Heeft u het Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer” gemist? Bekijk hier de opname!

Personeel: Hoe ontslaat u een werknemer op staande voet?

Publicatiedatum 18 januari 2017
Wanneer kunt u een werknemer op staande voet ontslaan? Hoe doet u dit? En wat gebeurt er als de werknemer het ontslag aanvecht?

vertrekregeling-weblijst.c02219

Beëindiging arbeidsovereenkomst

De werkgever kan op verschillende manieren een arbeidsovereenkomst met de werknemer beëindigen:

 • met toestemming van UWV wegens bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid;
 • via een ontbindingsverzoek bij de kantonrechter wegens een van de andere gronden;
 • door beëindiging met wederzijds goedvinden;
 • door opzegging gedurende de proeftijd; en
 • via ontslag op staande voet.

Waaraan moet een geldig ontslag op staande voet voldoen?

Voorwaarden ontslag op staande voet

Voor een ontslag op staande voet moet er sprake zijn van een dringende reden. De opzegging dient onverwijld te geschieden, onder onverwijlde mededeling van de dringende reden.

Dringende reden

Een werkgever kan een werknemer met onmiddellijke ingang – zonder inachtneming van de geldende opzegtermijn – ontslaan, indien hiervoor een dringende reden aanwezig is. Voorbeelden van dringende redenen zijn het stelen van eigendommen van de werkgever of het plegen van geweld. In bepaalde gevallen kan ook alcoholgebruik een dringende reden vormen.

Onverwijlde opzegging

Het ontslag op staande voet moet onverwijld worden gegeven. Hiermee wordt bedoeld dat de werknemer zo snel mogelijk na ontdekking van de dringende reden moet worden ontslagen. Het ontslag mag enkele dagen na ontdekking van de dringende reden worden gegeven indien kan worden aangetoond dat deze dagen zijn gebruikt voor het doen van onderzoek naar de dringende reden, het horen van de werknemer, intern overleg of het inwinnen van juridisch advies.

Onverwijlde mededeling

Het ontslag moet worden gegeven onder onverwijlde mededeling van de dringende reden die hieraan ten grondslag ligt. De werkgever dient de werknemer dus zo snel mogelijk te laten weten waarom hij is ontslagen. Dit gebeurt meestal door na het mondeling geven van het ontslag een uitgebreide schriftelijke motivatie naar de werknemer te sturen.

Ultimum remedium

Een ontslag op staande voet heeft verregaande gevolgen voor de werknemer. Hij verliest namelijk niet alleen zijn baan, maar ook zijn recht op een transitievergoeding en WW-uitkering. Ontslag op staande voet wordt daarom ook wel een ‘ultimum remedium’, een laatste redmiddel, genoemd, dat  alleen in ernstige gevallen kan worden gerechtvaardigd.

Waar kijkt de rechter naar?

Vanwege de verregaande gevolgen wordt het ontslag vaak door de werknemer aangevochten. De werknemer kan het ontslag op staande voet proberen van tafel te vegen door de kantonrechter binnen twee maanden na het ontslag te verzoeken het ontslag te vernietigen.

De rechter kijkt in een eventuele procedure in ieder geval of er sprake is van een dringende reden en of het ontslag onverwijld en onder onverwijlde mededeling van de dringende reden is gegeven. Daarnaast wordt er gekeken naar de omstandigheden van het geval, zoals:

 • de duur van de dienstbetrekking;
 • het functioneren van de werknemer gedurende het dienstverband;
 • de leeftijd van de werknemer; en
 • de gevolgen die het ontslag voor de werknemer heeft.

Procedures over ontslag op staande voet kunnen lang duren, wat zorgt voor een onzekere situatie voor de werkgever. Het kan immers zomaar gebeuren dat de rechter het ontslag na jaren procederen vernietigt. De werkgever moet de werknemer dan weer toelaten tot zijn werkzaamheden, terwijl zijn voormalige positie mogelijk al door een nieuwe werknemer is vervuld. Het is dan ook handig om de arbeidsovereenkomst voorwaardelijk te ontbinden.

Meer informatie

Wilt u advies over het op staande voet ontslaan van een werknemer? Of wordt een door u gegeven ontslag aangevochten door de werknemer? Neem dan contact met ons op:

  Deel op social media

  • Arbeidsrecht en ontslag

  Ontslag op staande voet

  13 september 2017

  Wilt u een werknemer op staande voet ontslaan? Bekijk dan ons handige overzicht en weet binnen een paar minuten wat u moet doen en waar u op moet letten.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Bewijs bij ontslag op staande voet: drie tips

  25 februari 2019

  Het bewijs van een dringende reden voor ontslag op staande voet is niet eenvoudig, zeker als de werknemer ook nog ziek blijkt te zijn. Waar moet een werkgever rekening mee houden in zulke gevallen? Mr. Jan Dop legt uit in zijn noot voor het jurisprudentietijdschrift JAR.

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Ontslag op staande voet wegens een bagatel. Mag dat?

  29 juli 2020

  Mag u uw werknemer op staande voet ontslaan na diefstal van een product met (zeer) lage waarde? Ja, dat mag! Maar uit een recent gepubliceerde uitspraak blijkt opnieuw dat dit niet zonder risico is.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Ontslag op staande voet en toch recht op transitievergoeding

  26 april 2018

  Ook bij ontslag op staande voet kan een werknemer recht hebben op een transitievergoeding. Wanneer is dat het geval?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Three important topics to include in your employment contract under Dutch, US and UK law

  15 juli 2021

  In the last issue of Stare Decisis, Priscilla de Leede of Russell Advocaten, Mary Edenfield of Mateer Harbert and Ed Belam of Marriott Harrison discuss the most important topics to include in your employment contracts regarding the termination of the contract. There are some important differences to take into account!

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  17 juni 2021: Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer”

  17 juni 2021

  Heeft u het webinar gemist? Bekijk dan de opname hiervan! Als uw werknemer zich ziek meldt, roept dit tal van lastige vragen op. Wat zijn uw re-integratieverplichtingen tijdens de ziekteperiode? Wat mag u – met het oog op privacywetgeving – wel en niet noteren over uw zieke werknemer? Tijdens het webinar op 17 juni 2021 gaven wij een praktische toelichting op deze en andere vragen.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Ontslag zieke statutair bestuurder

  17 juni 2021

  Een zieke werknemer mag niet worden ontslagen. Een werknemer die weet dat ontslag dreigt, kan echter niet daaraan ontkomen door zich ziek te melden. Maar wanneer weet de werknemer dat dit het geval is? Die vraag stond centraal bij de rechtszaak over het ontslag van de CFO van de Volksbank.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Let op met de werkgeversverklaring!

  14 juni 2021

  Voor het sluiten van een hypotheek of een huurcontract vragen de bank of de verhuurder vaak om een werkgeversverklaring. Zo’n verklaring kan onbedoelde gevolgen hebben voor de werkgever. Waarop moet u letten?

  lees verder