Heeft u het Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer” gemist? Bekijk hier de opname!

Drie grote ergernissen bij ziekte van werknemers

Publicatiedatum 31 juli 2019
Het wetsvoorstel Maatregelen loondoorbetaling bij ziekte en WIA beoogt de verplichtingen voor werkgevers en werknemers bij ziekte makkelijker, duidelijker en goedkoper te maken. Drie belangrijke knelpunten worden aangepakt: twee jaar loon doorbetalen bij ziekte, de UWV-arts die de bedrijfsarts overrulet en korting op je WIA-uitkering als je gaat werken.

slapend dienstverband zieke werknemer

Het wetsvoorstel Maatregelen loondoorbetaling bij ziekte en WIA beoogt de verplichtingen voor werkgevers en werknemers bij ziekte makkelijker, duidelijker en goedkoper te maken. Drie belangrijke knelpunten worden aangepakt:

 1. De verplichting van de werkgever om tijdens de eerste twee jaar ziekte van de werknemer tenminste 70% van het loon door te betalen.
 2. Het risico dat de UWV-arts een ander oordeel geeft dan de bedrijfsarts over de arbeidsongeschiktheid van de werknemer. De werkgever loopt dan het risico om nog een jaar het loon te moeten doorbetalen.
 3. De WIA-gerechtigde die gaat werken wordt daarvoor gestraft doordat zijn arbeidsongeschiktheidspercentage en dus zijn uitkering wordt verlaagd.

1. Compensatie voor doorbetaling loon bij ziekte

Werkgevers zijn verplicht om aan een zieke werknemer twee jaar lang minimaal 70% van het loon door te betalen. Met name voor kleine werkgevers met minder dan 25 werknemers kan dit een grote belasting zijn. Het wetsvoorstel voorziet in een financiële tegemoetkoming voor de loondoorbetalingskosten voor alle werkgevers, van in totaal € 450 miljoen per jaar. Dit krijgt de vorm van een premievermindering per 1 januari 2021. Het streven is om deze premievermindering uiterlijk per 2024 te vervangen door een gedifferentieerde Arbeidsongeschiktheidsfonds-premie. Kleinere werkgevers zullen dan een lagere premie betalen dan grote werkgevers

2. Het advies van de bedrijfsarts als leidend advies

Op dit moment kan een werkgever die het advies van de bedrijfsarts opvolgt, alsnog een loonsanctie opgelegd krijgen. Het UWV hoeft het bij haar toets op de reïntegratieverplichtingen na twee jaar ziekte immers niet eens te zijn met het oordeel van de bedrijfsarts. Het wetsvoorstel houdt in dat het advies van de bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer per 1 januari 2021 leidend wordt bij de re-integratietoets door het UWV. Loonsancties als gevolg van een medisch verschil van inzicht tussen bedrijfsarts en UWV-arts zullen dan niet meer voorkomen.

3. Geen verlaging van de WIA-uitkering vanwege inkomsten

Op dit moment wordt de WIA-uitkering verlaagd indien de uitkeringsgerechtigde inkomsten uit werk krijgt. Dit vormt een drempel voor WIA-gerechtigden om het werk te hervatten. Het wetsvoorstel beoogt dat per 1 juli 2020 de WIA-uitkering gedurende vijf jaar niet wordt verlaagd vanwege inkomsten. WIA-gerechtigden worden zo gestimuleerd om aan het werk te gaan.

Meer informatie

Wilt u op de hoogte gehouden van de verdere ontwikkelingen rondom dit wetsvoorstel? Meldt u dan aan voor onze nieuwsbrief. Heeft u een zieke werknemer en zoekt u daarover juridisch advies, neem contact met ons op:

  Deel op social media

  • Arbeidsrecht en ontslag

  1 april 2020: werkgevers krijgen compensatie voor transitievergoeding bij slapend dienstverband

  31 maart 2020

  Vanaf 1 april 2020 is de Regeling compensatie transitievergoeding van kracht. Deze geldt voor vergoedingen betaald bij de beëindiging van een slapend dienstverband. Wat moeten werkgevers doen om hiervan gebruik te kunnen maken? Krijgen zij alles gecompenseerd?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Personeel: Uw verplichtingen ten opzichte van zieke werknemers op een rij!

  20 april 2017

  Wat zijn uw verplichtingen als werkgever wanneer een van uw werknemers langdurig ziek is?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Three important topics to include in your employment contract under Dutch, US and UK law

  15 juli 2021

  In the last issue of Stare Decisis, Priscilla de Leede of Russell Advocaten, Mary Edenfield of Mateer Harbert and Ed Belam of Marriott Harrison discuss the most important topics to include in your employment contracts regarding the termination of the contract. There are some important differences to take into account!

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  17 juni 2021: Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer”

  17 juni 2021

  Heeft u het webinar gemist? Bekijk dan de opname hiervan! Als uw werknemer zich ziek meldt, roept dit tal van lastige vragen op. Wat zijn uw re-integratieverplichtingen tijdens de ziekteperiode? Wat mag u – met het oog op privacywetgeving – wel en niet noteren over uw zieke werknemer? Tijdens het webinar op 17 juni 2021 gaven wij een praktische toelichting op deze en andere vragen.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Ontslag zieke statutair bestuurder

  17 juni 2021

  Een zieke werknemer mag niet worden ontslagen. Een werknemer die weet dat ontslag dreigt, kan echter niet daaraan ontkomen door zich ziek te melden. Maar wanneer weet de werknemer dat dit het geval is? Die vraag stond centraal bij de rechtszaak over het ontslag van de CFO van de Volksbank.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Let op met de werkgeversverklaring!

  14 juni 2021

  Voor het sluiten van een hypotheek of een huurcontract vragen de bank of de verhuurder vaak om een werkgeversverklaring. Zo’n verklaring kan onbedoelde gevolgen hebben voor de werkgever. Waarop moet u letten?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Wettelijk minimumloon per 1 juli 2021

  2 juni 2021

  De hoogte van het wettelijk minimumloon verandert per 1 juli 2021. Wat zijn de nieuwe bedragen?

  lees verder
  • Expats
  • Arbeidsrecht en ontslag

  The Netherlands: Gateway to Europe

  3 mei 2021

  The Netherlands likes to present itself as “the gateway to Europe.” And not without reason: excellent travel connections (Schiphol Amsterdam Airport and Rotterdam Seaport) and a highly educated population speaking several languages.

  lees verder