Heeft u het Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer” gemist? Bekijk hier de opname!

Personeel: mag je een dronken werknemer ontslaan?

Publicatiedatum 15 juni 2016
Een werknemer die dronken op het werk komt of die vanwege een alcoholverslaving geregeld niet op het werk verschijnt kan niet zomaar ontslagen worden. In zijn noot voor het juridische tijdschrift JAR legt mr. Jan Dop uit waar de werkgever bij ontslag wegens alcoholgebruik op moet letten. Hieronder vindt u de hoofdlijnen van zijn tekst.

wijnglas-weblijst.f70784

Bij een incident op het werk waarbij alcoholgebruik door een werknemer betrokken is, kan de werkgever kiezen om (1) beëindiging van de arbeidsovereenkomst te verzoeken bij de kantonrechter, bijvoorbeeld op grond van verwijtbaar handelen van de werknemer, of (2) de werknemer op staande voet te ontslaan. In dat laatste geval moet er een dringende reden voor het ontslag aanwezig zijn. Wanneer is dit het geval? Hoe beoordeelt de rechter dit en welke feiten en omstandigheden worden hierbij afgewogen?

In ontslagzaken waarbij alcoholgebruik van de werknemer een rol speelt, zijn de volgende omstandigheden van belang bij de beoordeling van de vraag of er een dringende reden aanwezig is:

 • Voert de werkgever een voor de werknemers bekend, helder en consistent alcoholbeleid?
 • Heeft de werknemer een voorbeeldfunctie? (de dronken naakt rondfietsende rayondirecteur van een bank was niet meer te handhaven, evenals de purser die het verkeerde voorbeeld gaf aan de stewardessen op haar vlucht)
 • Wat is de aard van de werkzaamheden van de werknemer? (de buschauffeur die kort voor aanvang van haar werkzaamheden dronk, was terecht ontslagen)
 • Staat de bedrijfscultuur drinken toe?
 • Zijn er al eerder waarschuwingen gegeven?

Opzegverbod bij alcoholverslaving

Ook moet de vraag worden gesteld of er sprake is van een incident op het werk waarbij alcoholgebruik betrokken is, of dat er sprake is van een alcoholverslaving. Alcoholverslaving wordt namelijk gezien als een ziekte, en bij ziekte geldt er een opzegverbod. Pas wanneer een werknemer twee jaar of langer onafgebroken ziek is geweest, geldt dit opzegverbod niet meer. Door herhaalde terugval in de verslaving, wat veel voorkomt, kan de werkgever worden geconfronteerd met een werknemer die wel langer dan 2 jaar, maar niet onafgebroken ziek is en dus toch niet ontslagen kan worden.

Hoe oordeelt de rechter?

De werkgever van een alcoholverslaafde verzekeringsarts verzocht de kantonrechter om beëindiging van de arbeidsovereenkomst aangezien hij van mening was dat sprake was van een verstoorde arbeidsverhouding. De rechter wees dit verzoek af omdat het verzoek alleen te maken zou hebben met zijn ziekte en er dus een opzegverbod gold. Hoewel de arts al langer dan drie jaar ziek was, was hij niet twee jaar aaneengesloten arbeidsongeschikt geweest, zodat het opzegverbod nog steeds van kracht was. Hierbij speelde ook mee dat de arts meewerkte aan zijn behandeling.

Een schoonmaakster met een jarenlang alcoholprobleem had minder geluk, omdat haar alcoholverslaving leidde tot incidenten op het werk. Haar ontslag op staande voet werd daarom rechtvaardig geacht. Ook na een waarschuwing te hebben gekregen, verscheen zij onder invloed op de werkvloer. Voorafgaand aan de eerste afspraak met de verslavingszorg had zij zich alvast wat moed ingedronken, ook al moest zij eerst nog een aantal uren werken. Bovendien had zij verzuimd tijdig adequate behandeling voor haar verslaving te volgen, waar haar werkgever haar voldoende mogelijkheid toe had geboden. De rechter oordeelde wel dat de schoonmaakster niet ernstig verwijtbaar had gehandeld, zodat zij recht had op een transitievergoeding. Dat is nieuw sinds het gewijzigde ontslagrecht. Een werknemer die terecht op staande voet is ontslagen kan toch recht hebben op een transitievergoeding.

Meer informatie

Wilt u meer weten over ontslag wegens alcoholgebruik en waarop u hierbij moet letten als werkgever? Of heeft u andere vragen met betrekking tot het arbeidsrecht? Neem dan contact op met Russell Advocaten:

  Deel op social media

  • Arbeidsrecht en ontslag

  Three important topics to include in your employment contract under Dutch, US and UK law

  15 juli 2021

  In the last issue of Stare Decisis, Priscilla de Leede of Russell Advocaten, Mary Edenfield of Mateer Harbert and Ed Belam of Marriott Harrison discuss the most important topics to include in your employment contracts regarding the termination of the contract. There are some important differences to take into account!

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  17 juni 2021: Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer”

  17 juni 2021

  Heeft u het webinar gemist? Bekijk dan de opname hiervan! Als uw werknemer zich ziek meldt, roept dit tal van lastige vragen op. Wat zijn uw re-integratieverplichtingen tijdens de ziekteperiode? Wat mag u – met het oog op privacywetgeving – wel en niet noteren over uw zieke werknemer? Tijdens het webinar op 17 juni 2021 gaven wij een praktische toelichting op deze en andere vragen.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Ontslag zieke statutair bestuurder

  17 juni 2021

  Een zieke werknemer mag niet worden ontslagen. Een werknemer die weet dat ontslag dreigt, kan echter niet daaraan ontkomen door zich ziek te melden. Maar wanneer weet de werknemer dat dit het geval is? Die vraag stond centraal bij de rechtszaak over het ontslag van de CFO van de Volksbank.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Let op met de werkgeversverklaring!

  14 juni 2021

  Voor het sluiten van een hypotheek of een huurcontract vragen de bank of de verhuurder vaak om een werkgeversverklaring. Zo’n verklaring kan onbedoelde gevolgen hebben voor de werkgever. Waarop moet u letten?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Wettelijk minimumloon per 1 juli 2021

  2 juni 2021

  De hoogte van het wettelijk minimumloon verandert per 1 juli 2021. Wat zijn de nieuwe bedragen?

  lees verder
  • Expats
  • Arbeidsrecht en ontslag

  The Netherlands: Gateway to Europe

  3 mei 2021

  The Netherlands likes to present itself as “the gateway to Europe.” And not without reason: excellent travel connections (Schiphol Amsterdam Airport and Rotterdam Seaport) and a highly educated population speaking several languages.

  lees verder
  • Ambassades
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Russell Advocaten aanbevolen door The Legal 500 2021

  20 april 2021

  Russell Advocaten is voor het 17e jaar op rij opgenomen in The Legal 500. We zijn blij met deze erkenning voor de kwaliteit van onze juridische dienstverlening door experts en cliënten. Lees wat zij over ons schrijven:

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Ontslag en vervaltermijnen

  8 april 2021

  Vervaltermijnen in het arbeidsrecht zijn strikt. Wie te laat is, kan niets meer doen tegen zijn ontslag en verspeelt het recht op vergoeding. Wat zijn de termijnen waar u op moet letten?

  lees verder