Heeft u het Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer” gemist? Bekijk hier de opname!

AVG: Geldboete tot 100 miljoen Euro of meer mogelijk

Publicatiedatum 23 december 2014
Het voorstel voor de nieuwe Europese privacywetgeving in de Algemene Verordening Gegevensbescherming bevat zeer hoge boetes die kunnen oplopen tot 100 miljoen Euro of 5% van de wereldwijde jaaromzet van een concern. Wanneer loopt u kans op een dergelijke boete?

persoonsgegevens - ubo

Hoge boetes

In onze vorige nieuwsflits over Privacy meldden wij u dat er nieuwe wetgeving komt die in de hele Europese Unie dezelfde privacyregels zal brengen. Een belangrijk onderdeel hiervan is de invoering van een nieuwe boeteregeling met mogelijk zeer zware sancties op (herhaalde) inbreuken op de privacy van burgers in de EU.

In Nederland worden boetes opgelegd door het CBP (College bescherming persoonsgegevens). Op dit moment mag het CBP een boete van max. EUR 4500,- opleggen. De nieuwe boetes kunnen echter oplopen tot maximaal EUR 100.000.000,- of 5% van de wereldwijde jaaromzet van een concern, afhankelijk van welk bedrag hoger is.

Overtredingen

U kunt boetes krijgen voor onder andere de volgende overtredingen:

 • De verwerking van persoonsgegevens zonder toestemming of rechtsgrondslag.
 • De verwerking van persoonsgegevens betreffende:
  • ras of etnische afkomst,
  • politieke opvattingen,
  • religie of overtuiging,
  • lidmaatschap van een vakvereniging,
  • genetische gegevens,
  • gezondheid,
  • seksueel gedrag,
  • strafrechtelijke veroordelingen of daarmee verband houdende veiligheidsmaatregelen.
 • Het niet treffen van passende technische en organisatorische maatregelen ter voorkoming van datalekken, ongeautoriseerde toegang tot en vernietiging van data.
 • Het niet tijdig of volledig melden van datalekken, bijvoorbeeld bij verlies van een USB-stick of de hack van een website.
 • Het niet verrichten van een privacyeffectbeoordeling wanneer men persoonsgegevens verwerkt die bijzondere privacyrisico’s met zich meebrengen, bijvoorbeeld gegevens betreffende de gezondheid.

Actie

Richt uw verwerking van persoonsgegevens (HRM, P&O, ICT, webshop, website, software, camera’s, GPS, enz.) zo in dat deze voldoet aan de nieuwe Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming. Verwacht wordt dat de Verordening in de loop van 2015/2016 in werking zal treden. U heeft dus nog ruim de tijd heeft om eventuele aanpassingen door te voeren en zo boetes te voorkomen.

Meer informatie

Russell Advocaten zal u de komende tijd regelmatig informeren over de nieuwste ontwikkelingen rondom deze uniforme Europese privacywetgeving en de gevolgen daarvan voor uw bedrijf. Wilt u nu al meer weten over de toepassing van de nieuwe Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming of heeft u vragen over hoe u uw onderneming moet inrichten in het kader van de nieuwe privacywetgeving, dan kunt u contact opnemen met:
mr. Jan Dop (jan.dop@russell.nl).

Ook vindt u meer informatie over de nieuwe Europese privacyregels in de andere nieuwsflitsen in deze reeks:

  Deel op social media

  • Arbeidsrecht en ontslag

  Three important topics to include in your employment contract under Dutch, US and UK law

  15 juli 2021

  In the last issue of Stare Decisis, Priscilla de Leede of Russell Advocaten, Mary Edenfield of Mateer Harbert and Ed Belam of Marriott Harrison discuss the most important topics to include in your employment contracts regarding the termination of the contract. There are some important differences to take into account!

  lees verder
  • Franchise, distributie en agentuur
  • Contracten

  Pas op met vage bewoordingen in franchiseovereenkomsten

  24 juni 2021

  Het is belangrijk om in overeenkomsten duidelijke en ondubbelzinnige taal te gebruiken. Dat blijkt nog maar eens uit een recente uitspraak van de Hoge Raad. Door onduidelijkheden in de franchiseovereenkomsten hebben franchisenemers van Albert Heijn mogelijk miljoenen misgelopen.

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  17 juni 2021: Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer”

  17 juni 2021

  Heeft u het webinar gemist? Bekijk dan de opname hiervan! Als uw werknemer zich ziek meldt, roept dit tal van lastige vragen op. Wat zijn uw re-integratieverplichtingen tijdens de ziekteperiode? Wat mag u – met het oog op privacywetgeving – wel en niet noteren over uw zieke werknemer? Tijdens het webinar op 17 juni 2021 gaven wij een praktische toelichting op deze en andere vragen.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Ontslag zieke statutair bestuurder

  17 juni 2021

  Een zieke werknemer mag niet worden ontslagen. Een werknemer die weet dat ontslag dreigt, kan echter niet daaraan ontkomen door zich ziek te melden. Maar wanneer weet de werknemer dat dit het geval is? Die vraag stond centraal bij de rechtszaak over het ontslag van de CFO van de Volksbank.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Let op met de werkgeversverklaring!

  14 juni 2021

  Voor het sluiten van een hypotheek of een huurcontract vragen de bank of de verhuurder vaak om een werkgeversverklaring. Zo’n verklaring kan onbedoelde gevolgen hebben voor de werkgever. Waarop moet u letten?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Wettelijk minimumloon per 1 juli 2021

  2 juni 2021

  De hoogte van het wettelijk minimumloon verandert per 1 juli 2021. Wat zijn de nieuwe bedragen?

  lees verder
  • Mode en luxury
  • Procederen, arbitrage en mediation

  De voordelen van arbitrage

  19 mei 2021

  Procederen hoeft niet altijd bij een rechter. Er zijn ook andere manieren om een juridisch conflict op te lossen. Een belangrijk en vaak aantrekkelijk alternatief is arbitrage. Zeker als u internationaal zaken doet. Wat zijn de voordelen van arbitrage?

  lees verder
  • Expats
  • Arbeidsrecht en ontslag

  The Netherlands: Gateway to Europe

  3 mei 2021

  The Netherlands likes to present itself as “the gateway to Europe.” And not without reason: excellent travel connections (Schiphol Amsterdam Airport and Rotterdam Seaport) and a highly educated population speaking several languages.

  lees verder