Heeft u het Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer” gemist? Bekijk hier de opname!

Ontslag op staande voet en toch recht op transitievergoeding

Publicatiedatum 26 april 2018
Ook bij ontslag op staande voet kan de werknemer soms recht hebben op een transitievergoeding. Dit zal het geval zijn wanneer de reden voor het ontslag niet geheel aan de werknemer kan worden toegeschreven, bijvoorbeeld omdat hij ziek was. Ook kunnen de gevolgen van het ontslag zodanig hard zijn dat de rechter besluit om toch een deel van de transitievergoeding toe te kennen.

minimumloon - social media

Een werknemer die twee jaar heeft gewerkt bij een werkgever, heeft recht op een transitievergoeding wanneer het dienstverband op initiatief van de werkgever wordt beëindigd. Dat recht geldt ook als de werknemer op staande voet wordt ontslagen, zo blijkt uit een recente uitspraak van de Hoge Raad. Alleen wanneer de werknemer ernstig verwijtbaar heeft gehandeld, heeft deze geen recht op een transitievergoeding. Bij een geldig ontslag op staande voet zal dit meestal het geval zijn, maar er zijn uitzonderingen. Welke zijn dat?

Recht op transitievergoeding

Van ernstige verwijtbaarheid hoeft geen sprake te zijn als het onacceptabele gedrag van de werknemer mede het gevolg is van ziekte. Dat was het geval bij een alcoholverslaafde werkneemster die dronken op het werk verscheen. Een ander geval was de situatie waarbij een zieke werknemer niet reageerde op oproepen om zijn werkzaamheden over te dragen en om contact op te nemen met de arbodienst. Later moest deze werknemer opgenomen worden in een psychiatrische instelling en de rechter achtte het mogelijk dat de psychische problemen de oorzaak waren voor het niet reageren van de werknemer.

Een andere uitzondering kan mogelijk zijn wanneer de gevolgen van het gedrag slechts voor een deel aan de werknemer zijn toe te schrijven. Dit speelde bij een zieke werknemer die de opname van een gesprek met zijn directeur had doorgespeeld aan zijn heethoofdige broer. De broer plaatste de opname op YouTube met voor de directeur en het bedrijf beledigend commentaar. Omdat de werknemer wist dat zijn broer domme dingen kon doen met de geluidsopname was er reden voor ontslag op staande voet. Dat het fragment op YouTube werd geplaatst, kwam echter voor rekening van broerlief. Daarom was de werknemer niet ernstig verwijtbaar en had hij recht op een deel van de transitievergoeding.

Luizengaatje

Ook als de werknemer wel ernstig verwijtbaar heeft gehandeld kan deze in incidentele gevallen recht hebben op een transitievergoeding. Dat is het geval als de gevolgen van het ontslag of de ontbinding zonder vergoeding de werknemer onevenredig zwaar treffen. Dit heet het “luizengaatje”. Alleen al uit de naam blijkt dat een werknemer zelden hierop met succes een beroep kan doen. Een voorbeeld is de kassière van een winkel met een zero-tolerance-beleid bij diefstal, die na jaren trouwe dienst iets mee naar huis neemt.

De volledige transitievergoeding?

De rechter heeft de mogelijkheid om de transitievergoeding te matigen. Zeker als sprake is van een terecht ontslag op staande voet of ernstige verwijtbaarheid van de werknemer ligt het voor de hand dat de rechter van deze matigingsbevoegdheid gebruik zal maken. De rechter kan hiermee de gevolgen van het handelen van de werknemer voor deze iets verzachten, maar veel zal dat niet zijn, ook al omdat bij een ontslag op staande voet of wegens ernstige verwijtbaarheid de werknemer geen recht heeft op WW.

Meer informatie

Wilt u meer weten over ontslag op staande voet of over de transitievergoeding? Of heeft u andere vragen over arbeidsrecht? Neem dan contact met ons op:

  Deel op social media

  • Arbeidsrecht en ontslag

  Ontslag op staande voet en transitievergoeding

  26 april 2018

  Een werknemer heeft in principe recht op een transitievergoeding, dus ook bij ontslag op staande voet. In zijn noot voor het tijdschrift Jurisprudentie Arbeidsrecht legt mr. Jan Dop uit hoe dit recht is ontstaan en waarom de werknemer in de praktijk maar zeer zelden inderdaad deze vergoeding krijgt.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Ontslag op staande voet

  13 september 2017

  Wilt u een werknemer op staande voet ontslaan? Bekijk dan ons handige overzicht en weet binnen een paar minuten wat u moet doen en waar u op moet letten.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Bewijs bij ontslag op staande voet: drie tips

  25 februari 2019

  Het bewijs van een dringende reden voor ontslag op staande voet is niet eenvoudig, zeker als de werknemer ook nog ziek blijkt te zijn. Waar moet een werkgever rekening mee houden in zulke gevallen? Mr. Jan Dop legt uit in zijn noot voor het jurisprudentietijdschrift JAR.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Three important topics to include in your employment contract under Dutch, US and UK law

  15 juli 2021

  In the last issue of Stare Decisis, Priscilla de Leede of Russell Advocaten, Mary Edenfield of Mateer Harbert and Ed Belam of Marriott Harrison discuss the most important topics to include in your employment contracts regarding the termination of the contract. There are some important differences to take into account!

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  17 juni 2021: Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer”

  17 juni 2021

  Heeft u het webinar gemist? Bekijk dan de opname hiervan! Als uw werknemer zich ziek meldt, roept dit tal van lastige vragen op. Wat zijn uw re-integratieverplichtingen tijdens de ziekteperiode? Wat mag u – met het oog op privacywetgeving – wel en niet noteren over uw zieke werknemer? Tijdens het webinar op 17 juni 2021 gaven wij een praktische toelichting op deze en andere vragen.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Ontslag zieke statutair bestuurder

  17 juni 2021

  Een zieke werknemer mag niet worden ontslagen. Een werknemer die weet dat ontslag dreigt, kan echter niet daaraan ontkomen door zich ziek te melden. Maar wanneer weet de werknemer dat dit het geval is? Die vraag stond centraal bij de rechtszaak over het ontslag van de CFO van de Volksbank.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Let op met de werkgeversverklaring!

  14 juni 2021

  Voor het sluiten van een hypotheek of een huurcontract vragen de bank of de verhuurder vaak om een werkgeversverklaring. Zo’n verklaring kan onbedoelde gevolgen hebben voor de werkgever. Waarop moet u letten?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Wettelijk minimumloon per 1 juli 2021

  2 juni 2021

  De hoogte van het wettelijk minimumloon verandert per 1 juli 2021. Wat zijn de nieuwe bedragen?

  lees verder