Personeel: Concurrentiebeding en relatiebeding: schrijf het op!

Publicatiedatum 22 maart 2017
Werkgevers willen vaak een concurrentie- en/of relatiebeding van toepassing laten zijn op hun werknemers. De wet vereist dat u een dergelijk beding ‘schriftelijk’ overeenkomt. Wat betekent dit precies?

arbeidsovk - social media

Bedingen die een werknemer na het einde van de arbeidsovereenkomst beperken in zijn mogelijkheden om bij een nieuwe werkgever te gaan werken of om een eigen bedrijf te starten, moeten schriftelijk door de werkgever en de meerderjarige werknemer overeengekomen zijn. De reden dat een dergelijk beding op schrift moet staan is dat de werknemer de consequenties van dit voor hem bezwarende beding goed moet kunnen overwegen.

Concurrentiebedingen én relatiebedingen

Er is discussie geweest over het antwoord op de vraag of het schriftelijkheidsvereiste niet alleen van toepassing is op concurrentiebedingen maar ook op relatiebedingen. Uit een recent arrest van de Hoge Raad blijkt dat het schriftelijkheidsvereiste ook voor relatiebedingen geldt.

‘Schriftelijk’

Maar wat houdt ‘schriftelijk’ precies in? Uit de rechtspraak blijkt dat aan dit vereiste wordt voldaan indien:

 • het overeengekomen beding op papier is afgedrukt, óf
 • het overeengekomen beding in een e-mail is opgenomen.

Het beding mag ook staan in een ander document (bijvoorbeeld een personeelsreglement) dan het ondertekende document. In dat geval geldt één van de beide volgende vereisten:

 • Het andere document is als bijlage gevoegd bij het ondertekende document én in het ondertekende document staat een verwijzing naar het beding.
 • De werknemer verklaart in het ondertekende document uitdrukkelijk dat hij instemt met het beding.

Een algemeen geformuleerde instemming met een bijgevoegd document waarin een concurrentiebeding en/of relatiebeding is opgenomen, voldoet dus niet aan het schriftelijkheidsvereiste.

Overeenkomst van opdracht

Voor overeenkomsten van opdracht is niet wettelijk vastgelegd dat partijen concurrentie- en relatiebedingen schriftelijk moeten overeenkomen. Uit recente rechtspraak blijkt echter dat de rechter niet te snel de instemming van een zzp’er met zo’n beding aanneemt. Zorg er dus niet alleen bij een werknemer, maar ook bij een opdrachtnemer voor dat u voldoet aan het schriftelijkheidsvereiste.

Advies

Wilt u als werkgever er zeker van zijn dat het concurrentie- en/of relatiebeding geldig is overeengekomen? Dan adviseren wij u het beding expliciet in de arbeidsovereenkomst op te nemen. Neemt u het beding op in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd? Zorg er dan voor dat u voldoet aan de motiveringsplicht. Wordt de overeenkomst (stilzwijgend) verlengd? Kom het beding dan opnieuw schriftelijk overeen.

Contact

Wilt u meer informatie over het opnemen van een concurrentie- of relatiebeding? Neem dan contract met ons op:

  Deel op social media

  • Arbeidsrecht en ontslag

  Arbeidsovereenkomst: 8 handige bedingen om op te nemen

  28 oktober 2020

  Wat kunt u wel en niet opnemen in een arbeidsovereenkomst, wat houden verschillende bepalingen in en waar moet u op letten?

  lees verder
  • ICT, privacy en intellectuele eigendom
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Personeel: Een geldig concurrentiebeding voor een tijdelijke werknemer? It’s all in the detail!

  28 april 2016

  Een tijdelijke werknemer kan in beginsel niet meer worden gehouden aan een concurrentiebeding. Echter, er is altijd weer een uitzondering op de regel en zo ook op deze.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Het concurrentiebeding van de gedetacheerde werknemer

  27 maart 2014

  Bedrijven die incidenteel werknemers detacheren registreren zich voor alle zekerheid als Waadi-bedrijf, ook al is het ter beschikking stellen van personeel niet hun core business. Betekent deze registratie dat ook het belemmeringsverbod uit de Waadi dan geldt? Mag een geregistreerde detacheerder zijn personeel nog wel verbieden om bij het bedrijf waar zij gedetacheerd zijn in dienst te treden? Mr. Jan Dop gaat in zijn noot in het tijdschrift Jurisprudentie Arbeidsrecht (JAR) in op deze vragen.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Equality in the workplace: Taking care of female employees

  21 oktober 2021

  Werkgevers moeten hun personeel gelijk behandelen. Om die gelijke behandeling op de werkplek te realiseren moeten zij echter wel rekening houden met genderverschillen. Waar moeten werkgevers op letten als zij voor een bedrijfscultuur willen zorgen waarbij iedereen zich prettig voelt? Wat zijn de rechten van zwangere werkneemsters en van personeelsleden met kinderen? Onze advocaten Priscilla de Leede en Eileen Pluijm beantwoorden deze vragen in hun bijdrage aan Lady Justice, het magazine van de Women Lawyers Section van Primerus.

  lees verder
  • Ondernemingsraad
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Ondernemingsraad: Coronamaatregelen en verplichte vaccinaties

  11 oktober 2021

  Welke rechten heeft de OR ten aanzien van de coronamaatregelen binnen de onderneming? En welke rol speelt de OR als het gaat om de (on)mogelijkheid van verplichte vaccinatie tegen het coronavirus?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Personeel: Wat betekent het uitstel van de handhaving van de Wet DBA voor opdrachtgevers en zzp’ers?

  4 oktober 2021

  De handhaving van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties blijft uitgesteld tot er een nieuw kabinet komt. Wat betekent dit voor u als opdrachtgever of zzp’er?

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Questions and challenges during COVID-19: Dutch employment law, tenancy law and contract law

  13 september 2021

  In this article, we will discuss several questions and challenges in the field of Dutch employment law, tenancy law and contract law during COVID-19.

  lees verder
  • ICT, privacy en intellectuele eigendom
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Uberchauffeur is werknemer, geen zelfstandige

  13 september 2021

  Volgens de Rechtbank Amsterdam zijn Uber-chauffeurs werknemers. Zij vallen daarom onder de CAO-taxivervoer met alle daaraan verbonden rechten en plichten. Hoe is de rechtbank tot dit oordeel gekomen? En wat betekent dit voor andere vormen van platformwerk?

  lees verder