Jan Dop

partner

Jan is advocaat arbeidsrecht en ondernemingsrecht

jan.dop@russell.nl
+31 20 301 55 55

Het belang van een nevenwerkzaamhedenbeding mét boete

Publicatiedatum 7 april 2022

Een werknemer met een nevenwerkzaamhedenbeding mag zonder toestemming van de werkgever geen andere werkzaamheden verrichten. Zo kan worden voorkomen dat een werknemer te veel werkt of concurrerend werk doet. Overtreedt de werknemer het beding, dan moet hij meestal een boete betalen. Weet de werkgever dat de werknemer nevenwerkzaamheden verricht en accepteert hij dit stilzwijgend, dan is het moeilijker om een beroep te doen op het beding.

ontslag statutair bestuurder - weblijst

Een nevenwerkzaamhedenbeding verbiedt een werknemer om zonder toestemming van de werkgever andere werkzaamheden te verrichten. Doel hiervan is te voorkomen dat een werknemer te veel werkt of concurrerend werk doet. Op overtreding van dit beding wordt doorgaans een boete gesteld. Als de werkgever op de hoogte is van de nevenwerkzaamheden en deze stilzwijgend heeft geaccepteerd, dan wordt het moeilijker om een beroep te doen op het beding.

Boete op nevenwerkzaamheden

Soms leidt de toepassing van een nevenwerkzaamhedenbeding in combinatie met het boetebeding tot spectaculaire resultaten. Zo kreeg onlangs een managing director in plaats van de geëiste bonus van een ton een boete van zo’n € 700.000,- Wat speelde hier?

Een accountant controleerde de boekhouding van Oceanteam Shipping. Hierbij ontdekte hij betalingen van bijna een miljoen euro aan een bedrijf dat 100% eigendom was van de eigen managing director. De accountant gaf daarom geen goedkeuring aan de jaarrekening. Oceanteam schorste hierna de directeur hangende het onderzoek naar de facturen. Deze eiste daarop via de rechter zijn bonus over het voorgaande jaar op, inclusief verdubbeling wegens te laat betalen, hoewel hij eerst met uitstel daarvan akkoord was gegaan.

Oceanteam diende een tegenvordering in. In de arbeidsovereenkomst stonden een geheimhoudingsbeding en een nevenwerkzaamhedenbeding. Op overtreding van de bedingen stond een boete van € 4.500,- per overtreding en € 450,- per dag dat de overtreding voortduurde. Samen met de kosten van het onderzoek naar de facturen kwam dit op € 760.000,-.

Weet werkgever van nevenwerkzaamheden?

De grootste post vormde de overtreding van het nevenwerkzaamhedenbeding: € 620.100,-. Daarover ging dan ook de hoofdmoot van de juridische procedure. Kernvraag was of de werkgever wist dat de werknemer deze nevenwerkzaamheden uitoefende en daar dus stilzwijgend mee akkoord was gegaan. De werknemer probeerde dit door middel van getuigen aan te tonen, maar slaagde daar niet in.

Geheimhoudingsbeding

Het geheimhoudingsbeding was maar liefst 18 keer overtreden doordat de managing director mails aan Oceanteam doorstuurde naar bedrijven waarmee hij via zijn eigen bv zaken deed. Hieronder waren verzoeken om een offerte, die hij doorgaf aan directe concurrenten van Oceanteam. Ondertussen liet hij zich voor dit “advieswerk” betalen. Dit leidde tot een boete van in totaal € 81.000,-.

Geen bonus, maar boete

Kortom: de managing director moest de boetes betalen. Ook diende hij de kosten van het onderzoek naar zijn wangedrag te voldoen. De rechter ging hierbij ervan uit dat hij door zijn aandeelhouderschap en directeurschap van zijn eigen bv dagelijks het nevenwerkzaamhedenbeding had overtreden. En met dergelijke misdragingen was er uiteraard ook geen reden meer om de beloofde bonussen uit te keren.

Bovenop de boetes (€ 700.000,-) kwamen nog de kosten van het onderzoek naar de facturen (bijna € 60.000,-) en de proceskosten (ruim € 14.000,-). In plaats van de bonus van een ton mag de voormalig managing director ruim € 770.000,- aftikken. Dat zal wel lukken. Hij schreef in een mail vanuit het bedrijfsaccount over het resultaat van zijn eigen bv: “Redelijk wat geluk gehad hier in en hoef me in principe niet meer druk te maken.”

Update: geen beding, dus geen boete

In hoger beroep bleek dat in een latere arbeidsovereenkomst met de managing director geen nevenwerkzaamhedenbeding met boete stond. En dat was de overeenkomst die gold ten tijde van de nevenwerkzaamheden. De managing director had dus niet in strijd met de arbeidsovereenkomst gehandeld en hoefde geen € 700.000,- aan boetes meer te betalen. Ook werd zijn bijdrage in de kosten van het onderzoek beperkt tot € 10.000,- en verviel de veroordeling in de proceskosten. Wel had hij nog steeds geen recht op de bonus, omdat hij Oceanteam had misleid.

Deze uitkomst laat nogmaals zien hoe belangrijk het is om een nevenwerkzaamhedenbeding met boete wel op te nemen. Nu kostte deze nalatigheid Oceanteam bijna € 800.000,-.

Meer informatie

Wilt u dat wij een nevenwerkzaamhedenbeding en boetebeding voor u opstellen? Of een model-arbeidscontract? Of heeft u andere vragen over arbeidsrecht? Neem contact met ons op:

  Bovenstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.

  Gerelateerde publicaties

  Arbeidsovereenkomst: 8 handige bedingen om op te nemen

  Wat kunt u wel en niet opnemen in een arbeidsovereenkomst, wat houden verschillende bepalingen in en waar moet u op letten?

  Lees meer

  Boete én schadevergoeding door werknemer?

  Aan welke voorwaarden dient een boetebeding te voldoen? Kunt u als werkgever naast een boete ook nog schadevergoeding eisen?

  Lees meer

  30%-regeling expats versoberd

  Per 1 januari 2024 wordt de 30%-regeling, de belastingvrijstelling voor expats, verminderd, zowel wat betreft de duur als de hoogte ervan. Hoe ziet de nieuwe regeling eruit? En wat betekent de wijziging voor expats die nu al in Nederland zijn?

  Lees meer

  Moet je als werkgever een ‘workation’ toestaan?

  Moet je werknemers toestaan te werken vanuit een ander land? Deze vraag legde Jolein de Rooij voor de NRC voor aan Jan Dop en Farhana Mahabali van Russell Advocaten.

  Lees meer

  1 januari 2024: wettelijk minimumloon wordt wettelijk minimumuurloon

  Per 1 januari 2024 verandert de hoogte van het wettelijk minimumloon en het minimum jeugdloon. Ook wordt het minimumloon vervangen door het wettelijk minimumuurloon, dat niet langer afhankelijk is van de omvang van het voltijds dienstverband. In deze blog vindt u de nieuwe bedragen.

  Lees meer

  Grenzen aan het concurrentiebeding

  Een op de drie werkgevers in Nederland bindt werknemers aan een concurrentiebeding. Dat is echter lang niet altijd nodig en belemmert werknemers in hun vrijheid om een nieuwe werkkring te kiezen. De regering wil daarom dat het concurrentiebeding aan strengere eisen voldoet. Wat betekent dit voor werkgevers? Onder welke voorwaarden blijft een concurrentiebeding geldig?

  Lees meer