Geheimhoudingsbeding werknemer

Publicatiedatum 9 oktober 2018
U kunt een geheimhoudingsbeding in een contract opnemen. Dit gebeurt vaak in een arbeidsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst. Het is daarbij handig om een boetebeding te koppelen aan de geheimhoudingsverplichting. Dit beding heeft tot doel om te voorkomen dat de werknemer vertrouwelijke informatie zoals bedrijfsgeheimen deelt met derden.

geheimhouding

In veel overeenkomsten tussen werkgever en werknemer staat een geheimhoudingsbeding. Dit heeft tot doel om er voor te zorgen dat de werknemer vertrouwelijke informatie niet deelt met derden. Het geheimhoudingsbeding attendeert de werknemer er op om gevoelige informatie voor zich te houden. Verder is er ook vaak een boetebeding gekoppeld aan het overtreden van deze geheimhoudingsplicht.

Een geheimhoudingsbeding voor een werknemer kan worden opgenomen in:

 • een arbeidsovereenkomst,
 • een vaststellingsovereenkomst.

Arbeidsovereenkomst

Reikwijdte en doel

In een arbeidsovereenkomst heeft een geheimhoudingsbeding tot doel om er voor te zorgen dat de werknemer vertrouwelijke informatie/bedrijfsgeheimen niet deelt met anderen, bijvoorbeeld de concurrent. Deze verplichting geldt zowel tijdens als na het einde van het dienstverband. Dit moet dan expliciet in het contract staan. Werkgever en werknemer moeten daarbij ook duidelijk afspreken wat die verplichting inhoudt, zodat de werknemer weet wat diens plichten zijn. Zo kunt u bijvoorbeeld regelen dat de werknemer wel met collega’s over vertrouwelijke informatie mag spreken. Bij de omschrijving van wat een bedrijfsgeheim is kunt u gebruik maken van de definitie in de nieuwe Wet bescherming bedrijfsgeheimen.

Geen geheimhoudingsbeding?

Een geheimhoudingsbeding is niet bij wet geregeld. Dat wil zeggen dat partijen vrij zijn om aan dit beding vorm te geven en dat dit bijvoorbeeld ook mondeling kan worden afgesproken. Uiteraard is schriftelijk vastleggen wel verstandig, al is het maar om te bewijzen dat er afspraken zijn gemaakt over geheimhouding.

Als er geen beding is overeengekomen, betekent dit niet dat werknemers willekeurige informatie mogen delen met derden. De werknemer moet zich namelijk als “goed werknemer” gedragen binnen de arbeidsrelatie. Dit betekent dat deze zich moet onthouden van:

 • het openbaren van bedrijfsgeheimen;
 • uitlatingen die de concurrentiepositie van de werkgever in gevaar kunnen brengen of schaden.

Boete

Als sanctie op het overtreden van de geheimhoudingsplicht staat vaak een boete die contractueel is afgesproken/opgenomen. Andere opties kunnen zijn:

 • een waarschuwing of berisping (in het personeelsdossier),
 • schadevergoeding,
 • schorsing,
 • ontslag (op staande voet).

In de praktijk wordt er vaak een boetebeding gebruikt, waarbij de werknemer een vast bedrag moet betalen voor iedere overtreding. Een boetebeding heeft een groot voordeel ten opzichte van schadevergoeding: de werkgever hoeft niet te bewijzen dat (1) hij schade heeft geleden en (2) hoe hoog die schade is. De hoogte van de boete kan door de rechter wel weer worden gematigd.

Vaststellingsovereenkomst

Een geheimhoudingsbeding in een vaststellingsovereenkomst heeft vaak een andere inhoud. Werkgever en werknemer spreken hierbij doorgaans af dat zij niet zullen spreken over de aanleiding en inhoud van de vaststellingsovereenkomst. De werkgever heeft hier belang bij, want daardoor krijgen andere werknemers bijvoorbeeld geen inzicht in de gemaakte afspraken. Zij kunnen deze informatie dan niet gebruiken om bij onderhandelingen minimaal dezelfde voorwaarden te eisen. Ook de werknemer kan belang hebben bij een geheimhoudingsbeding. Bijvoorbeeld omdat deze niet wil dat bekend wordt wat de reden was voor beëindiging van het dienstverband.

