Nieuws, Blog en Publicaties

De advocaten van Russell Advocaten schrijven geregeld over actuele juridische ontwikkelingen. Hieronder vindt u een overzicht van onze blogs, nieuwsbrieven, boeken en artikelen.

Lees meer

Uw advocaat

mr. Jan Dop
mr. Jan Dop
advocaat partner

Jan Dop staat nationale en internationale bedrijven bij in alle facetten van de dagelijkse bedrijfsvoering. Hij is gespecialiseerd in ondernemingsrecht en arbeidsrecht. Hij werkt sinds 1995 als advocaat bij Russell, sinds 2011 als partner.
 

@: jan.dop@russell.nl
t: +31 20 301 55 55


Personeel: Hoe ontslaat u een werknemer op staande voet?

Publicatiedatum: 18 januari 2017


Beëindiging arbeidsovereenkomst

De werkgever kan op verschillende manieren een arbeidsovereenkomst met de werknemer beëindigen:

  • met toestemming van UWV wegens bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid;
  • via een ontbindingsverzoek bij de kantonrechter wegens een van de andere gronden;
  • door beëindiging met wederzijds goedvinden;
  • door opzegging gedurende de proeftijd; en
  • via ontslag op staande voet.

Waaraan moet een geldig ontslag op staande voet voldoen?
 

Voorwaarden ontslag op staande voet

Voor een ontslag op staande voet moet er sprake zijn van een dringende reden. De opzegging dient onverwijld te geschieden, onder onverwijlde mededeling van de dringende reden.

Dringende reden
Een werkgever kan een werknemer met onmiddellijke ingang – zonder inachtneming van de geldende opzegtermijn - ontslaan, indien hiervoor een dringende reden aanwezig is. Voorbeelden van dringende redenen zijn het stelen van eigendommen van de werkgever of het plegen van geweld. In bepaalde gevallen kan ook alcoholgebruik een dringende reden vormen.

Onverwijlde opzegging
Het ontslag op staande voet moet onverwijld worden gegeven. Hiermee wordt bedoeld dat de werknemer zo snel mogelijk na ontdekking van de dringende reden moet worden ontslagen. Het ontslag mag enkele dagen na ontdekking van de dringende reden worden gegeven indien kan worden aangetoond dat deze dagen zijn gebruikt voor het doen van onderzoek naar de dringende reden, het horen van de werknemer, intern overleg of het inwinnen van juridisch advies.

Onverwijlde mededeling
Het ontslag moet worden gegeven onder onverwijlde mededeling van de dringende reden die hieraan ten grondslag ligt. De werkgever dient de werknemer dus zo snel mogelijk te laten weten waarom hij is ontslagen. Dit gebeurt meestal door na het mondeling geven van het ontslag een uitgebreide schriftelijke motivatie naar de werknemer te sturen.
 

Ultimum remedium

Een ontslag op staande voet heeft verregaande gevolgen voor de werknemer. Hij verliest namelijk niet alleen zijn baan, maar ook zijn recht op een transitievergoeding en WW-uitkering. Ontslag op staande voet wordt daarom ook wel een ‘ultimum remedium’, een laatste redmiddel, genoemd, dat  alleen in ernstige gevallen kan worden gerechtvaardigd.
 

Waar kijkt de rechter naar?

Vanwege de verregaande gevolgen wordt het ontslag vaak door de werknemer aangevochten. De werknemer kan het ontslag op staande voet proberen van tafel te vegen door de kantonrechter binnen twee maanden na het ontslag te verzoeken het ontslag te vernietigen.

De rechter kijkt in een eventuele procedure in ieder geval of er sprake is van een dringende reden en of het ontslag onverwijld en onder onverwijlde mededeling van de dringende reden is gegeven. Daarnaast wordt er gekeken naar de omstandigheden van het geval, zoals:

  • de duur van de dienstbetrekking;
  • het functioneren van de werknemer gedurende het dienstverband;
  • de leeftijd van de werknemer; en
  • de gevolgen die het ontslag voor de werknemer heeft.

Procedures over ontslag op staande voet kunnen lang duren, wat zorgt voor een onzekere situatie voor de werkgever. Het kan immers zomaar gebeuren dat de rechter het ontslag na jaren procederen vernietigt. De werkgever moet de werknemer dan weer toelaten tot zijn werkzaamheden, terwijl zijn voormalige positie mogelijk al door een nieuwe werknemer is vervuld. Het is dan ook handig om de arbeidsovereenkomst voorwaardelijk te ontbinden.
 

Meer informatie

Wilt u advies over het op staande voet ontslaan van een werknemer? Of wordt een door u gegeven ontslag aangevochten door de werknemer? Neem dan contact met ons op:
 

Onderstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.
 

Velden met een * zijn verplicht

Blijf op de hoogte

Wilt u graag op de hoogte blijven van de actuele juridische ontwikkelingen?

Meldt u aan voor de nieuwsbrief

Of volg ons op LinkedIn

Bel mij

Vul hier uw naam en telefoonnummer in en wij bellen u zo spoedig mogelijk.
Onderstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.