Heeft u het Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer” gemist? Bekijk hier de opname!

Retail: Nieuwe gedragscode voor franchisegever en franchisenemers

Publicatiedatum 26 april 2016
Bij franchising heeft met name de franchisegever een sterke positie. Zo bepaalt hij onder meer de franchiseformule, de (prijs van de) producten en heeft hij het overzicht van de resultaten van alle franchisenemers. Hoe blijven de verhoudingen tussen partijen gezond? Wat mogen franchisenemers en franchisegever van elkaar verwachten?

franchise - social media

Om meer evenwicht te brengen in de relatie van de franchisegever en franchisenemers heeft de franchisebranche de Nederlandse Franchise Code (‘NFC’) opgesteld. De NFC geeft richtlijnen voor de periode voorafgaand aan, tijdens en na beëindiging van een franchiserelatie. Aanleiding is de negatieve berichtgeving (over de vele rechtszaken) over onder meer te positieve exploitatieprognoses en te hoge inkooptarieven die een aantal franchisegevers hanteerden. De code sluit aan bij de Europese Erecode Inzake Franchising.

De gedragscode is niet bindend, maar dient vrijwillig worden toegepast door franchisegevers en franchisenemers. Dit kan bijvoorbeeld door de NFC in een franchiseovereenkomst van toepassing te verklaren.

De Nederlandse Franchise Code

De belangrijkste onderdelen van de code zijn:

1. Rechten en plichten van de franchisegever en franchisenemers

Franchisegevers en franchisenemers hebben ieder hun eigen rechten en plichten. Zo dient een franchisegever te zorgen voor de commerciële, operationele en logistieke invulling van de franchiseformule. Daarbij mag hij de franchisenemer alleen verplichtingen opleggen die verband houden met de franchiseformule. De franchisenemer dient de reputatie van de formule te waarborgen, de franchisegever op verzoek inzage te geven in de bedrijfsadministratie en mee te werken aan het updaten van de franchiseformule.

2. Onderling overleg

In de franchiserelatie gaat het collectieve belang van de franchiseformule in beginsel boven het individuele belang van een franchisenemer. Om goede verhoudingen tussen partijen te houden dient er een overlegstructuur te zijn, waarbij ook de belangen van de franchisenemers tot hun recht kunnen komen. Franchisenemers dienen in ieder geval een instemmingsrecht te hebben bij onderwerpen die inhoudelijk van invloed zijn op de bedrijfsvoering van alle franchisenemers. Ook voor andere onderwerpen kunnen partijen een advies- of instemmingsrecht afspreken.

3. De franchiseovereenkomst: totstandkoming en inhoud

Daarnaast regelt de NFC zaken als werving en selectie van franchisenemers. In het bijzonder benoemt de code welke informatie de franchisegever moet verstrekken aan (potentiële) franchisenemers, zoals:

 • de financiële positie van de franchisegever,
 • de franchiseformule,
 • informatie over andere franchisenemers,
 • onderbouwde exploitatieprognoses, en
 • distributiekanalen van de franchisegever.

De franchiseovereenkomst moet helder de rechten en plichten van franchisenemers en de franchisegever verwoorden. Dit geldt in het bijzonder voor de vergoedingen die de franchisegever hanteert. De rechten van de franchisegever mogen daarnaast niet verder strekken dan nodig is om (met name) de intellectuele eigendom te beschermen.

4. Geschillencommissie

De NFC introduceert een geschillencommissie die geschillen over zowel de wet, de franchiseovereenkomst als de NFC kan beslechten. Deze geschillencommissie moet nog worden opgericht.

5. Pas toe of leg uit

Ook de NFC werkt op basis van het – voor gedragscodes welbekende – ‘pas toe of leg uit’-principe. Afwijken van de NFC is dan ook mogelijk, mits dit gemotiveerd wordt gemeld.

Niet zonder slag of stoot

De huidige code is de tweede versie nadat een eerder concept veel kritiek had gekregen. Al bij de presentatie van de NFC bleek dat nog niet de gehele branche deze accepteert. Franchisegevers hebben terughoudend gereageerd op de verplichtingen die de code hen oplegt, zoals het ‘pas toe of leg uit’-principe. Daarnaast blijft de NFC op onderdelen algemeen en laat veel ruimte voor interpretatie. Zo wordt bijvoorbeeld over webwinkels alleen vastgelegd dat hierover tussen franchisegever en franchisenemer afspraken dienen te worden gemaakt.

