Ongelijkwaardige voorziening voor transitievergoeding wordt mogelijk

Publicatiedatum 30 april 2019
Per 1 januari 2020 is het mogelijk om in een cao een voorziening op te nemen in plaats van de transitievergoeding, die niet meer gelijkwaardig is. Deze regeling geldt alleen voor ontslag wegens bedrijfseconomische redenen. Voor cao’s die ingaan voor 1 januari 2020 geldt nog steeds de eis van gelijkwaardigheid op het niveau van de individuele werknemer. Daarbij mag worden uitgegaan van de potentiële waarde van de voorziening.

gelijkwaardige voorziening - weblijst

De gelijkwaardige voorziening voor de transitievergoeding gaat verdwijnen per 1 januari 2020. De Hoge Raad heeft echter op de valreep nog een paar richtlijnen gegeven voor het interpreteren van de gelijkwaardigheid. Welke gevolgen hebben deze veranderingen voor werkgevers?

Gelijkwaardigheid voorziening in cao niet langer verplicht

In cao’s kan in plaats van de transitievergoeding een gelijkwaardige regeling bij ontslag worden opgenomen. Op 1 januari 2020 is de voorwaarde vervallen dat deze voorziening aan de transitievergoeding gelijkwaardig moet zijn. De regeling is bovendien beperkt tot ontslag op bedrijfseconomische redenen. Hierdoor is het mogelijk om bijvoorbeeld in een sociaal plan een lagere vergoeding dan de wettelijke transitievergoeding op te nemen. Dit vergroot de kans dat een noodlijdend bedrijf geheel of gedeeltelijk gered kan worden.

Wat verdwijnt is de mogelijkheid om een suppletieregeling van een arbeidsongeschiktheidsuitkering in plaats van de transitievergoeding te stellen. Vanaf 1 april 2020 compenseert het UWV echter de transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.

Wanneer is een gelijkwaardige voorziening gelijkwaardig?

Voor cao’s die voor 1 januari 2020 zijn ingegaan geldt ook na 1 januari 2020 nog de eis dat de opgenomen voorziening gelijkwaardig moet zijn. Wanneer is een voorziening gelijkwaardig? Deze vraag heeft de Hoge Raad in een recente uitspraak beantwoord. Er zijn twee belangrijke eisen:

 1. Bij het berekenen van de waarde van een voorziening mag de rechter uitgaan van de potentiële waarde van de voorziening. Als het gaat om een aanvulling van de pensioenopbouw hoeft niet gewacht te worden tot het pensioen ook echt wordt uitgekeerd. De werknemer loopt dus het risico dat hij de gelijkwaardige voorziening niet of slechts gedeeltelijk zal ontvangen.
 2. De voorziening moet op individueel niveau gelijkwaardig zijn. Dat betekent dat de voorziening voor sommige werknemers wel gelijkwaardig kan zijn en voor andere niet. Een oudere werknemer met een hoog salaris heeft bijvoorbeeld recht op een hogere transitievergoeding dan een werknemer met weinig dienstjaren en een laag salaris.

Hiernaast is er nog een aantal punten waarop gelet kan worden:

 1. Staat in de cao dat de voorziening bedoeld is als alternatief voor de gelijkwaardige voorziening? Dit is geen strikte eis. Zo kunnen ook regelingen van voor de invoering van de transitievergoeding een gelijkwaardige voorziening zijn.
 2. Heeft de regeling in de cao heeft tot doel het bekorten van de werkloosheid of het compenseren van de gevolgen daarvan? Ook dit is geen strikte eis. Een aanvulling op de arbeidsongeschiktheidsuitkering kan bijvoorbeeld als gelijkwaardige voorziening gelden. N.B. Na 1 januari 2020 vervalt deze mogelijkheid.

Meer informatie

Wilt u meer weten over ontslagvergoedingen? Of heeft u andere vragen over cao’s en arbeidsrecht? Neem dan contact met ons op:

  Deel op social media

  • Arbeidsrecht en ontslag

  Hoge Raad geeft regels voor beoordeling aan de transitievergoeding gelijkwaardige voorziening

  29 april 2019

  Wanneer is een in een cao opgenomen voorziening een aan de transitievergoeding gelijkwaardige voorziening? De Hoge Raad heeft in een recente uitspraak hiervoor criteria geformuleerd. Mr. Jan Dop legt in zijn noot voor het tijdschrift Jurisprudentie Arbeidsrecht (JAR) uit wat deze criteria inhouden en welke gevolgen zij hebben voor de praktijk.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Transitievergoeding en gelijkwaardige voorziening

  21 februari 2018

  Het is mogelijk om in een cao af te spreken dat een werknemer in plaats van een transitievergoeding een daaraan gelijkwaardige voorziening ontvangt. Aan welke eisen moet zo’n voorziening voldoen? Moet de werkgever dubbel betalen als de voorziening niet gelijkwaardig blijkt te zijn?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Equality in the workplace: Taking care of female employees

  21 oktober 2021

  Werkgevers moeten hun personeel gelijk behandelen. Om die gelijke behandeling op de werkplek te realiseren moeten zij echter wel rekening houden met genderverschillen. Waar moeten werkgevers op letten als zij voor een bedrijfscultuur willen zorgen waarbij iedereen zich prettig voelt? Wat zijn de rechten van zwangere werkneemsters en van personeelsleden met kinderen? Onze advocaten Priscilla de Leede en Eileen Pluijm beantwoorden deze vragen in hun bijdrage aan Lady Justice, het magazine van de Women Lawyers Section van Primerus.

  lees verder
  • Ondernemingsraad
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Ondernemingsraad: Coronamaatregelen en verplichte vaccinaties

  11 oktober 2021

  Welke rechten heeft de OR ten aanzien van de coronamaatregelen binnen de onderneming? En welke rol speelt de OR als het gaat om de (on)mogelijkheid van verplichte vaccinatie tegen het coronavirus?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Personeel: Wat betekent het uitstel van de handhaving van de Wet DBA voor opdrachtgevers en zzp’ers?

  4 oktober 2021

  De handhaving van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties blijft uitgesteld tot er een nieuw kabinet komt. Wat betekent dit voor u als opdrachtgever of zzp’er?

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Questions and challenges during COVID-19: Dutch employment law, tenancy law and contract law

  13 september 2021

  In this article, we will discuss several questions and challenges in the field of Dutch employment law, tenancy law and contract law during COVID-19.

  lees verder
  • ICT, privacy en intellectuele eigendom
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Uberchauffeur is werknemer, geen zelfstandige

  13 september 2021

  Volgens de Rechtbank Amsterdam zijn Uber-chauffeurs werknemers. Zij vallen daarom onder de CAO-taxivervoer met alle daaraan verbonden rechten en plichten. Hoe is de rechtbank tot dit oordeel gekomen? En wat betekent dit voor andere vormen van platformwerk?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Hoe staat het ervoor met de Wet DBA: een update

  9 september 2021

  Het kabinet doet een nieuw voorstel om meer duidelijkheid te geven over wie werknemer en wie zelfstandige is. Wat houdt deze Wet minimumbeloning zelfstandigen en zelfstandigenverklaring in?

  lees verder