Heeft u het Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer” gemist? Bekijk hier de opname!

Ongelijkwaardige voorziening voor transitievergoeding wordt mogelijk

Publicatiedatum 30 april 2019
Per 1 januari 2020 wordt het mogelijk om in een cao een voorziening op te nemen in plaats van de transitievergoeding, die niet meer gelijkwaardig is. Deze regeling geldt alleen voor ontslag wegens bedrijfseconomische redenen. Voor cao’s die ingaan voor 1 januari 2020 geldt nog steeds de eis van gelijkwaardigheid op het niveau van de individuele werknemer. Daarbij mag worden uitgegaan van de potentiële waarde van de voorziening.

gelijkwaardige voorziening - weblijst

De gelijkwaardige voorziening voor de transitievergoeding gaat verdwijnen per 1 januari 2020. De Hoge Raad heeft echter op de valreep nog een paar richtlijnen gegeven voor het interpreteren van de gelijkwaardigheid. Welke gevolgen hebben deze veranderingen voor werkgevers?

Gelijkwaardigheid voorziening in cao niet langer verplicht

In cao’s kan in plaats van de transitievergoeding een gelijkwaardige regeling bij ontslag worden opgenomen. Op 1 januari 2020 vervalt de voorwaarde dat deze voorziening aan de transitievergoeding gelijkwaardig moet zijn. De regeling wordt bovendien beperkt tot ontslag op bedrijfseconomische redenen. Hierdoor wordt het mogelijk om bijvoorbeeld in een sociaal plan een lagere vergoeding dan de wettelijke transitievergoeding op te nemen. Dit vergroot de kans dat een noodlijdend bedrijf geheel of gedeeltelijk gered kan worden.

Wat verdwijnt is de mogelijkheid om een suppletieregeling van een arbeidsongeschiktheidsuitkering in plaats van de transitievergoeding te stellen. Vanaf 1 april 2020 wordt echter de transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid gecompenseerd.

Wanneer is een gelijkwaardige voorziening gelijkwaardig?

Voor cao’s die voor 1 januari 2020 zijn ingegaan geldt ook na 1 januari 2020 nog de eis dat de opgenomen voorziening gelijkwaardig moet zijn. Wanneer is een voorziening gelijkwaardig? Deze vraag heeft de Hoge Raad in een recente uitspraak beantwoord. Er zijn twee belangrijke eisen:

 1. Bij het berekenen van de waarde van een voorziening mag uitgegaan worden van de potentiële waarde van de voorziening. Als het gaat om een aanvulling van de pensioenopbouw hoeft niet gewacht te worden tot het pensioen ook echt wordt uitgekeerd. De werknemer loopt dus het risico dat hij de gelijkwaardige voorziening niet of slechts gedeeltelijk zal ontvangen.
 2. De voorziening moet op individueel niveau gelijkwaardig zijn. Dat betekent dat de voorziening voor sommige werknemers wel gelijkwaardig kan zijn en voor andere niet. Een oudere werknemer met een hoog salaris heeft bijvoorbeeld recht op een hogere transitievergoeding dan een werknemer met weinig dienstjaren en een laag salaris.

Hiernaast is er nog een aantal punten waarop gelet kan worden:

 1. Staat in de cao dat de voorziening bedoeld is als alternatief voor de gelijkwaardige voorziening? Dit is geen strikte eis. Zo kunnen ook regelingen van voor de invoering van de transitievergoeding een gelijkwaardige voorziening zijn.
 2. Heeft de regeling in de cao heeft tot doel het bekorten van de werkloosheid of het compenseren van de gevolgen daarvan? Ook dit is geen strikte eis. Een aanvulling op de arbeidsongeschiktheidsuitkering kan bijvoorbeeld als gelijkwaardige voorziening gelden. N.B. Na 1 januari 2020 vervalt deze mogelijkheid.

Meer informatie

Wilt u meer weten over ontslagvergoedingen? Of heeft u andere vragen over cao’s en arbeidsrecht? Neem dan contact met ons op:

  Deel op social media

  • Arbeidsrecht en ontslag

  Hoge Raad geeft regels voor beoordeling aan de transitievergoeding gelijkwaardige voorziening

  29 april 2019

  Wanneer is een in een cao opgenomen voorziening een aan de transitievergoeding gelijkwaardige voorziening? De Hoge Raad heeft in een recente uitspraak hiervoor criteria geformuleerd. Mr. Jan Dop legt in zijn noot voor het tijdschrift Jurisprudentie Arbeidsrecht (JAR) uit wat deze criteria inhouden en welke gevolgen zij hebben voor de praktijk.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Transitievergoeding en gelijkwaardige voorziening

  21 februari 2018

  Het is mogelijk om in een cao af te spreken dat een werknemer in plaats van een transitievergoeding een daaraan gelijkwaardige voorziening ontvangt. Aan welke eisen moet zo’n voorziening voldoen? Moet de werkgever dubbel betalen als de voorziening niet gelijkwaardig blijkt te zijn?

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  17 juni 2021: Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer”

  17 juni 2021

  Heeft u het webinar gemist? Bekijk dan de opname hiervan! Als uw werknemer zich ziek meldt, roept dit tal van lastige vragen op. Wat zijn uw re-integratieverplichtingen tijdens de ziekteperiode? Wat mag u – met het oog op privacywetgeving – wel en niet noteren over uw zieke werknemer? Tijdens het webinar op 17 juni 2021 gaven wij een praktische toelichting op deze en andere vragen.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Ontslag zieke statutair bestuurder

  17 juni 2021

  Een zieke werknemer mag niet worden ontslagen. Een werknemer die weet dat ontslag dreigt, kan echter niet daaraan ontkomen door zich ziek te melden. Maar wanneer weet de werknemer dat dit het geval is? Die vraag stond centraal bij de rechtszaak over het ontslag van de CFO van de Volksbank.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Let op met de werkgeversverklaring!

  14 juni 2021

  Voor het sluiten van een hypotheek of een huurcontract vragen de bank of de verhuurder vaak om een werkgeversverklaring. Zo’n verklaring kan onbedoelde gevolgen hebben voor de werkgever. Waarop moet u letten?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Wettelijk minimumloon per 1 juli 2021

  2 juni 2021

  De hoogte van het wettelijk minimumloon verandert per 1 juli 2021. Wat zijn de nieuwe bedragen?

  lees verder
  • Expats
  • Arbeidsrecht en ontslag

  The Netherlands: Gateway to Europe

  3 mei 2021

  The Netherlands likes to present itself as “the gateway to Europe.” And not without reason: excellent travel connections (Schiphol Amsterdam Airport and Rotterdam Seaport) and a highly educated population speaking several languages.

  lees verder
  • Ambassades
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Russell Advocaten aanbevolen door The Legal 500 2021

  20 april 2021

  Russell Advocaten is voor het 17e jaar op rij opgenomen in The Legal 500. We zijn blij met deze erkenning voor de kwaliteit van onze juridische dienstverlening door experts en cliënten. Lees wat zij over ons schrijven:

  lees verder