Per 1 januari 2021 is de Wet franchise van kracht geworden. In tegenstelling tot de Nederlandse Franchise Code is deze wet wel bindend.

Actie

 • Controleer of laat controleren of uw franchiseovereenkomst aan de Wet franchise voldoet.
 • Maak heldere afspraken over advies- en instemmingsrechten van franchisenemers.

Meer informatie

Heeft u vragen wat de Nederlandse Franchise Code voor uw franchiseovereenkomst betekent of voor uw relatie met franchisenemers of de franchisegever? Dan kunt u contact opnemen met ons:

  Deel op social media

  • Franchise, distributie en agentuur
  • Contracten

  Pas op met vage bewoordingen in franchiseovereenkomsten

  24 juni 2021

  Het is belangrijk om in overeenkomsten duidelijke en ondubbelzinnige taal te gebruiken. Dat blijkt nog maar eens uit een recente uitspraak van de Hoge Raad. Door onduidelijkheden in de franchiseovereenkomsten hebben franchisenemers van Albert Heijn mogelijk miljoenen misgelopen.

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  17 juni 2021: Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer”

  17 juni 2021

  Heeft u het webinar gemist? Bekijk dan de opname hiervan! Als uw werknemer zich ziek meldt, roept dit tal van lastige vragen op. Wat zijn uw re-integratieverplichtingen tijdens de ziekteperiode? Wat mag u – met het oog op privacywetgeving – wel en niet noteren over uw zieke werknemer? Tijdens het webinar op 17 juni 2021 gaven wij een praktische toelichting op deze en andere vragen.

  lees verder
  • Mode en luxury
  • Procederen, arbitrage en mediation

  De voordelen van arbitrage

  19 mei 2021

  Procederen hoeft niet altijd bij een rechter. Er zijn ook andere manieren om een juridisch conflict op te lossen. Een belangrijk en vaak aantrekkelijk alternatief is arbitrage. Zeker als u internationaal zaken doet. Wat zijn de voordelen van arbitrage?

  lees verder
  • Ambassades
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Russell Advocaten aanbevolen door The Legal 500 2021

  20 april 2021

  Russell Advocaten is voor het 17e jaar op rij opgenomen in The Legal 500. We zijn blij met deze erkenning voor de kwaliteit van onze juridische dienstverlening door experts en cliënten. Lees wat zij over ons schrijven:

  lees verder
  • Retail
  • Vastgoed en huur

  Huurder en verhuurder moeten pijn van lockdown delen

  30 maart 2021

  Wanneer heeft een huurder recht op huurkorting? Hoe worden de gevolgen van de coronacrisis over verhuurder en huurder verdeeld?

  lees verder
  • Franchise, distributie en agentuur
  • Contracten

  Distribution & Agency in the Netherlands

  25 februari 2021

  Russell Advocaten heeft in de Lexology Guide Distribution & Agency het hoofdstuk over Nederland geschreven. Lexology is de grootste bron voor internationaal juridisch nieuws, analyses en inzichten voor advocatenkantoren en bedrijfsjuristen.

  lees verder
  • Ambassades
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Webinar “COVID-19: Reorganization, Job Loss & Stay”

  11 februari 2021

  We are hosting a special webinar “COVID-19: Reorganization, Job Loss & Stay” in cooperation with IN Amsterdam on 23 March. During the webinar, we will discuss issues that employers and international employees face due to the impact of the coronavirus. Register today!

  lees verder
  • Franchise, distributie en agentuur
  • Contracten

  Contracten: Hoe kunt u doorverkoop via internet beperken?

  5 februari 2021

  Verkoop via internet biedt vele mogelijkheden om klanten te bereiken, maar hoe houdt u als leverancier controle over de doorverkoop van uw producten via internet? Wat mag wel? Wat mag niet? Welke rechten hebben uw distributeurs?

  lees verder