Heeft u het Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer” gemist? Bekijk hier de opname!

AVG: Het recht om vergeten te worden

Publicatiedatum 23 april 2015
Mensen van wie persoonsgegevens geregistreerd zijn, krijgen in de voorgestelde Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming het “recht om vergeten te worden”. Welke gevolgen heeft dit recht voor bedrijven? Welke andere rechten hebben de personen van wie data geregistreerd worden?

persoonsgegevens - ubo

Betrokkenen hebben sinds kort ‘het recht om vergeten te worden’. Dit houdt in dat bedrijven en instellingen die persoonsgegevens verwerken, in bepaalde gevallen deze dienen te verwijderen. Dit recht is in 2014 vastgelegd toen het Europese Hof op verzoek van een Spanjaard de zoekmachine Google verplichtte om de resultaten te verwijderen die verwezen naar een gedwongen verkoop van zijn bezittingen in 1998.

Rechten van betrokkenen

In de voorgestelde Europese Algemene verordening gegevensbescherming wordt dit recht verder uitgewerkt. Betrokkenen kunnen bedrijven die hun persoonsgegevens verwerken, verzoeken om:

 • inzage in hun persoonsgegevens;
 • rectificatie van deze gegevens;
 • verwijdering van hun persoonsgegevens.

Huidige situatie

Momenteel hebben betrokkenen recht op verwijdering van hun persoonsgegevens door bedrijven en instellingen indien de verwerkte persoonsgegevens:

 • niet juist zijn;
 • onvolledig lijken te zijn;
 • niet ter zake doen voor het doel waarvoor ze zijn verwerkt;
 • in strijd met de wet zijn verwerkt.

Nieuwe situatie

Op basis van de nieuwe Verordening krijgt de betrokkene er recht op dat bedrijven en instellingen ervoor zorgen dat gegevens worden gewist en de verdere verspreiding van gegevens achterwege blijft, indien:

 • er niet langer een noodzaak is om de verwerkte persoonsgegevens te bewaren in verband met de doeleinden waarvoor zij werden verzameld of verwerkt;
 • de betrokkene zijn/haar toestemming intrekt, en/of wanneer de toegestane termijn voor opslag is verstreken;
 • de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking van persoonsgegevens;
 • het bedrijf of de instelling niet voldoet aan de overige bepalingen uit de Verordening.

Informatieplicht aan derden

De richtlijn verplicht niet alleen om de betreffende gegevens te wissen, maar ook om verdere verspreiding daarvan tegen te gaan. U bent daarom verplicht om derden die door u ter beschikking gestelde gegevens verwerken, ervan op de hoogte te stellen dat de betrokkene u heeft verzocht iedere koppeling of kopie van die persoonsgegevens te verwijderen.

Actie

 • Maak een protocol voor de afhandeling van verzoeken om informatie over en wijziging of verwijdering van de door u verzamelde persoonsgegevens.
 • Laat controleren of dit protocol aan de komende Europese regelgeving voldoet.

Meer informatie

Russell Advocaten zal u de komende tijd regelmatig informeren over de nieuwste ontwikkelingen rondom deze uniforme Europese privacywetgeving en de gevolgen daarvan voor uw bedrijf. Wilt u nu al meer weten over de toepassing van de nieuwe Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming of heeft u vragen over hoe u uw onderneming moet inrichten in het kader van de nieuwe privacywetgeving, dan kunt u contact opnemen met:
mr. drs. Reinier W.L. Russell (reinier.russell@russell.nl).

Ook vindt u meer informatie over de nieuwe Europese privacyregels in de andere nieuwsflitsen in deze reeks:

  Deel op social media

  • Arbeidsrecht en ontslag

  Three important topics to include in your employment contract under Dutch, US and UK law

  15 juli 2021

  In the last issue of Stare Decisis, Priscilla de Leede of Russell Advocaten, Mary Edenfield of Mateer Harbert and Ed Belam of Marriott Harrison discuss the most important topics to include in your employment contracts regarding the termination of the contract. There are some important differences to take into account!

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  17 juni 2021: Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer”

  17 juni 2021

  Heeft u het webinar gemist? Bekijk dan de opname hiervan! Als uw werknemer zich ziek meldt, roept dit tal van lastige vragen op. Wat zijn uw re-integratieverplichtingen tijdens de ziekteperiode? Wat mag u – met het oog op privacywetgeving – wel en niet noteren over uw zieke werknemer? Tijdens het webinar op 17 juni 2021 gaven wij een praktische toelichting op deze en andere vragen.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Ontslag zieke statutair bestuurder

  17 juni 2021

  Een zieke werknemer mag niet worden ontslagen. Een werknemer die weet dat ontslag dreigt, kan echter niet daaraan ontkomen door zich ziek te melden. Maar wanneer weet de werknemer dat dit het geval is? Die vraag stond centraal bij de rechtszaak over het ontslag van de CFO van de Volksbank.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Let op met de werkgeversverklaring!

  14 juni 2021

  Voor het sluiten van een hypotheek of een huurcontract vragen de bank of de verhuurder vaak om een werkgeversverklaring. Zo’n verklaring kan onbedoelde gevolgen hebben voor de werkgever. Waarop moet u letten?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Wettelijk minimumloon per 1 juli 2021

  2 juni 2021

  De hoogte van het wettelijk minimumloon verandert per 1 juli 2021. Wat zijn de nieuwe bedragen?

  lees verder
  • Expats
  • Arbeidsrecht en ontslag

  The Netherlands: Gateway to Europe

  3 mei 2021

  The Netherlands likes to present itself as “the gateway to Europe.” And not without reason: excellent travel connections (Schiphol Amsterdam Airport and Rotterdam Seaport) and a highly educated population speaking several languages.

  lees verder
  • Ambassades
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Russell Advocaten aanbevolen door The Legal 500 2021

  20 april 2021

  Russell Advocaten is voor het 17e jaar op rij opgenomen in The Legal 500. We zijn blij met deze erkenning voor de kwaliteit van onze juridische dienstverlening door experts en cliënten. Lees wat zij over ons schrijven:

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Ontslag en vervaltermijnen

  8 april 2021

  Vervaltermijnen in het arbeidsrecht zijn strikt. Wie te laat is, kan niets meer doen tegen zijn ontslag en verspeelt het recht op vergoeding. Wat zijn de termijnen waar u op moet letten?

  lees verder