Heeft u het Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer” gemist? Bekijk hier de opname!

Personeel: Kan de werkgever de transitievergoeding na twee jaar ziekte vermijden?

Publicatiedatum 10 november 2016
Wat moet een werkgever doen na twee jaar ziekte van de werknemer: de arbeidsovereenkomst beëindigen of deze slapend houden? Kan de werkgever de transitievergoeding voorkomen?

doorbetalen ziekte

Een werkgever mag de arbeidsovereenkomst met een zieke werknemer tijdens de eerste twee jaren van de ziekte niet eenzijdig beëindigen. Tijdens deze twee jaren is de werkgever verplicht om het loon van de zieke werknemer (gedeeltelijk) door te betalen. Als de werknemer na twee jaren nog steeds ziek is, dan ontstaat er een zogenaamde ‘slapende arbeidsovereenkomst’. De werknemer kan geen werk verrichten en de loondoorbetalingsplicht van de werkgever is geëindigd.

Gebruikelijk was dat de werkgever na twee jaar ziekte de arbeidsovereenkomst opzegde. Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid is hij echter een transitievergoeding verschuldigd.  Dit geldt ook na twee jaar ziekte van de werknemer. Kan de werkgever betaling van de transitievergoeding voorkomen?

Slapend houden van de arbeidsovereenkomst

De werkgever kan de vergoedingsplicht vermijden door de slapende arbeidsovereenkomst in stand te houden. Zolang de werkgever de arbeidsovereenkomst niet beëindigt, hoeft de werkgever immers geen transitievergoeding te betalen. Het in stand houden van een slapende arbeidsovereenkomst is echter niet zonder risico’s. De werkgever blijft namelijk verplicht om zich in te spannen voor de re-integratie van de werknemer. Ook moet de werkgever de werknemer weer toelaten tot zijn werkzaamheden en zijn loon betalen wanneer deze zich (gedeeltelijk) beter meldt, terwijl daarvoor vaak al iemand anders in dienst is genomen. Wil de werkgever de arbeidsovereenkomst dan alsnog beëindigen, dan tellen de jaren van arbeidsongeschiktheid mee bij de berekening van de transitievergoeding.

Kan de werknemer betaling van de transitievergoeding afdwingen?

Door het slapend houden van de arbeidsovereenkomst wordt de werknemer als het ware gevangen in zijn arbeidsovereenkomst. De werknemer kan dan de arbeidsovereenkomst op eigen initiatief beëindigen. In dat geval heeft hij echter geen recht op een transitievergoeding.

Een transitievergoeding van 0 euro?

Het is niet mogelijk om de transitievergoeding te ontlopen door te stellen dat het salaris na twee jaar ziekte 0 euro is. De rechter gaat bij de berekening van de transitievergoeding uit van het salaris dat de werknemer zou ontvangen als deze volledig arbeidsgeschikt zou zijn.

Wetswijziging per 1 april 2020

De regering heeft de problematiek van de slapende arbeidsovereenkomst ook opgemerkt en heeft een concept wetsvoorstel gemaakt. Hierin worden werkgevers gecompenseerd voor de kosten van de transitievergoeding bij een ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Deze wet is per 1 april 2020 van kracht geworden.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het recht op transitievergoeding na twee jaar ziekte? Of wilt u meer weten over de andere verplichtingen die werkgevers hebben ten aanzien van langdurig zieke werknemers? Neem dan contact op met Russell Advocaten:

  Deel op social media

  • Arbeidsrecht en ontslag

  Three important topics to include in your employment contract under Dutch, US and UK law

  15 juli 2021

  In the last issue of Stare Decisis, Priscilla de Leede of Russell Advocaten, Mary Edenfield of Mateer Harbert and Ed Belam of Marriott Harrison discuss the most important topics to include in your employment contracts regarding the termination of the contract. There are some important differences to take into account!

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  17 juni 2021: Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer”

  17 juni 2021

  Heeft u het webinar gemist? Bekijk dan de opname hiervan! Als uw werknemer zich ziek meldt, roept dit tal van lastige vragen op. Wat zijn uw re-integratieverplichtingen tijdens de ziekteperiode? Wat mag u – met het oog op privacywetgeving – wel en niet noteren over uw zieke werknemer? Tijdens het webinar op 17 juni 2021 gaven wij een praktische toelichting op deze en andere vragen.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Ontslag zieke statutair bestuurder

  17 juni 2021

  Een zieke werknemer mag niet worden ontslagen. Een werknemer die weet dat ontslag dreigt, kan echter niet daaraan ontkomen door zich ziek te melden. Maar wanneer weet de werknemer dat dit het geval is? Die vraag stond centraal bij de rechtszaak over het ontslag van de CFO van de Volksbank.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Let op met de werkgeversverklaring!

  14 juni 2021

  Voor het sluiten van een hypotheek of een huurcontract vragen de bank of de verhuurder vaak om een werkgeversverklaring. Zo’n verklaring kan onbedoelde gevolgen hebben voor de werkgever. Waarop moet u letten?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Wettelijk minimumloon per 1 juli 2021

  2 juni 2021

  De hoogte van het wettelijk minimumloon verandert per 1 juli 2021. Wat zijn de nieuwe bedragen?

  lees verder
  • Expats
  • Arbeidsrecht en ontslag

  The Netherlands: Gateway to Europe

  3 mei 2021

  The Netherlands likes to present itself as “the gateway to Europe.” And not without reason: excellent travel connections (Schiphol Amsterdam Airport and Rotterdam Seaport) and a highly educated population speaking several languages.

  lees verder
  • Ambassades
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Russell Advocaten aanbevolen door The Legal 500 2021

  20 april 2021

  Russell Advocaten is voor het 17e jaar op rij opgenomen in The Legal 500. We zijn blij met deze erkenning voor de kwaliteit van onze juridische dienstverlening door experts en cliënten. Lees wat zij over ons schrijven:

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Ontslag en vervaltermijnen

  8 april 2021

  Vervaltermijnen in het arbeidsrecht zijn strikt. Wie te laat is, kan niets meer doen tegen zijn ontslag en verspeelt het recht op vergoeding. Wat zijn de termijnen waar u op moet letten?

  lees verder