Nieuws, Blog en Publicaties

De advocaten van Russell Advocaten schrijven geregeld over actuele juridische ontwikkelingen. Hieronder vindt u een overzicht van onze blogs, nieuwsbrieven, boeken en artikelen.

Lees meer

Uw advocaat

mr. Jan Dop
mr. Jan Dop
advocaat partner

Jan Dop staat nationale en internationale bedrijven bij in alle facetten van de dagelijkse bedrijfsvoering. Hij is gespecialiseerd in ondernemingsrecht en arbeidsrecht. Hij werkt sinds 1995 als advocaat bij Russell, sinds 2011 als partner.
 

@: jan.dop@russell.nl
t: +31 20 301 55 55


Heeft de gepensioneerde werknemer recht op schadevergoeding bij slapend dienstverband?

Publicatiedatum: 3 februari 2020

Voor schadevergoeding gelden andere regels dan voor transitievergoeding.Werkgevers moeten alleen transitievergoeding betalen als zij zelf de arbeidsovereenkomst beëindigen, tenzij het gaat om ontslag wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Om die reden werd na twee jaar ziekte van de werknemer het dienstverband slapend gehouden. De werkgever hoeft immers geen loon meer te betalen en bespaart zich zo de transitievergoeding. De werknemer kon hier niets tegen doen want een werknemer die vraagt om beëindiging van de arbeidsovereenkomst heeft geen recht op transitievergoeding.

De Hoge Raad heeft daaraan een einde gemaakt. Werknemers met een slapend dienstverband hebben recht op een schadevergoeding als hun werkgever weigert hun dienstverband te beëindigen. De werkgever handelt dan niet als goed werkgever. Hij kan immers de transitievergoeding voor de zieke werknemer gecompenseerd krijgen. De schadevergoeding mag niet lager zijn dan de transitievergoeding na twee jaar ziekte.
 

Voorwaarden schadevergoeding bij slapend dienstverband

Voor deze schadevergoeding gelden andere regels dan voor de transitievergoeding en dat kan verrassende gevolgen hebben. Dit blijkt uit een door advocaat arbeidsrecht Jan Dop in Jurisprudentie Arbeidsrecht besproken uitspraak van het Hof Den Bosch. Een gepensioneerde werknemer heeft geen recht op transitievergoeding, maar deze kan wel recht hebben op een schadevergoeding die tenminste gelijk is aan de transitievergoeding. Daarvoor moet wel aan een aantal voorwaarden zijn voldaan:

  1. De werknemer moet tijdens het slapend dienstverband hebben gevraagd om beëindiging en de transitievergoeding na twee jaar ziekte.
  2. De werkgever moet het verzoek van de werknemer hebben geweigerd. Dat kan ook zijn gebeurd door in het geheel niet te reageren.
  3. Het verzoek moet zijn gedaan na publicatie van de compensatieregeling op 11 juli 2018.

Deze voorwaarden gelden ook voor verzoeken van nog niet gepensioneerde werknemers.
 

Hoeveel schadevergoeding wordt gecompenseerd?

Volgens de Hoge Raad mag de schadevergoeding niet lager zijn dan de transitievergoeding na twee jaar ziekte. Deze hoeft ook niet hoger te zijn, want dit is het bedrag dat gecompenseerd zal worden. Echter, per 1 januari 2020 wordt de transitievergoeding anders berekend, wat leidt tot een lagere vergoeding. Bij voor die datum gepensioneerde werknemers maakt dit niets uit, maar bij werknemers die nog steeds een dienstverband hebben kan dit voor de werkgever voor problemen zorgen. Als hij een verzoek om beëindiging met transitievergoeding heeft geweigerd of weigert kunnen werknemers die voor 1 januari 2020 twee jaar ziek waren schadevergoeding vorderen op grond van de oude berekening. De werkgever krijgt echter de compensatie op grond van de nieuwe, lagere berekening.
 

Kunnen betalingen tijdens slapend dienstverband verrekend worden?

Soms doet een werkgever ook tijdens het slapend dienstverband nog betalingen voor de werknemer. Het gaat dan bijvoorbeeld om het blijven betalen van de pensioenpremie of om een loonsuppletie. Omdat deze betalingen deel uitmaken van de gewone arbeidsvoorwaarden kunnen zij in principe niet verrekend worden met de transitievergoeding. Dat kan alleen met kosten die bedoeld zijn om de kansen van de werknemer op de arbeidsmarkt te vergroten, zoals scholing en omscholing, of een in een cao opgenomen gelijkwaardige voorziening.
 

Meer informatie

Wilt u meer weten over de transitievergoeding en ontslag van werknemers? Heeft u een geschil en zoekt u een gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslag? Neem dan contact met ons op:
 

Onderstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.
 

Velden met een * zijn verplicht

Blijf op de hoogte

Wilt u graag op de hoogte blijven van de actuele juridische ontwikkelingen?

Meldt u aan voor de nieuwsbrief

Of volg ons op LinkedIn

Bel mij

Vul hier uw naam en telefoonnummer in en wij bellen u zo spoedig mogelijk.
Onderstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.