Personeel: Zieke werknemer op vakantie & ziek tijdens de vakantie: dit moeten werkgevers weten!

Publicatiedatum 13 oktober 2016
Wat gebeurt er wanneer uw werknemer ziek wordt tijdens zijn vakantieverlof? Of wanneer een langdurig zieke werknemer op vakantie wil? Lees het hier!

zieke werknemer

Het is alweer bijna herfstvakantie. Veel werknemers nemen vakantiedagen op om nog even de zon te kunnen opzoeken. Een goed moment om u als werkgever te verdiepen in het onderwerp ziekte tijdens de vakantie. Want wat gebeurt er eigenlijk wanneer uw werknemer ziek wordt tijdens zijn vakantieverlof? Of wanneer een langdurig zieke werknemer op vakantie wil? In dit artikel vertellen wij u wat u moet weten over de zieke werknemer en zijn vakantiedagen.

Wettelijk aantal vakantiedagen

Het wettelijk aantal vakantiedagen is gelijk aan vier keer het aantal uren dat de werknemer per week werkt. Een fulltime werknemer heeft dus in ieder geval recht op 20 vakantiedagen. Per arbeidsovereenkomst of cao kan een hoger aantal overeengekomen worden. Deze dagen worden de bovenwettelijke vakantiedagen genoemd.

Ziek tijdens vakantieverlof

Wanneer een werknemer zich tijdens zijn vakantie ziek meldt, geniet hij niet langer vakantieverlof, maar ziekteverlof. De dagen waarop de werknemer ziek is hebben te gelden als ziektedagen. Er kunnen dus in beginsel geen vakantiedagen worden afgeschreven. De werknemer dient zich – ook vanuit het buitenland – zo snel mogelijk ziek te melden op de hiervoor gebruikelijke wijze. Als werkgever kunt u uw werknemer verzoeken een doktersverklaring te overleggen.

Langdurig zieke werknemer op vakantie

Zieke werknemers bouwen op dezelfde wijze vakantiedagen op als niet-zieke werknemers. Hierin wordt dus geen onderscheid gemaakt. Indien een zieke werknemer op vakantie wil, moet hij hiervoor toestemming vragen aan de werkgever. Als werkgever dient u dit in principe te accepteren, maar u mag hieraan wel de voorwaarde verbinden dat de werknemer instemt met het afschrijven van vakantiedagen, zodat er geen stuwmeer aan vakantiedagen ontstaat. Zorg ervoor dat u deze instemming schriftelijk vastlegt.

Ziekteverzuim inhouden op vakantiedagen

Tijdens ziekteverzuim bouwt een werknemer dus gewoon vakantiedagen op. In bepaalde gevallen is het wel mogelijk om (een deel van) de dagen waarop de werknemer afwezig is wegens ziekte in te houden op zijn vakantiedagen.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over zieke werknemers en vakantiedagen? Of heeft u andere juridische vragen met betrekking tot uw personeel? Neem dan contact met ons op:

  Deel op social media

  • Arbeidsrecht en ontslag

  Equality in the workplace: Taking care of female employees

  21 oktober 2021

  Werkgevers moeten hun personeel gelijk behandelen. Om die gelijke behandeling op de werkplek te realiseren moeten zij echter wel rekening houden met genderverschillen. Waar moeten werkgevers op letten als zij voor een bedrijfscultuur willen zorgen waarbij iedereen zich prettig voelt? Wat zijn de rechten van zwangere werkneemsters en van personeelsleden met kinderen? Onze advocaten Priscilla de Leede en Eileen Pluijm beantwoorden deze vragen in hun bijdrage aan Lady Justice, het magazine van de Women Lawyers Section van Primerus.

  lees verder
  • Ondernemingsraad
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Ondernemingsraad: Coronamaatregelen en verplichte vaccinaties

  11 oktober 2021

  Welke rechten heeft de OR ten aanzien van de coronamaatregelen binnen de onderneming? En welke rol speelt de OR als het gaat om de (on)mogelijkheid van verplichte vaccinatie tegen het coronavirus?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Personeel: Wat betekent het uitstel van de handhaving van de Wet DBA voor opdrachtgevers en zzp’ers?

  4 oktober 2021

  De handhaving van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties blijft uitgesteld tot er een nieuw kabinet komt. Wat betekent dit voor u als opdrachtgever of zzp’er?

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Questions and challenges during COVID-19: Dutch employment law, tenancy law and contract law

  13 september 2021

  In this article, we will discuss several questions and challenges in the field of Dutch employment law, tenancy law and contract law during COVID-19.

  lees verder
  • ICT, privacy en intellectuele eigendom
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Uberchauffeur is werknemer, geen zelfstandige

  13 september 2021

  Volgens de Rechtbank Amsterdam zijn Uber-chauffeurs werknemers. Zij vallen daarom onder de CAO-taxivervoer met alle daaraan verbonden rechten en plichten. Hoe is de rechtbank tot dit oordeel gekomen? En wat betekent dit voor andere vormen van platformwerk?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Hoe staat het ervoor met de Wet DBA: een update

  9 september 2021

  Het kabinet doet een nieuw voorstel om meer duidelijkheid te geven over wie werknemer en wie zelfstandige is. Wat houdt deze Wet minimumbeloning zelfstandigen en zelfstandigenverklaring in?

  lees verder
  • Ondernemingsrecht

  Is een managementovereenkomst een arbeidsovereenkomst of een opdrachtovereenkomst?

  26 augustus 2021

  Hebben de nieuwe regels van de Hoge Raad voor het beoordelen van arbeidsovereenkomsten ook gevolgen voor de managementovereenkomst? De rechtspraak is er nog niet uit. Dat blijkt uit uitspraken van het Hof Arnhem-Leeuwarden en de Rechtbank Midden-Nederland over de managementovereenkomst van de CFO van de Volksbank.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Ontslag zieke statutair bestuurder

  11 augustus 2021

  Een zieke werknemer mag niet worden ontslagen. Een werknemer die weet dat ontslag dreigt, kan echter niet daaraan ontkomen door zich ziek te melden. Maar wanneer weet de werknemer dat dit het geval is? Die vraag stond centraal bij de rechtszaak over het ontslag van de CFO van de Volksbank.

  lees verder