfstandige

  13 september 2021

  Volgens de Rechtbank Amsterdam zijn Uber-chauffeurs werknemers. Zij vallen daarom onder de CAO-taxivervoer met alle daaraan verbonden rechten en plichten. Hoe is de rechtbank tot dit oordeel gekomen? En wat betekent dit voor andere vormen van platformwerk?

  lees verder
  • Ondernemingsrecht

  Is een managementovereenkomst een arbeidsovereenkomst of een opdrachtovereenkomst?

  26 augustus 2021

  Hebben de nieuwe regels van de Hoge Raad voor het beoordelen van arbeidsovereenkomsten ook gevolgen voor de managementovereenkomst? De rechtspraak is er nog niet uit. Dat blijkt uit uitspraken van het Hof Arnhem-Leeuwarden en de Rechtbank Midden-Nederland over de managementovereenkomst van de CFO van de Volksbank.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Ontslag zieke statutair bestuurder

  11 augustus 2021

  Een zieke werknemer mag niet worden ontslagen. Een werknemer die weet dat ontslag dreigt, kan echter niet daaraan ontkomen door zich ziek te melden. Maar wanneer weet de werknemer dat dit het geval is? Die vraag stond centraal bij de rechtszaak over het ontslag van de CFO van de Volksbank.

  lees verder