Heeft de gepensioneerde werknemer recht op schadevergoeding bij slapend dienstverband?

Publicatiedatum 3 februari 2020
Werkgevers mogen werknemers die twee jaar ziek zijn ontslaan, maar wel met transitievergoeding. Doet de werkgever dit niet, dan hebben werknemers recht op een schadevergoeding. Ook reeds gepensioneerde werknemers die voor hun pensioen een slapend dienstverband hadden, kunnen deze schadevergoeding nog vorderen.

ontslag statutair bestuurder - social media

Werkgevers moeten alleen transitievergoeding betalen als zij zelf de arbeidsovereenkomst beëindigen. Dat is niet het geval als het gaat om ontslag wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Om die reden hielden werkgevers na twee jaar ziekte van de werknemer het dienstverband slapend. De werkgever hoeft immers geen loon meer te betalen en bespaart zich zo de transitievergoeding. De werknemer kon hier niets tegen doen. Een werknemer die vraagt om beëindiging van de arbeidsovereenkomst heeft namelijk geen recht op transitievergoeding.

De Hoge Raad heeft daaraan een einde gemaakt. Werknemers met een slapend dienstverband hebben recht op een schadevergoeding als hun werkgever weigert hun dienstverband te beëindigen. De werkgever handelt dan niet als goed werkgever. Hij kan immers de transitievergoeding voor de zieke werknemer gecompenseerd krijgen. De schadevergoeding mag niet lager zijn dan de transitievergoeding na twee jaar ziekte.

Voorwaarden schadevergoeding bij slapend dienstverband

Voor deze schadevergoeding gelden andere regels dan voor de transitievergoeding en dat kan verrassende gevolgen hebben. Dit blijkt uit een door advocaat arbeidsrecht Jan Dop in Jurisprudentie Arbeidsrecht besproken uitspraak van het Hof Den Bosch. Een gepensioneerde werknemer heeft geen recht op transitievergoeding, maar deze kan wel recht hebben op een schadevergoeding die tenminste gelijk is aan de transitievergoeding. Daarvoor moet wel aan een aantal voorwaarden zijn voldaan:

 1. De werknemer moet tijdens het slapend dienstverband hebben gevraagd om beëindiging en de transitievergoeding na twee jaar ziekte.
 2. De werkgever moet het verzoek van de werknemer hebben geweigerd. Dat kan ook zijn gebeurd door in het geheel niet te reageren.
 3. Het verzoek moet zijn gedaan na publicatie van de compensatieregeling op 11 juli 2018.

Deze voorwaarden gelden ook voor verzoeken van nog niet gepensioneerde werknemers.

Hoeveel schadevergoeding wordt gecompenseerd?

Volgens de Hoge Raad mag de schadevergoeding niet lager zijn dan de transitievergoeding na twee jaar ziekte. Deze hoeft ook niet hoger te zijn, want dit is het bedrag dat gecompenseerd zal worden. Echter, per 1 januari 2020 wordt de transitievergoeding anders berekend, wat leidt tot een lagere vergoeding. Bij voor die datum gepensioneerde werknemers maakt dit niets uit. Bij werknemers die nog steeds een dienstverband hebben kan dit voor de werkgever echter voor problemen zorgen. Als hij een verzoek om beëindiging met transitievergoeding heeft geweigerd of weigert kunnen werknemers die voor 1 januari 2020 twee jaar ziek waren schadevergoeding vorderen op grond van de oude berekening. De werkgever krijgt echter de compensatie op grond van de nieuwe, lagere berekening.

Kunt u betalingen tijdens slapend dienstverband verrekenen?

