Nieuws, Blog en Publicaties

De advocaten van Russell Advocaten schrijven geregeld over actuele juridische ontwikkelingen. Hieronder vindt u een overzicht van onze blogs, nieuwsbrieven, boeken en artikelen.

Lees meer

Uw advocaat

mr. Jan Dop
mr. Jan Dop
advocaat partner

Jan Dop staat nationale en internationale bedrijven bij in alle facetten van de dagelijkse bedrijfsvoering. Hij is gespecialiseerd in ondernemingsrecht en arbeidsrecht. Hij werkt sinds 1995 als advocaat bij Russell, sinds 2011 als partner.
 

@: jan.dop@russell.nl
t: +31 20 301 55 55


Arbeidsovereenkomst: 8 handige bedingen om op te nemen

Publicatiedatum: 28 oktober 2020

   English version

In beginsel mag u - in overleg met uw werknemers - zelf bepalen wat er wordt opgenomen in de arbeidsovereenkomst. De wet stelt aan sommige bepalingen wel een aantal eisen. Welke bepalingen zijn handig om op te nemen in de arbeidsovereenkomst, wat houden ze in en waar moet u op letten? In dit artikel zullen verschillende bedingen worden besproken die kunnen worden opgenomen in de arbeidsovereenkomst, namelijk het:

Proeftijdbeding

Bij het aangaan van de overeenkomst kunt u met uw werknemer een periode overeenkomen waarin u beide op ieder moment en met onmiddellijke ingang kunt opzeggen: de proeftijd. Een proeftijdbeding mag echter niet worden opgenomen in een tijdelijke arbeidsovereenkomst die is aangegaan voor zes maanden of korter. Wanneer een arbeidsovereenkomst wordt afgesloten voor langer dan zes maanden, dan kan hierbij een proeftijd van maximaal één maand worden overeengekomen. In arbeidsovereenkomsten met een duur van twee jaar of arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd kan een proeftijd van maximaal twee maanden worden opgenomen. Een proeftijd is alleen geldig wanneer deze (1) schriftelijk is overeengekomen en (2) voor beide partijen gelijk is.
 

Concurrentiebeding

Een concurrentiebeding beperkt de werknemer (tijdelijk) in zijn vrijheid om na het einde van zijn dienstverband op bepaalde wijze werkzaam te zijn, om te voorkomen dat de werknemer schade toebrengt aan uw bedrijf. In principe is een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet toegestaan, tenzij schriftelijk gemotiveerd is aangegeven welke zwaarwegende bedrijfsbelangen een concurrentiebeding vereisen. Verder geldt dat een concurrentiebeding schriftelijk moet worden overeengekomen en dat een concurrentiebeding alleen kan worden overeengekomen met een meerderjarige werknemer. In het beding dienen onder meer de duur en geografische reikwijdte te worden vastgelegd.
 

Relatiebeding

Het relatiebeding is een bijzondere vorm van het concurrentiebeding, dat de werknemer(tijdelijk) verbiedt om na het einde van zijn dienstverband werkzaam te zijn voor relaties van zijn voormalig werkgever, zoals bijvoorbeeld klanten. Ook kan het relatiebeding een verbod inhouden op het onderhouden van contacten met relaties van de voormalig werkgever. Een relatiebeding kan, net als een concurrentiebeding, alleen geldig in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd worden opgenomen wanneer aan de motiveringsplicht is voldaan.
 

Nevenwerkzaamhedenbeding

Een nevenwerkzaamhedenbeding houdt meestal in dat de werknemer naast de werkzaamheden bij zijn werkgever geen andere werkzaamheden mag verrichten, tenzij hij hiervoor toestemming heeft gekregen van zijn werkgever. Het verbod op nevenwerkzaamheden geldt gedurende de looptijd van de overeenkomst. Met een nevenwerkzaamhedenbeding kan bijvoorbeeld worden voorkomen dat een werknemer tijdens zijn dienstverband concurrerende werkzaamheden verricht of dat hij overbelast raakt door het hebben van meerdere banen.
 

Wijzigingsbeding

Wanneer in de overeenkomst een schriftelijk wijzigingsbeding is opgenomen, is het iets gemakkelijker voor de werkgever om eenzijdig de arbeidsvoorwaarden van de werknemer te wijzigen. Werknemers worden door het arbeidsrecht beschermd, dus in principe kunnen arbeidsvoorwaarden alleen met instemming van de werknemer worden gewijzigd. Indien echter een eenzijdig wijzigingsbeding is overeengekomen en de werkgever een zwaarwegend belang heeft, dan moet het belang van de werknemer om zijn arbeidsvoorwaarden te behouden daarvoor soms wijken.
 

Incorporatiebeding

Het incorporatiebeding is een beding in de arbeidsovereenkomst dat een cao en/of een personeelshandboek van toepassing verklaart op de arbeidsverhouding tussen werkgever en werknemer. De werknemer en werkgever zijn zodoende gehouden deze cao en/of het personeelshandboek – met de daarin overgekomen arbeidsvoorwaarden - na te leven.
 

Geheimhoudingsbeding

Tijdens het verrichten van werkzaamheden zullen werknemers bekend raken met vertrouwelijke informatie van de werkgever, klanten of andere zakenrelaties. Om ervoor te zorgen dat werknemers zorgvuldig omgaan met dergelijke informatie, kan een geheimhoudingsbeding worden opgenomen in de arbeidsovereenkomst. In het geheimhoudingsbeding wordt bepaald dat de werknemer zowel tijdens als na zijn dienstverband de vertrouwelijke informatie geheim moet houden.
 

Boetebeding

In de arbeidsovereenkomst kan worden opgenomen dat de werknemer een boete is verschuldigd wanneer hij de overeengekomen bedingen overtreedt. Er kan bijvoorbeeld worden bepaald dat de werknemer die handelt in strijd met zijn geheimhoudingsplicht, bij iedere overtreding hiervan een boete van een bepaald bedrag dient te betalen. De hoogte van de boete kan door de rechter worden gematigd.
 

Meer informatie

Wilt u meer informatie over arbeidsovereenkomsten? Heeft u hulp nodig bij het opstellen of beoordelen van een arbeidsovereenkomst? Of wilt u een arbeidsovereenkomst wijzigen? Neem dan contact op met Russell Advocaten. Wij helpen u graag!
 

Onderstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.
 

Velden met een * zijn verplicht

Blijf op de hoogte

Wilt u graag op de hoogte blijven van de actuele juridische ontwikkelingen?

Meldt u aan voor de nieuwsbrief

Of volg ons op LinkedIn

Bel mij

Vul hier uw naam en telefoonnummer in en wij bellen u zo spoedig mogelijk.
Onderstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.