Reinier Russell

managing partner

Reinier adviseert nationale en internationale bedrijven

reinier.russell@russell.nl
+31 20 301 55 55

Jan Dop

partner

Jan is advocaat arbeidsrecht en ondernemingsrecht

jan.dop@russell.nl
+31 20 301 55 55

Belangrijke wijzigingen voor ondernemers en werkgevers

Publicatiedatum 30 juni 2022

In het tweede kwartaal van 2022 zijn er weer een aantal veranderingen in wet- en regelgeving. In deze blog vindt u de belangrijkste wijzigingen voor ondernemers en werkgevers.

verandering

Arbeidsrecht

Per 1 juli wijzigen weer de bedragen voor het wettelijk minimumloon en minimum jeugdloon. Ook attenderen wij u graag op een aantal belangrijke veranderingen in het arbeidsrecht per 1 augustus. Namelijk een uitbreiding van de informatieplicht voor werkgevers en wijzigingen in de regelingen voor scholing en nevenwerkzaamheden. Deze veranderingen zijn vooral van belang voor de standaard arbeidsovereenkomsten die u gebruikt en contracten die u sluit met nieuwe werknemers. Per 2 augustus wordt een deel van het ouderschapsverlof betaald verlof.

Vastgoed

Makelaars moeten gaan werken met een automatisch biedlogbok. Hierin worden alle biedingen op een woning vastgelegd. Dit logboek is bestemd voor de verkoper. Twijfelt een kandidaat-koper of het koopproces eerlijk verloopt, dan heeft deze recht op een geanonimiseerde versie van het logboek. Dit alles wordt in eerste instantie geregeld via de eigen gedragscodes van makelaars. Mocht dit onvoldoende werken, dan zal dit worden omgezet in wetgeving.

In woningen moet per 1 juli op iedere verdieping een rookmelder hangen. Bij huurwoningen is de verhuurder hiervoor verantwoordelijk. Vervanging van de batterijen is voor rekening van de huurder, tenzij partijen anders afspreken.

Contracten

Grote bedrijven moeten vanaf 1 juli facturen van mkb en zpp’ers binnen 30 dagen voldoen. Zij mogen niet meer een langere termijn overeenkomen.

Privacy en IT/ICT

Verkopers van slimme apparaten en streamingdiensten zijn per 27 april 2022 verplicht beveiligings- en software-updates te leveren. Het is mogelijk deze verplichting uit te sluiten als de klant daarmee uitdrukkelijk instemt. Dit kan niet doordat u in de algemene voorwaarden meldt dat u geen updates levert.

Indien een klant digitale goederen kan krijgen in ruil voor persoonsgegevens, heeft deze vanaf 27 april 2022 dezelfde rechten alsof hij met geld betaald zou hebben. Dan gaat het bijvoorbeeld om recht op herstel of vervanging indien het product niet goed werkt. Na ontbinding van de overeenkomst mag de handelaar andere gegevens die deze van de consument heeft gekregen niet langer gebruiken. Ook moet hij deze gegevens op verzoek kosteloos aan de consument verstrekken.

Retail en webshops

De termijn waarin de bewijslast bij een gebrekkig product rust op de verkoper is per 27 april verlengd van 6 maanden naar 1 jaar na verkoop. Gaat een product binnen deze periode kapot? Dan geldt als uitgangspunt dat het product gebrekkig is. De verkoper moet dan zorgen voor herstel, vervanging of de klant geld teruggeven. Dit geldt ook voor tweedehandsgoederen.

Biedt u producten met korting aan? Dan moet dit sinds 28 mei 2022 een echte korting zijn en mag deze niet misleidend zijn. De “van”-prijs moet daarom de laagste zijn uit de 30 dagen voorafgaand aan de kortingsactie. Het is dus niet meer toegestaan om voor een paar dagen fors de prijs te verhogen en dat bedrag als “van”-prijs te gebruiken, zodat het lijkt alsof er veel meer korting wordt gegeven dan het geval is. De regel geldt niet voor:

  • producten die steeds verder in prijs verlaagd worden.
  • introductiekorting bij nieuwe producten.
  • kortingen vanwege het verstrijken van de houdbaarheidsdatum.

Ook zijn op 28 mei 2022 de maximale boetes op het gebruik van oneerlijke handelspraktijken aanzienlijk verhoogd. Dat was 1% van de jaaromzet tot een maximum van € 900.000. Dit is nu 4% van de omzet. Gaat het om activiteiten die op de zwarte lijst van misleidende en agressieve handelspraktijken staan, dan kan het zelfs 10% van de omzet zijn. Een maximum bedrag is er niet meer. Dat is er alleen als de hoogte van de omzet niet bekend is: € 2.000.000.

Onder dergelijke oneerlijke praktijken valt voortaan ook het plaatsen of laten plaatsen van valse consumentenbeoordelingen. Handelaren mogen beoordelingen pas plaatsen nadat zij deze hebben gecontroleerd op hun echtheid. Daarnaast moeten zij uitdrukkelijk aangeven wanneer producten hoger geplaatst zijn op een website omdat daarvoor betaald is.

Meer informatie

Heeft u vragen over de komende wijzigingen voor ondernemers en werkgevers of zoekt u juridische ondersteuning en advies bij een geschil? Neem dan contact met ons op:

    Bovenstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.