Heeft u het Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer” gemist? Bekijk hier de opname!

AVG: Meldplicht datalekken

Publicatiedatum 26 maart 2015
De verwachte Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming introduceert een meldplicht in geval van een datalek. Op het niet nakomen van deze meldplicht zal een forse boete staan. Wanneer moet u een datalek melden en wat houdt deze melding in?

persoonsgegevens - ubo

Wanneer moet u een datalek melden?

Met de komst van de nieuwe privacywetgeving, de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming, wordt er een meldplicht geïntroduceerd voor de verwerking van persoonsgegevens wanneer er een datalek is ontstaan. Er is sprake van een meldplicht wanneer er een inbreuk heeft plaatsgevonden op de door u ingestelde beveiligingsmaatregelen voor data. Voorbeelden hiervan zijn diefstal van wachtwoorden en klantgegevens, hacking of verlies van gegevens, bijvoorbeeld wanneer een werknemer zijn USB-stick heeft verloren.

Aan welke eisen moet een melding van een datalek voldoen?

Wanneer er in uw onderneming een datalek is (geweest), dient u dit binnen 24 uur te melden aan de relevante toezichthouder. In Nederland is dit het College bescherming persoonsgegevens (CBP). De melding dient de aard van de inbreuk, de eventuele gevolgen en de getroffen maatregelen te bevatten. De melding van het datalek is de taak van de verantwoordelijke aangestelde persoon voor de verwerking van persoonsgegevens binnen uw bedrijf, bijvoorbeeld een Functionaris Gegevensbescherming. Indien de inbreuk zou kunnen leiden tot een risico op nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens, dient deze niet alleen een melding te doen bij het CBP, maar moeten ook de betrokkenen geïnformeerd worden.

Boete bij te late melding datalek

Indien een melding niet binnen 24 uur wordt gedaan, dient dit te worden voorzien van een motivering. Een organisatie die een inbreuk opzettelijk niet meldt of niet volledig of niet tijdig meldt, loopt het risico om een forse boete te krijgen. Deze boete kan in de hoogste categorie oplopen tot EUR 1.000.000,- of — bij een onderneming — tot maximaal 2% van de jaarlijkse wereldwijde omzet. De hoogte van de boete wordt bepaald aan de hand van feitelijke omstandigheden, zoals eerdere overtredingen, de omvang van de inbreuk en of er sprake was van opzet of ernstige nalatigheid.

Actie

 • Stel tijdig een handboek of actieplan op met de te volgen procedures bij het aantreffen van een datalek. Zo verliest u geen tijd wanneer u een melding moet indienen.
 • Laat controleren of uw handboek of actieplan voldoet aan de (Europese) regelgeving.

Meer informatie

Russell Advocaten zal u de komende tijd regelmatig informeren over de nieuwste ontwikkelingen rondom deze uniforme Europese privacywetgeving en de gevolgen daarvan voor uw bedrijf. Wilt u nu al meer weten over de toepassing van de nieuwe Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming of heeft u vragen over hoe u uw onderneming moet inrichten in het kader van de nieuwe privacywetgeving? Dan kunt u contact opnemen met:
mr. Jan Dop (jan.dop@russell.nl).

Ook vindt u meer informatie over de nieuwe Europese privacyregels in de andere nieuwsflitsen in deze reeks:

  Deel op social media

  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  17 juni 2021: Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer”

  17 juni 2021

  Heeft u het webinar gemist? Bekijk dan de opname hiervan! Als uw werknemer zich ziek meldt, roept dit tal van lastige vragen op. Wat zijn uw re-integratieverplichtingen tijdens de ziekteperiode? Wat mag u – met het oog op privacywetgeving – wel en niet noteren over uw zieke werknemer? Tijdens het webinar op 17 juni 2021 gaven wij een praktische toelichting op deze en andere vragen.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Ontslag zieke statutair bestuurder

  17 juni 2021

  Een zieke werknemer mag niet worden ontslagen. Een werknemer die weet dat ontslag dreigt, kan echter niet daaraan ontkomen door zich ziek te melden. Maar wanneer weet de werknemer dat dit het geval is? Die vraag stond centraal bij de rechtszaak over het ontslag van de CFO van de Volksbank.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Let op met de werkgeversverklaring!

  14 juni 2021

  Voor het sluiten van een hypotheek of een huurcontract vragen de bank of de verhuurder vaak om een werkgeversverklaring. Zo’n verklaring kan onbedoelde gevolgen hebben voor de werkgever. Waarop moet u letten?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Wettelijk minimumloon per 1 juli 2021

  2 juni 2021

  De hoogte van het wettelijk minimumloon verandert per 1 juli 2021. Wat zijn de nieuwe bedragen?

  lees verder
  • Expats
  • Arbeidsrecht en ontslag

  The Netherlands: Gateway to Europe

  3 mei 2021

  The Netherlands likes to present itself as “the gateway to Europe.” And not without reason: excellent travel connections (Schiphol Amsterdam Airport and Rotterdam Seaport) and a highly educated population speaking several languages.

  lees verder
  • Ambassades
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Russell Advocaten aanbevolen door The Legal 500 2021

  20 april 2021

  Russell Advocaten is voor het 17e jaar op rij opgenomen in The Legal 500. We zijn blij met deze erkenning voor de kwaliteit van onze juridische dienstverlening door experts en cliënten. Lees wat zij over ons schrijven:

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Ontslag en vervaltermijnen

  8 april 2021

  Vervaltermijnen in het arbeidsrecht zijn strikt. Wie te laat is, kan niets meer doen tegen zijn ontslag en verspeelt het recht op vergoeding. Wat zijn de termijnen waar u op moet letten?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Personeel: Wettelijk minimumloon

  29 maart 2021

  De hoogte van het wettelijk minimumloon verandert ieder half jaar. Wat zijn de nieuwe bedragen per 1 juli 2021?

  lees verder