AVG: Het recht om vergeten te worden

Publicatiedatum 23 april 2015
Mensen van wie persoonsgegevens geregistreerd zijn, krijgen in de voorgestelde Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming het “recht om vergeten te worden”. Welke gevolgen heeft dit recht voor bedrijven? Welke andere rechten hebben de personen van wie data geregistreerd worden?

persoonsgegevens - ubo

Betrokkenen hebben sinds kort ‘het recht om vergeten te worden’. Dit houdt in dat bedrijven en instellingen die persoonsgegevens verwerken, in bepaalde gevallen deze dienen te verwijderen. Dit recht is in 2014 vastgelegd toen het Europese Hof op verzoek van een Spanjaard de zoekmachine Google verplichtte om de resultaten te verwijderen die verwezen naar een gedwongen verkoop van zijn bezittingen in 1998.

Rechten van betrokkenen

In de voorgestelde Europese Algemene verordening gegevensbescherming is dit recht verder uitgewerkt. Betrokkenen kunnen bedrijven die hun persoonsgegevens verwerken, verzoeken om:

 • inzage in hun persoonsgegevens;
 • rectificatie van deze gegevens;
 • verwijdering van hun persoonsgegevens.

Huidige situatie

Momenteel hebben betrokkenen recht op verwijdering van hun persoonsgegevens door bedrijven en instellingen indien de verwerkte persoonsgegevens:

 • niet juist zijn;
 • onvolledig lijken te zijn;
 • niet ter zake doen voor het doel waarvoor ze zijn verwerkt;
 • in strijd met de wet zijn verwerkt.

Nieuwe situatie

Op basis van de nieuwe Verordening krijgt de betrokkene er recht op dat bedrijven en instellingen ervoor zorgen dat gegevens worden gewist en de verdere verspreiding van gegevens achterwege blijft, indien:

 • er niet langer een noodzaak is om de verwerkte persoonsgegevens te bewaren in verband met de doeleinden waarvoor zij werden verzameld of verwerkt;
 • de betrokkene zijn/haar toestemming intrekt, en/of wanneer de toegestane termijn voor opslag is verstreken;
 • de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking van persoonsgegevens;
 • het bedrijf of de instelling niet voldoet aan de overige bepalingen uit de Verordening.

Informatieplicht aan derden

De richtlijn verplicht niet alleen om de betreffende gegevens te wissen, maar ook om verdere verspreiding daarvan tegen te gaan. U bent daarom verplicht om derden die door u ter beschikking gestelde gegevens verwerken, ervan op de hoogte te stellen dat de betrokkene u heeft verzocht iedere koppeling of kopie van die persoonsgegevens te verwijderen.

Actie

 • Maak een protocol voor de afhandeling van verzoeken om informatie over en wijziging of verwijdering van de door u verzamelde persoonsgegevens.
 • Laat controleren of dit protocol aan de komende Europese regelgeving voldoet.

Meer informatie

Russell Advocaten zal u de komende tijd regelmatig informeren over de nieuwste ontwikkelingen rondom deze uniforme Europese privacywetgeving en de gevolgen daarvan voor uw bedrijf. Wilt u nu al meer weten over de toepassing van de nieuwe Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming? Of heeft u vragen over hoe u uw onderneming moet inrichten in het kader van de nieuwe privacywetgeving, dan kunt u contact opnemen met:
mr. drs. Reinier W.L. Russell (reinier.russell@russell.nl).

Ook vindt u meer informatie over de nieuwe Europese privacyregels in de andere nieuwsflitsen in deze reeks:

  Deel op social media

  • Arbeidsrecht en ontslag

  Hoe staat het ervoor met de Wet DBA: een update

  22 september 2021

  Het kabinet doet een nieuw voorstel om meer duidelijkheid te geven over wie werknemer en wie zelfstandige is. Wat houdt deze Wet minimumbeloning zelfstandigen en zelfstandigenverklaring in?

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Questions and challenges during COVID-19: Dutch employment law, tenancy law and contract law

  13 september 2021

  In this article, we will discuss several questions and challenges in the field of Dutch employment law, tenancy law and contract law during COVID-19.

  lees verder
  • ICT, privacy en intellectuele eigendom
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Uberchauffeur is werknemer, geen zelfstandige

  13 september 2021

  Volgens de Rechtbank Amsterdam zijn Uber-chauffeurs werknemers. Zij vallen daarom onder de CAO-taxivervoer met alle daaraan verbonden rechten en plichten. Hoe is de rechtbank tot dit oordeel gekomen? En wat betekent dit voor andere vormen van platformwerk?

  lees verder
  • Ondernemingsrecht

  Is een managementovereenkomst een arbeidsovereenkomst of een opdrachtovereenkomst?

  26 augustus 2021

  Hebben de nieuwe regels van de Hoge Raad voor het beoordelen van arbeidsovereenkomsten ook gevolgen voor de managementovereenkomst? De rechtspraak is er nog niet uit. Dat blijkt uit uitspraken van het Hof Arnhem-Leeuwarden en de Rechtbank Midden-Nederland over de managementovereenkomst van de CFO van de Volksbank.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Ontslag zieke statutair bestuurder

  11 augustus 2021

  Een zieke werknemer mag niet worden ontslagen. Een werknemer die weet dat ontslag dreigt, kan echter niet daaraan ontkomen door zich ziek te melden. Maar wanneer weet de werknemer dat dit het geval is? Die vraag stond centraal bij de rechtszaak over het ontslag van de CFO van de Volksbank.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Personeel: Voorschriften aan het uiterlijk van werknemers in een bedrijfsreglement

  10 augustus 2021

  Werkgevers kunnen in een bedrijfsreglement voorschriften stellen aan werknemers ten aanzien van hun kleding en uiterlijke verzorging. Waarmee moet een werkgever hierbij rekening houden?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Three important topics to include in your employment contract under Dutch, US and UK law

  15 juli 2021

  In the last issue of Stare Decisis, Priscilla de Leede of Russell Advocaten, Mary Edenfield of Mateer Harbert and Ed Belam of Marriott Harrison discuss the most important topics to include in your employment contracts regarding the termination of the contract. There are some important differences to take into account!

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  17 juni 2021: Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer”

  17 juni 2021

  Heeft u het webinar gemist? Bekijk dan de opname hiervan! Als uw werknemer zich ziek meldt, roept dit tal van lastige vragen op. Wat zijn uw re-integratieverplichtingen tijdens de ziekteperiode? Wat mag u – met het oog op privacywetgeving – wel en niet noteren over uw zieke werknemer? Tijdens het webinar op 17 juni 2021 gaven wij een praktische toelichting op deze en andere vragen.

  lees verder