Soms doet een werkgever ook tijdens het slapend dienstverband nog betalingen voor de werknemer. Het gaat dan bijvoorbeeld om het blijven betalen van de pensioenpremie of om een loonsuppletie. Omdat deze betalingen deel uitmaken van de gewone arbeidsvoorwaarden kunt u deze in principe niet verrekenen met de transitievergoeding. Dat kan alleen met kosten die bedoeld zijn om de kansen van de werknemer op de arbeidsmarkt te vergroten. Dat zijn bijvoorbeelds scholing en omscholing of een in een cao opgenomen gelijkwaardige voorziening.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de transitievergoeding en ontslag van werknemers? Heeft u een geschil en zoekt u een gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslag? Neem dan contact met ons op:

  Deel op social media

  • Arbeidsrecht en ontslag

  Schadevergoeding bij slapend dienstverband: wat zijn de gevolgen voor werkgevers?

  3 februari 2020

  Werknemers met een slapend dienstverband hebben geen recht op transitievergoeding, maar zij hebben wel recht op schadevergoeding. Hiervoor gelden andere regels dan voor het toekennen van de transitievergoeding. Welke gevolgen heeft dit voor werkgevers? Mr. Jan Dop beantwoordt deze vraag in zijn noot voor het jurisprudentietijdschrift JAR.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Nooit meer slapen?

  27 mei 2020

  Slapende dienstverbanden staan volop in de belangstelling. Met de Regeling Compensatie Transitievergoeding, art. 673e BW en de Xella-beschikking zijn nieuwe lijnen uitgezet. Is er nu een ‘ontslagplicht’? Wat betekent dit voor de opties die werkgevers en werknemers hebben? Mr. Jan Dop behandelt deze en andere vragen in zijn artikel voor het Tijdschrift Arbeidsrecht Praktijk (TAP).

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  1 april 2020: werkgevers krijgen compensatie voor transitievergoeding bij slapend dienstverband

  31 maart 2020

  Vanaf 1 april 2020 is de Regeling compensatie transitievergoeding van kracht. Deze geldt voor vergoedingen betaald bij de beëindiging van een slapend dienstverband. Wat moeten werkgevers doen om hiervan gebruik te kunnen maken? Krijgen zij alles gecompenseerd?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Equality in the workplace: Taking care of female employees

  21 oktober 2021

  Werkgevers moeten hun personeel gelijk behandelen. Om die gelijke behandeling op de werkplek te realiseren moeten zij echter wel rekening houden met genderverschillen. Waar moeten werkgevers op letten als zij voor een bedrijfscultuur willen zorgen waarbij iedereen zich prettig voelt? Wat zijn de rechten van zwangere werkneemsters en van personeelsleden met kinderen? Onze advocaten Priscilla de Leede en Eileen Pluijm beantwoorden deze vragen in hun bijdrage aan Lady Justice, het magazine van de Women Lawyers Section van Primerus.

  lees verder
  • Ondernemingsraad
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Ondernemingsraad: Coronamaatregelen en verplichte vaccinaties

  11 oktober 2021

  Welke rechten heeft de OR ten aanzien van de coronamaatregelen binnen de onderneming? En welke rol speelt de OR als het gaat om de (on)mogelijkheid van verplichte vaccinatie tegen het coronavirus?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Personeel: Wat betekent het uitstel van de handhaving van de Wet DBA voor opdrachtgevers en zzp’ers?

  4 oktober 2021

  De handhaving van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties blijft uitgesteld tot er een nieuw kabinet komt. Wat betekent dit voor u als opdrachtgever of zzp’er?

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Questions and challenges during COVID-19: Dutch employment law, tenancy law and contract law

  13 september 2021

  In this article, we will discuss several questions and challenges in the field of Dutch employment law, tenancy law and contract law during COVID-19.

  lees verder
  • ICT, privacy en intellectuele eigendom
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Uberchauffeur is werknemer, geen zelfstandige

  13 september 2021

  Volgens de Rechtbank Amsterdam zijn Uber-chauffeurs werknemers. Zij vallen daarom onder de CAO-taxivervoer met alle daaraan verbonden rechten en plichten. Hoe is de rechtbank tot dit oordeel gekomen? En wat betekent dit voor andere vormen van platformwerk?

  lees verder