Heeft u het Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer” gemist? Bekijk hier de opname!

AVG: Overzicht nieuwe Europese regelgeving

Publicatiedatum 28 mei 2015
In deze nieuwsbrief zet Russell Advocaten voor u kort op een rij wat de belangrijkste verwachte wijzigingen in de Europese privacywetgeving zijn. Meer gedetailleerde informatie vindt u in onze reeks nieuwsbrieven over dit onderwerp.

persoonsgegevens - ubo

Boetes

De nieuwe wetgeving stelt zeer zware sancties op (herhaalde) inbreuken op de privacy van de burgers in de Europese Unie. Op dit moment mag bijvoorbeeld het Nederlandse College bescherming persoonsgegevens (CBP) een boete van maximaal EUR 4.500,- opleggen. De nieuwe boetes kunnen echter oplopen tot maximaal EUR 100.000.000,- of 5% van de wereldwijde jaaromzet, afhankelijk van welk bedrag hoger is.

Functionaris Gegevensbescherming

De volgende ondernemingen en instellingen moeten een onafhankelijke Functionaris Gegevensbescherming aanstellen:

 • een onderneming waar meer dan 250 medewerkers werkzaam zijn;
 • een organisatie die binnen twaalf maanden van meer dan 5000 betrokkenen persoonsgegevens verwerkt;
 • overheidsinstanties en -organen.

De Functionaris Gegevensbescherming heeft als voornaamste taken om de kwaliteit te bewaken van het beleid met betrekking tot privacy in de onderneming en te controleren of persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wet- en regelgeving.

Meldplicht datalekken

Wanneer uw onderneming is getroffen door een datalek, dient u dit binnen 24 uur en zonder onnodige vertraging te melden aan het CBP en eventuele betrokkenen. Op schending van de meldplicht staat een boete van max. EUR 1.000.000,- of 2% van de wereldwijde jaaromzet van de onderneming.

Het “recht om vergeten te worden”

Consumenten krijgen er recht op dat bedrijven en instellingen ervoor zorgen dat gegevens worden gewist en de verdere verspreiding daarvan achterwege blijft, indien:

 • er niet langer een noodzaak is om de verwerkte persoonsgegevens te bewaren in verband met de doeleinden waarvoor zij werden verzameld of verwerkt;
 • de betrokkene zijn/haar toestemming intrekt, en/of wanneer de toegestane termijn voor opslag is verstreken;
 • de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking van persoonsgegevens;
 • het bedrijf of de instelling niet voldoet aan de overige bepalingen uit de Verordening.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de toepassing van de nieuwe Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming of heeft u vragen over hoe u uw onderneming moet inrichten in het kader van de nieuwe privacywetgeving, dan kunt u contact opnemen met:
mr. drs. Reinier W.L. Russell (reinier.russell@russell.nl).

  Deel op social media

  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  17 juni 2021: Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer”

  17 juni 2021

  Heeft u het webinar gemist? Bekijk dan de opname hiervan! Als uw werknemer zich ziek meldt, roept dit tal van lastige vragen op. Wat zijn uw re-integratieverplichtingen tijdens de ziekteperiode? Wat mag u – met het oog op privacywetgeving – wel en niet noteren over uw zieke werknemer? Tijdens het webinar op 17 juni 2021 gaven wij een praktische toelichting op deze en andere vragen.

  lees verder
  • Expats
  • Arbeidsrecht en ontslag

  The Netherlands: Gateway to Europe

  3 mei 2021

  The Netherlands likes to present itself as “the gateway to Europe.” And not without reason: excellent travel connections (Schiphol Amsterdam Airport and Rotterdam Seaport) and a highly educated population speaking several languages.

  lees verder
  • Franchise, distributie en agentuur
  • Contracten

  Contracten: Hoe kunt u doorverkoop via internet beperken?

  5 februari 2021

  Verkoop via internet biedt vele mogelijkheden om klanten te bereiken, maar hoe houdt u als leverancier controle over de doorverkoop van uw producten via internet? Wat mag wel? Wat mag niet? Welke rechten hebben uw distributeurs?

  lees verder
  • ICT, privacy en intellectuele eigendom

  EU-VS Privacy Shield ongeldig: wat nu?

  27 augustus 2020

  Het EU-VS Privacy Shield is ongeldig verklaard. Dit betekent dat bedrijven een andere juridische grondslag nodig hebben voor de overdracht van gegevens van EU-burgers naar de VS. Wat zijn hun mogelijkheden?

  lees verder
  • ICT, privacy en intellectuele eigendom
  • Ondernemingsrecht

  2020: inschrijving in UBO-register verplicht

  26 augustus 2020

  Vanaf 27 september 2020 moet elk nieuw of bestaand bedrijf zijn UBO’s inschrijven in het UBO-register bij de Kamer van Koophandel. Hoe werkt dat? En hoe wordt de privacy van UBO’s gewaarborgd?

  lees verder
  • ICT, privacy en intellectuele eigendom
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Vingerafdrukken van werknemers gebruiken: mag dat?

  12 december 2019

  Als werkgever wilt u uw bedrijf en bedrijfsgegevens zo goed mogelijk beschermen. Dit kan bijvoorbeeld door werknemers slechts toegang te verlenen tot de computer, kassa of het bedrijfspand door hun vingerafdruk. Maar mag dat na de invoering van de AVG wel?

  lees verder
  • ICT, privacy en intellectuele eigendom
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Het monitoren van werknemers: heeft de ondernemingsraad instemmingsrecht?

  20 november 2019

  Veel bedrijven monitoren hun personeel met toegangspasjes en camerasystemen. Werknemers kunnen echter ook digitaal worden gevolgd. Is voor het vaststellen van een (digitaal) personeelsvolgsysteem instemming van de OR vereist?

  lees verder
  • ICT, privacy en intellectuele eigendom
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Using algorithms in the employment relationship

  11 oktober 2019

  The use of algorithms carries the promise of objectivity. People assume that algorithm outcomes are “neutral.” This neutrality is, however, an illusion. Algorithms are not as unbiased as we think, and the risk of discrimination looms. Employers should be aware of the limitations of algorithms and have a plan for dealing with them.

  lees verder