Personeel: Voorwaardelijk ontbindingsverzoek bij ontslag op staande voet

Publicatiedatum 29 december 2016
Kan de werkgever die een werknemer op staande voet heeft ontslagen de kantonrechter verzoeken om de arbeidsovereenkomst voorwaardelijk te ontbinden? Wat zijn de voordelen van zo’n voorwaardelijk ontbindingsverzoek?

ontslag

De Hoge Raad heeft onlangs duidelijk gemaakt dat voorwaardelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst na een ontslag op staande voet ook na invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) mogelijk is. Wat betekent dit voor werkgevers?

Voorwaardelijke ontbinding

De werknemer kan een gegeven ontslag op staande voet binnen twee maanden aanvechten bij de kantonrechter. Om er zeker van te zijn dat de arbeidsovereenkomst eindigt na een ontslag op staande voet, kan de werkgever de kantonrechter verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden voor het geval de kantonrechter oordeelt dat het ontslag op staande voet niet geldig is. Dit wordt een voorwaardelijk ontbindingsverzoek genoemd. Omdat aan een ontbindingsverzoek andere eisen worden gesteld dan aan een ontslag op staande voet, heeft de werkgever hierdoor opnieuw kans om de arbeidsovereenkomst met de werknemer te beëindigen.

Oud recht

Onder het oude recht zorgde een voorwaardelijk ontbindingsverzoek doorgaans voor een snel en definitief einde aan de arbeidsovereenkomst van de werknemer. Er waren al snel voldoende omstandigheden die samen een gewichtige reden vormden op grond waarvan de rechter de arbeidsovereenkomst kon beëindigen. Bovendien kon de werknemer niet in hoger beroep gaan tegen een ontbinding.

Onder de Wet werk en zekerheid

Ook onder het nieuwe recht kunt u een voorwaardelijk ontbindingsverzoek worden ingediend. Dit zal echter minder vaak dan onder het oude recht leiden tot een snel en definitief einde van de arbeidsovereenkomst. Wat is er veranderd?

1. Hoger beroep tegen ontbinding

De werknemer kan hoger beroep instellen tegen de ontbindingsbeslissing. Heeft de kantonrechter inderdaad onterecht de arbeidsovereenkomst ontbonden? Dan herstelt het hof de arbeidsovereenkomst hersteld of kent aan de werknemer een billijke vergoeding toe. De kantonrechter kan de arbeidsovereenkomst niet ontbinden voor het geval de arbeidsovereenkomst in hoger beroep wordt hersteld.

2. Ontbinding alleen op beperkt aantal ontslaggronden

De kantonrechter kan alleen ontbinden als sprake is van ten minste één van de zes redelijke ontslaggronden. Dit zijn:

 • frequent ziekteverzuim
 • disfunctioneren
 • verwijtbaar gedrag
 • werkweigering wegens gewetensbezwaren
 • een verstoorde arbeidsverhouding
 • of andere omstandigheden.

Het maakt daarbij niet uit of het ontbindingsverzoek is gebaseerd op dezelfde feiten en omstandigheden als het ontslag op staande voet. Daarnaast moet de ontslaggrond op zichzelf voldoende zijn om de ontbinding te rechtvaardigen. Twee halve ontslaggronden maken geen hele, zoals onder het oude ontslagrecht nog wel het geval kon zijn.

Waarom nog steeds een voorwaardelijk ontbindingsverzoek?

 • Een voorwaardelijk ontbindingsverzoek kent andere vereisten en wordt op een andere wijze getoetst dan het ontslag op staande voet. Het biedt dus een extra mogelijkheid tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst.
 • Een verzoek tot voorwaardelijke ontbinding kan snel duidelijkheid geven over het al dan niet eindigen van de arbeidsovereenkomst na een ontslag op staande voet. Dat vermindert de kans op een hoge loonvordering.
 • Wanneer het verzoek als tegenverzoek wordt ingesteld in de vernietigingsprocedure die is gestart door de werknemer, hoeft de werkgever geen griffierecht te betalen.

Meer informatie

Wilt u dat wij een voorwaardelijk ontbindingsverzoek voor u opstellen en indienen? Of wilt u advies over het ontslag (op staande voet) van een werknemer? Neem dan contact met ons op:

  Deel op social media

  • Arbeidsrecht en ontslag

  Hoe staat het ervoor met de Wet DBA: een update

  22 september 2021

  Het kabinet doet een nieuw voorstel om meer duidelijkheid te geven over wie werknemer en wie zelfstandige is. Wat houdt deze Wet minimumbeloning zelfstandigen en zelfstandigenverklaring in?

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Questions and challenges during COVID-19: Dutch employment law, tenancy law and contract law

  13 september 2021

  In this article, we will discuss several questions and challenges in the field of Dutch employment law, tenancy law and contract law during COVID-19.

  lees verder
  • ICT, privacy en intellectuele eigendom
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Uberchauffeur is werknemer, geen zelfstandige

  13 september 2021

  Volgens de Rechtbank Amsterdam zijn Uber-chauffeurs werknemers. Zij vallen daarom onder de CAO-taxivervoer met alle daaraan verbonden rechten en plichten. Hoe is de rechtbank tot dit oordeel gekomen? En wat betekent dit voor andere vormen van platformwerk?

  lees verder
  • Ondernemingsrecht

  Is een managementovereenkomst een arbeidsovereenkomst of een opdrachtovereenkomst?

  26 augustus 2021

  Hebben de nieuwe regels van de Hoge Raad voor het beoordelen van arbeidsovereenkomsten ook gevolgen voor de managementovereenkomst? De rechtspraak is er nog niet uit. Dat blijkt uit uitspraken van het Hof Arnhem-Leeuwarden en de Rechtbank Midden-Nederland over de managementovereenkomst van de CFO van de Volksbank.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Ontslag zieke statutair bestuurder

  11 augustus 2021

  Een zieke werknemer mag niet worden ontslagen. Een werknemer die weet dat ontslag dreigt, kan echter niet daaraan ontkomen door zich ziek te melden. Maar wanneer weet de werknemer dat dit het geval is? Die vraag stond centraal bij de rechtszaak over het ontslag van de CFO van de Volksbank.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Personeel: Voorschriften aan het uiterlijk van werknemers in een bedrijfsreglement

  10 augustus 2021

  Werkgevers kunnen in een bedrijfsreglement voorschriften stellen aan werknemers ten aanzien van hun kleding en uiterlijke verzorging. Waarmee moet een werkgever hierbij rekening houden?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Three important topics to include in your employment contract under Dutch, US and UK law

  15 juli 2021

  In the last issue of Stare Decisis, Priscilla de Leede of Russell Advocaten, Mary Edenfield of Mateer Harbert and Ed Belam of Marriott Harrison discuss the most important topics to include in your employment contracts regarding the termination of the contract. There are some important differences to take into account!

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  17 juni 2021: Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer”

  17 juni 2021

  Heeft u het webinar gemist? Bekijk dan de opname hiervan! Als uw werknemer zich ziek meldt, roept dit tal van lastige vragen op. Wat zijn uw re-integratieverplichtingen tijdens de ziekteperiode? Wat mag u – met het oog op privacywetgeving – wel en niet noteren over uw zieke werknemer? Tijdens het webinar op 17 juni 2021 gaven wij een praktische toelichting op deze en andere vragen.

  lees verder