Heeft u het Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer” gemist? Bekijk hier de opname!

Kun je statutair bestuurder zijn zonder een benoemingsbesluit?

Publicatiedatum 15 maart 2018
De benoeming van een statutair bestuurder is vormvrij en kan dus ook mondeling gedaan worden. Toch is het verstandig dit besluit schriftelijk vast te leggen, omdat anders bij het ontslag van de bestuurder onduidelijkheid kan ontstaan en een mogelijk kostbare juridische procedure gevoerd moet worden.

arbeidsovk - social media

De statutair bestuurder

De algemene vergadering van aandeelhouders (AvA), de raad van commissarissen of een ander in de statuten aangewezen orgaan benoemt een statutair bestuurder. In de wet worden verder geen eisen gesteld aan de wijze van vastlegging van de benoeming. De statutair bestuurder heeft naast zijn functie vaak ook een arbeidsovereenkomst met de onderneming. Dit is echter niet noodzakelijk. Een statutair bestuurder kan door een besluit van de AvA worden ontslagen zonder tussenkomst van UWV of de kantonrechter. Het is daarom belangrijk dat de vennootschap door middel van een benoemingsbesluit kan bewijzen dat een directeur statutair bestuurder is.

Geen benoemingsbesluit, toch statutair bestuurder

Wat zijn de gevolgen wanneer de benoeming van de statutair bestuurder niet schriftelijk is vastgelegd? In een recent gepubliceerde zaak van de rechtbank Den Haag stelt een directeur alleen titulair bestuurder te zijn en dus recht te hebben op de ontslagbescherming van een “gewoon werknemer”. De werkgever stelt dat de werknemer statutair bestuurder is, maar kan geen schriftelijk benoemingsbesluit overleggen.

De rechtbank volgt de wet, waarin wordt bepaald dat het aandeelhoudersbesluit tot benoeming van de statutair bestuurder vormvrij is en niet schriftelijk genomen of vastgelegd hoeft te worden. De werkgever krijgt daarom de gelegenheid om met andere middelen te bewijzen dat de werknemer toch statutair bestuurder is. De werkgever slaagt in dit bewijs:

 • De werknemer is als statutair bestuurder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 • Het formulier van inschrijving van de bestuurder in het handelsregister is niet alleen door een oud-bestuurder van de werkgever ondertekend maar ook door de werknemer. Dat tevens was aangekruist dat het niet ging om een statutaire functie, verandert er niets aan dat de inschrijving alleen die van statutair bestuurder kan zijn.
 • De werknemer heeft zich ten opzichte van derden als statutair bestuurder gedragen door uitdrukkelijk aan te geven dat hij volledig bevoegd was de BV te vertegenwoordigen.

De tegenargumenten van de werknemer konden de rechtbank niet overtuigen. Dat de werknemer op het moment van de inschrijving in het Handelsregister slechts een deeltijdcontract voor bepaalde tijd had, sloot de benoeming tot statutair bestuurder niet uit. Er is immers geen directe band tussen de aard en omvang van de arbeidsverhouding van de (statutair) bestuurder en de benoeming tot bestuurder. Bovendien kan, zoals aangegeven, iemand bestuurder zijn van een rechtspersoon ook al is er geen arbeidsovereenkomst.

Om ingewikkelde juridische procedures te voorkomen, is het verstandig ervoor te zorgen dat de feitelijke én gewenste situatie wordt vastgelegd. Wanneer een directeur in de praktijk als statutair bestuurder optreedt, behoort deze ook als zodanig benoemd te worden. Niet alleen dient het benoemingsbesluit op schrift te worden gesteld, ook moet de statutair bestuurder in het Handelsregister worden ingeschreven. Zo voorkomen zowel de vennootschap als de bestuurder onaangename verrassingen bij het ontslag van de bestuurder. Indien u het benoemingsbesluit niet heeft vastgelegd, is het nog wel mogelijk om te bewijzen dat de bestuurder statutair bestuurder is.

Meer informatie

Wilt u advies over de voor- en nadelen van de benoeming van een directeur als statutair bestuurder? Of heeft u vragen over de arbeidsrechtelijke of vennootschapsrechtelijke positie van de statutair bestuurder? Neem dan contact met ons op:

  Deel op social media

  • Ondernemingsraad
  • Ondernemingsrecht

  Wet bestuur en toezicht rechtspersonen: wat verandert er?

  23 juni 2021

  Op 10 november 2020 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen aangenomen. Dit heeft gevolgen voor alle verenigingen en stichtingen, maar vooral voor non-profitorganisaties. Bent u als bestuurder van een sportvereniging nu eerder aansprakelijk? Moet u aan extra eisen voldoen als u in de raad van toezicht van een school zit?

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  17 juni 2021: Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer”

  17 juni 2021

  Heeft u het webinar gemist? Bekijk dan de opname hiervan! Als uw werknemer zich ziek meldt, roept dit tal van lastige vragen op. Wat zijn uw re-integratieverplichtingen tijdens de ziekteperiode? Wat mag u – met het oog op privacywetgeving – wel en niet noteren over uw zieke werknemer? Tijdens het webinar op 17 juni 2021 gaven wij een praktische toelichting op deze en andere vragen.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Ontslag zieke statutair bestuurder

  17 juni 2021

  Een zieke werknemer mag niet worden ontslagen. Een werknemer die weet dat ontslag dreigt, kan echter niet daaraan ontkomen door zich ziek te melden. Maar wanneer weet de werknemer dat dit het geval is? Die vraag stond centraal bij de rechtszaak over het ontslag van de CFO van de Volksbank.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Let op met de werkgeversverklaring!

  14 juni 2021

  Voor het sluiten van een hypotheek of een huurcontract vragen de bank of de verhuurder vaak om een werkgeversverklaring. Zo’n verklaring kan onbedoelde gevolgen hebben voor de werkgever. Waarop moet u letten?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Wettelijk minimumloon per 1 juli 2021

  2 juni 2021

  De hoogte van het wettelijk minimumloon verandert per 1 juli 2021. Wat zijn de nieuwe bedragen?

  lees verder
  • Expats
  • Arbeidsrecht en ontslag

  The Netherlands: Gateway to Europe

  3 mei 2021

  The Netherlands likes to present itself as “the gateway to Europe.” And not without reason: excellent travel connections (Schiphol Amsterdam Airport and Rotterdam Seaport) and a highly educated population speaking several languages.

  lees verder
  • Ambassades
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Russell Advocaten aanbevolen door The Legal 500 2021

  20 april 2021

  Russell Advocaten is voor het 17e jaar op rij opgenomen in The Legal 500. We zijn blij met deze erkenning voor de kwaliteit van onze juridische dienstverlening door experts en cliënten. Lees wat zij over ons schrijven:

  lees verder
  • Ondernemingsrecht

  Moet u uw statuten wijzigen vanwege de nieuwe Wet bestuur en toezicht rechtspersonen?

  15 april 2021

  Op 1 juli 2021 treedt de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr) in werking. Wat betekent dit voor de statuten van uw vereniging, stichting of coöperatie?

  lees verder