Heeft u het Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer” gemist? Bekijk hier de opname!

Personeel: Wat gebeurt er na twee jaar ziekte?

Publicatiedatum 20 november 2019
Na twee jaar ziekte van de werknemer mag u de betaling van het loon staken. Ook kunt u de arbeidsovereenkomst met de werknemer beëindigen. Als de werknemer hierom vraagt moet u dat zelfs doen. In beide gevallen bent u de transitievergoeding verschuldigd.

doorbetalen ziekte

Tijdens de eerste twee jaren arbeidsongeschiktheid van een werknemer zijn er allerlei verplichtingen waar u als werkgever aan moet voldoen. Maar wat gebeurt er eigenlijk als uw werknemer na twee jaar nog steeds arbeidsongeschikt is? U mag dan:

Géén loon meer doorbetalen

Tijdens de eerste twee ziektejaren moet de werkgever het loon van de zieke werknemer doorbetalen. Na twee jaar loopt de arbeidsovereenkomst van de werknemer gewoon door, maar stopt de loondoorbetalingsverplichting. Is de werknemer na twee jaar nog steeds geheel arbeidsongeschikt? Dan hoeft u dus in principe geen loon meer te betalen.

Als u niet heeft voldaan aan uw re-integratieverplichtingen tijdens de eerste twee ziektejaren, kan UWV echter bepalen dat u nog maximaal een jaar langer het loon van de werknemer moet doorbetalen.

Is de werknemer na twee jaar ziekte nog voor ten minste 35% arbeidsongeschikt, maar niet volledig én duurzaam arbeidsongeschikt? Dan heeft de werknemer recht op een WGA-uitkering. Deze uitkering wordt aan u doorbelast. Tegen dit risico kunt u zich verzekeren.

Arbeidsovereenkomst beëindigen

Tijdens de eerste twee ziektejaren mag u de werknemer niet ontslaan. Na twee jaar wordt het opzegverbod opgeheven en mag u de arbeidsovereenkomst beëindigen. Dit kan met wederzijds goedvinden van de werknemer of u kunt een ontslagvergunning aanvragen bij UWV.

Indien de werknemer verzoekt om de arbeidsovereenkomst te beëindigen, bent u verplicht dit te doen. Alleen als u een gerechtvaardigd belang hebt bij het voortduren van de arbeidsovereenkomst, hoeft u dit verzoek niet in te willigen. Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn als er nog mogelijkheden voor re-integratie van de werknemer zijn.

Transitievergoeding

Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid bent u bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst een transitievergoeding verschuldigd. Ook nadat u al twee jaar lang het loon van de werknemer hebt doorbetaald.

Vanaf 1 april 2020 kunt u de transitievergoeding bij ontslag na twee jaar ziekte gecompenseerd krijgen. Deze regeling geldt tot 1 oktober 2020 ook voor reeds betaalde transitievergoedingen. De transitievergoeding wordt niet gecompenseerd over de periode waarin het dienstverband “slapend” in stand is gebleven.

Vakantiedagen

Niet-opgenomen vakantiedagen van de zieke werknemer moeten worden uitbetaald bij beëindiging van het dienstverband.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over wat er allemaal dient te gebeuren tijdens de eerste twee ziektejaren en daarna? Onze advocaten arbeidsrecht vertellen u graag wat u allemaal mag doen en wat u allemaal moet doen! Neem contact met ons op:

  Deel op social media

  • Arbeidsrecht en ontslag

  30 september 2020: laatste kans voor indienen verzoek compensatie transitievergoeding na twee jaar ziekte

  19 augustus 2020

  Heeft u voor 1 april 2020 een werknemer die twee jaar ziek was een transitievergoeding betaald? Die vergoeding kunt u gecompenseerd krijgen! Maar dan moet u uw verzoek om compensatie wel uiterlijk 30 september indienen. Aan welke voorwaarden moet uw verzoek voldoen?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Stappenplan bij ziekte werknemer

  23 januari 2020

  Uw werknemer meldt zich ziek. Wat moet u nu doen om een loonsanctie te voorkomen? Wij geven u een handig stappenplan.

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  17 juni 2021: Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer”

  17 juni 2021

  Heeft u het webinar gemist? Bekijk dan de opname hiervan! Als uw werknemer zich ziek meldt, roept dit tal van lastige vragen op. Wat zijn uw re-integratieverplichtingen tijdens de ziekteperiode? Wat mag u – met het oog op privacywetgeving – wel en niet noteren over uw zieke werknemer? Tijdens het webinar op 17 juni 2021 gaven wij een praktische toelichting op deze en andere vragen.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Ontslag zieke statutair bestuurder

  17 juni 2021

  Een zieke werknemer mag niet worden ontslagen. Een werknemer die weet dat ontslag dreigt, kan echter niet daaraan ontkomen door zich ziek te melden. Maar wanneer weet de werknemer dat dit het geval is? Die vraag stond centraal bij de rechtszaak over het ontslag van de CFO van de Volksbank.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Let op met de werkgeversverklaring!

  14 juni 2021

  Voor het sluiten van een hypotheek of een huurcontract vragen de bank of de verhuurder vaak om een werkgeversverklaring. Zo’n verklaring kan onbedoelde gevolgen hebben voor de werkgever. Waarop moet u letten?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Wettelijk minimumloon per 1 juli 2021

  2 juni 2021

  De hoogte van het wettelijk minimumloon verandert per 1 juli 2021. Wat zijn de nieuwe bedragen?

  lees verder
  • Expats
  • Arbeidsrecht en ontslag

  The Netherlands: Gateway to Europe

  3 mei 2021

  The Netherlands likes to present itself as “the gateway to Europe.” And not without reason: excellent travel connections (Schiphol Amsterdam Airport and Rotterdam Seaport) and a highly educated population speaking several languages.

  lees verder
  • Ambassades
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Russell Advocaten aanbevolen door The Legal 500 2021

  20 april 2021

  Russell Advocaten is voor het 17e jaar op rij opgenomen in The Legal 500. We zijn blij met deze erkenning voor de kwaliteit van onze juridische dienstverlening door experts en cliënten. Lees wat zij over ons schrijven:

  lees verder