Nieuws, Blog en Publicaties

De advocaten van Russell Advocaten schrijven geregeld over actuele juridische ontwikkelingen. Hieronder vindt u een overzicht van onze blogs, nieuwsbrieven, boeken en artikelen.

Lees meer

Uw advocaat

mr. Jan Dop
mr. Jan Dop
advocaat partner

Jan Dop staat nationale en internationale bedrijven bij in alle facetten van de dagelijkse bedrijfsvoering. Hij is gespecialiseerd in ondernemingsrecht en arbeidsrecht. Hij werkt sinds 1995 als advocaat bij Russell, sinds 2011 als partner.
 

@: jan.dop@russell.nl
t: +31 20 301 55 55


Arbeidsovereenkomst: 8 handige bedingen om op te nemen

Publicatiedatum: 26 juli 2016

De arbeidsovereenkomst: het contract dat u sluit met uw werknemers. In beginsel mag u - in overleg met uw werknemers - zelf bepalen wat er wordt opgenomen in de arbeidsovereenkomst. De wet stelt aan sommige bepalingen wel een aantal eisen. Welke bepalingen zijn handig om op te nemen in de arbeidsovereenkomst, wat houden ze in en waar moet u op letten? In dit artikel zullen verschillende bedingen worden besproken die kunnen worden opgenomen in de arbeidsovereenkomst, namelijk het:

Proeftijdbeding

Bij het aangaan van de overeenkomst kunt u met uw werknemer een periode overeenkomen waarin u beide op ieder moment kunt opzeggen: de proeftijd. Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid mag een proeftijdbeding niet meer worden opgenomen in een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor zes maanden of korter. Wanneer een arbeidsovereenkomst wordt afgesloten voor langer dan zes maanden, dan kan hierbij een proeftijd van maximaal één maand worden overeengekomen. In arbeidsovereenkomsten met een duur van twee jaar of arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd kan een proeftijd van maximaal twee maanden worden opgenomen. Een proeftijd is alleen geldig wanneer deze (1) schriftelijk is overeengekomen en (2) voor beide partijen gelijk is.
 

Concurrentiebeding

Een concurrentiebeding beperkt de werknemer in zijn vrijheid om na het einde van zijn dienstverband op bepaalde wijze elders werkzaam te zijn. Hiermee kan (tijdelijk) worden voorkomen dat een werknemer bij de concurrentie aan de bak gaat en op die manier wellicht schade toebrengt aan uw bedrijf. Sinds 1 januari 2015 geldt als uitgangspunt dat een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet geldig is, tenzij gemotiveerd is aangegeven welke zwaarwegende bedrijfsbelangen een concurrentiebeding vereisen. Verder geldt dat een concurrentiebeding schriftelijk moet worden overeengekomen en dat een concurrentiebeding alleen kan worden overeengekomen met een meerderjarige werknemer.
 

Relatiebeding

Het relatiebeding is een bijzondere vorm van het concurrentiebeding, die het de werknemer (tijdelijk) verbiedt om na het einde van zijn dienstverband werkzaam te zijn voor klanten en relaties van zijn werkgever. Ook kan het relatiebeding een verbod op het onderhouden van contact met klanten en relaties van de werkgever inhouden. Net zoals voor het concurrentiebeding, geldt dat een relatiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd alleen geldig kan zijn wanneer aan de motiveringsplicht is voldaan.
 

Nevenwerkzaamhedenbeding

Indien in de overeenkomst een nevenwerkzaamhedenbeding is opgenomen, houdt dit meestal in dat de werknemer naast de werkzaamheden bij zijn werkgever geen andere werkzaamheden mag verrichten, tenzij hij hiervoor toestemming heeft gekregen van zijn werkgever. Het verbod op nevenwerkzaamheden betreft de periode gedurende de looptijd van de overeenkomst. Met een nevenwerkzaamhedenbeding kan bijvoorbeeld worden voorkomen dat een werknemer tijdens zijn dienstverband concurrerende werkzaamheden verricht of dat hij overbelast raakt door het hebben van meerdere banen.
 

Wijzigingsbeding

Wanneer in de overeenkomst een schriftelijk wijzigingsbeding is opgenomen, is het iets gemakkelijker voor de werkgever om eenzijdig de arbeidsvoorwaarden van de werknemer te wijzigen. Werknemers worden door het arbeidsrecht beschermd en eenmaal door hen verkregen rechten kunnen niet zomaar worden afgenomen, maar met een wijzigingsbeding wordt de mogelijkheid opengelaten om in bijzondere omstandigheden de arbeidsovereenkomst toch te kunnen wijzigen.
 

Incorporatiebeding

Het incorporatiebeding is een beding in de arbeidsovereenkomst waarin een cao of een personeelshandboek waar arbeidsvoorwaarden in staan van toepassing wordt verklaard. De cao is dan geïncorporeerd in de arbeidsovereenkomst, waardoor werknemer en werkgever gehouden zijn deze na te leven.
 

Geheimhoudingsbeding

Tijdens het verrichten van werkzaamheden zullen werknemers bekend raken met vertrouwelijke informatie van de werkgever, klanten of andere zakenrelaties. Om ervoor te zorgen dat werknemers zorgvuldig omgaan met dergelijke informatie, kan een geheimhoudingsbeding worden opgenomen in de arbeidsovereenkomst. In het geheimhoudingsbeding wordt bepaald dat de werknemer zowel tijdens als na zijn dienstverband de vertrouwelijke informatie geheim moet houden.
 

Boetebeding

In de overeenkomst kan worden opgenomen dat de werknemer een boete is verschuldigd wanneer hij de overeengekomen voorwaarden overtreedt. Er kan bijvoorbeeld worden bepaald dat de werknemer die handelt in strijd met zijn geheimhoudingsplicht, bij iedere overtreding hiervan een boete van een bepaald bedrag dient te betalen. De hoogte van de boete kan door de rechter worden gematigd.

Wilt u meer informatie over arbeidsovereenkomsten? Heeft u hulp nodig bij het opstellen of beoordelen van een overeenkomst? Doet zich een bepaalde situatie voor en vraagt u zich af of deze in strijd is met de overeengekomen arbeidsvoorwaarden? Neem dan contact op met Russell Advocaten. Wij helpen u graag!
 

Onderstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.
 

Velden met een * zijn verplicht

Blijf op de hoogte

Wilt u graag op de hoogte blijven van de actuele juridische ontwikkelingen?

Meldt u aan voor de nieuwsbrief

Of volg ons op LinkedIn

Bel mij

Vul hier uw naam en telefoonnummer in en wij bellen u zo spoedig mogelijk.
Onderstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.