Personeel: Uw verplichtingen ten opzichte van zieke werknemers op een rij!

Publicatiedatum 20 april 2017
Als een van uw werknemers langdurig ziek is moet u als werkgever het loon blijven doorbetalen, mag u de werknemer niet ontslaan en bent u verantwoordelijk voor de re-integratie van de werknemer.

doorbetalen ziekte

Is een van uw werknemers langdurig ziek? Dan heeft u als werkgever tijdens de eerste twee ziektejaren verschillende verplichtingen ten opzichte van die werknemer. U moet namelijk:

 • de arbeidsovereenkomst in stand houden;
 • het loon van de werknemer doorbetalen; en
 • u inspannen voor de re-integratie van de werknemer.

Opzegverbod tijdens ziekte

U mag de arbeidsovereenkomst met de zieke werknemer gedurende de eerste twee jaren van de ziekte niet eenzijdig beëindigen. Dit is het opzegverbod tijdens ziekte. Het opzegverbod geldt niet bij:

Een opzegging in strijd met het opzegverbod is vernietigbaar.

Loondoorbetalingsverplichting

Tijdens het eerste ziektejaar moet u ten minste 70% van het loon van de werknemer en minimaal het wettelijk minimumloon doorbetalen. Tijdens het tweede ziektejaar betaalt u ook minimaal 70% van het loon, maar bent u niet langer minimaal het wettelijk minimumloon verschuldigd. Betaalt u het loon niet door, dan kan de werknemer dit alsnog afdwingen bij de rechter, inclusief een verhoging die kan oplopen tot de helft van het verschuldigde salaris.

Re-integratie inspanningsverplichting

U bent verplicht er samen met de werknemer voor te zorgen dat hij zo snel mogelijk weer aan het werk gaat. Als u zich niet (voldoende) inspant voor de re-integratie van de werknemer, dan kan de loondoorbetalingsperiode worden verlengd. Schakel daarom de bedrijfsarts of arbodienst in en laat deze in ieder geval binnen zes weken na de ziekmelding een probleemanalyse opstellen.

Samen met de bedrijfsarts/arbodienst stelt u vervolgens binnen acht weken na de ziekmelding een plan van aanpak op, waarin de tussen u en de werknemer gemaakte afspraken ten aanzien van het re-integratietraject worden vastgelegd.

Houd tijdens de ziekteperiode in ieder geval één keer in de zes weken een voortgangsgesprek met de werknemer en plan na één jaar ziekte een eerstejaarsevaluatie. Als de werknemer wel kan werken, maar alleen in een andere functie, met aangepaste werktijden, of met behulp van scholing, dan dient u samen met de werknemer de mogelijkheden hiertoe te verkennen. Indien het niet mogelijk is om de werknemer binnen uw eigen bedrijf te laten re-integreren, moet u tijdig kijken of de werknemer bij een ander bedrijf kan re-integreren, het zogenoemde “tweede spoor”.

Let op: zorg ervoor dat alle re-integratie-inspanningen schriftelijk worden vastgelegd!

Verplichtingen zieke werknemer

Niet alleen u heeft verplichtingen wanneer een werknemer langdurig ziek is. Ook de werknemer moet zich inspannen voor zijn re-integratie. Als de werknemer verzuimt zijn verplichtingen na te komen, en bijvoorbeeld via sociale media blijkt helemaal niet zo ziek meer te zijn of zijn re-integratie te belemmeren, dan kunt u hieraan sancties verbinden.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over uw verplichtingen ten opzichte van zieke werknemers of over wat er gebeurt na de eerste twee ziektejaren? Wij vertellen u graag wat u allemaal mag doen en wat u allemaal moet doen! Neem contact met ons op:

  Deel op social media

  • Arbeidsrecht en ontslag

  Stappenplan bij ziekte werknemer

  23 januari 2020

  Uw werknemer meldt zich ziek. Wat moet u nu doen om een loonsanctie te voorkomen? Wij geven u een handig stappenplan.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Personeel: Zieke werknemer op vakantie & ziek tijdens de vakantie: dit moeten werkgevers weten!

  13 oktober 2016

  Wat gebeurt er wanneer uw werknemer ziek wordt tijdens zijn vakantieverlof? Of wanneer een langdurig zieke werknemer op vakantie wil? Lees het hier!

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Drie grote ergernissen bij ziekte van werknemers

  31 juli 2019

  Tot wel drie jaar loon doorbetalen bij ziekte, de UWV-arts die de bedrijfsarts overrulet en korting op je WIA-uitkering als je gaat werken. Drie grote ergernissen als werknemers ziek zijn die het kabinet wil aanpakken. Wat zijn de plannen?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Hoe staat het ervoor met de Wet DBA: een update

  22 september 2021

  Het kabinet doet een nieuw voorstel om meer duidelijkheid te geven over wie werknemer en wie zelfstandige is. Wat houdt deze Wet minimumbeloning zelfstandigen en zelfstandigenverklaring in?

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Questions and challenges during COVID-19: Dutch employment law, tenancy law and contract law

  13 september 2021

  In this article, we will discuss several questions and challenges in the field of Dutch employment law, tenancy law and contract law during COVID-19.

  lees verder
  • ICT, privacy en intellectuele eigendom
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Uberchauffeur is werknemer, geen zelfstandige

  13 september 2021

  Volgens de Rechtbank Amsterdam zijn Uber-chauffeurs werknemers. Zij vallen daarom onder de CAO-taxivervoer met alle daaraan verbonden rechten en plichten. Hoe is de rechtbank tot dit oordeel gekomen? En wat betekent dit voor andere vormen van platformwerk?

  lees verder
  • Ondernemingsrecht

  Is een managementovereenkomst een arbeidsovereenkomst of een opdrachtovereenkomst?

  26 augustus 2021

  Hebben de nieuwe regels van de Hoge Raad voor het beoordelen van arbeidsovereenkomsten ook gevolgen voor de managementovereenkomst? De rechtspraak is er nog niet uit. Dat blijkt uit uitspraken van het Hof Arnhem-Leeuwarden en de Rechtbank Midden-Nederland over de managementovereenkomst van de CFO van de Volksbank.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Ontslag zieke statutair bestuurder

  11 augustus 2021

  Een zieke werknemer mag niet worden ontslagen. Een werknemer die weet dat ontslag dreigt, kan echter niet daaraan ontkomen door zich ziek te melden. Maar wanneer weet de werknemer dat dit het geval is? Die vraag stond centraal bij de rechtszaak over het ontslag van de CFO van de Volksbank.

  lees verder