Boete

Bij vaststellingsovereenkomsten kan ook een boetebeding worden opgenomen waarbij de werknemer (na het einde van het dienstverband) bij iedere overtreding een vast bedrag moet betalen.

Ons advies

 • Neem altijd een geheimhoudingsbeding op in een arbeidsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst.
 • Spreek duidelijk en concreet af tot hoe ver de geheimhoudingsverplichting strekt.
 • Koppel een boetebeding aan de geheimhoudingsplicht.

Meer informatie?

Heeft u vragen over geheimhoudingsbedingen bij de verschillende contracten? Wilt u dat wij een standaard geheimhoudingsbeding voor u opstellen of een model arbeidsovereenkomst? Neem dan contact op met ons:

  Deel op social media

  • Arbeidsrecht en ontslag

  Arbeidsovereenkomst: 8 handige bedingen om op te nemen

  28 oktober 2020

  Wat kunt u wel en niet opnemen in een arbeidsovereenkomst, wat houden verschillende bepalingen in en waar moet u op letten?

  lees verder
  • ICT, privacy en intellectuele eigendom
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Wet bescherming bedrijfsgeheimen

  5 september 2018

  De Wet bescherming bedrijfsgeheimen zal binnenkort in werking treden. Wat houdt deze wet in?

  lees verder
  • Ondernemingsraad
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Ondernemingsraad: Wanneer schendt OR-lid geheimhoudingsplicht?

  4 april 2017

  Bij het informeren van de achterban moeten OR-leden goed opletten dat zij niet hun geheimhoudingsplicht schenden. Hoe ver gaat deze geheimhoudingsverplichting? Wat kan er gedaan worden tegen OR-leden die hun geheimhoudingsplicht schenden?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Equality in the workplace: Taking care of female employees

  21 oktober 2021

  Werkgevers moeten hun personeel gelijk behandelen. Om die gelijke behandeling op de werkplek te realiseren moeten zij echter wel rekening houden met genderverschillen. Waar moeten werkgevers op letten als zij voor een bedrijfscultuur willen zorgen waarbij iedereen zich prettig voelt? Wat zijn de rechten van zwangere werkneemsters en van personeelsleden met kinderen? Onze advocaten Priscilla de Leede en Eileen Pluijm beantwoorden deze vragen in hun bijdrage aan Lady Justice, het magazine van de Women Lawyers Section van Primerus.

  lees verder
  • Ondernemingsraad
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Ondernemingsraad: Coronamaatregelen en verplichte vaccinaties

  11 oktober 2021

  Welke rechten heeft de OR ten aanzien van de coronamaatregelen binnen de onderneming? En welke rol speelt de OR als het gaat om de (on)mogelijkheid van verplichte vaccinatie tegen het coronavirus?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Personeel: Wat betekent het uitstel van de handhaving van de Wet DBA voor opdrachtgevers en zzp’ers?

  4 oktober 2021

  De handhaving van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties blijft uitgesteld tot er een nieuw kabinet komt. Wat betekent dit voor u als opdrachtgever of zzp’er?

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Questions and challenges during COVID-19: Dutch employment law, tenancy law and contract law

  13 september 2021

  In this article, we will discuss several questions and challenges in the field of Dutch employment law, tenancy law and contract law during COVID-19.

  lees verder
  • ICT, privacy en intellectuele eigendom
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Uberchauffeur is werknemer, geen zelfstandige

  13 september 2021

  Volgens de Rechtbank Amsterdam zijn Uber-chauffeurs werknemers. Zij vallen daarom onder de CAO-taxivervoer met alle daaraan verbonden rechten en plichten. Hoe is de rechtbank tot dit oordeel gekomen? En wat betekent dit voor andere vormen van platformwerk?

  lees verder