Heeft u het Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer” gemist? Bekijk hier de opname!

Nieuwe Nederlandse Corporate Governance Code

Publicatiedatum 8 december 2016
Vandaag is de nieuwe Nederlandse Corporate Governance Code gepresenteerd. Wat betekent dit voor de organisatie en het bestuur van uw bedrijf?

corporate governance

De Nederlandse Corporate Governance Code (hierna: Code) is van toepassing op alle vennootschappen met statutaire zetel in Nederland waarvan aandelen of certificaten worden verhandeld op de beurs. De Code wordt regelmatig herzien, voor het laatst in 2010 door de commissie-Frijns. De Code geldt alleen voor beursgenoteerde bedrijven, maar wordt door de Hoge Raad ook voor andere ondernemingen gebruikt als indicatie voor wat goed ondernemingsbestuur is.

Structuur Corporate Governance Code

De Code bevat principes en concrete bepalingen (best practices) die de verhoudingen regelen tussen het bestuur, de raad van commissarissen en de algemene vergadering van aandeelhouders. In beginsel dient de beursvennootschap de concrete bepalingen na te leven (comply), maar kan daarvan afwijken indien zij de redenen daarvoor omschrijft in haar jaarverslag (or explain).

Herziening

Een commissie onder leiding van prof. dr. J.A. van Manen heeft op 11 februari 2016 een consultatiedocument gepubliceerd met voorstellen om de Code te herzien. Hierop zijn meer dan honderd reacties gekomen. Ook heeft de commissie gesprekken gevoerd met verschillende stakeholders. Op 8 december 2016 heeft de commissie de daarop aangepaste Nederlandse Corporate Governance Code gepubliceerd.

Belangrijkste wijzigingen

De nieuwe Nederlandse Corporate Governance Code kent de volgende belangrijke wijzigingen:

 • Er komt meer focus te liggen op de lange termijn waardecreatie voor de beursvennootschap.
 • Bestuurders en commissarissen moeten een cultuur creëren die het gewenste gedrag en integer handelen binnen de beursonderneming stimuleert.
 • Het risicomanagement van de beursvennootschap moet een stevigere basis verkrijgen.
 • De raad van commissarissen wordt nauwer betrokken bij de benoeming, beoordeling en het eventuele ontslag van de internal auditor.
 • Het bestuur en de raad van commissarissen moeten rekening houden met verscherpte eisen ten aanzien van checks and balances, goed ondernemingsbestuur en onafhankelijkheid toezicht.
 • Commissarissen worden in beginsel benoemd voor een maximale termijn van twee periodes van vier jaar.
 • Werkt de beursvennootschap met een executive committee, dan dient de samenwerking met de raad van commissarissen in het jaarverslag te worden opgenomen.
 • Bestuurders en commissarissen krijgen meer verantwoordelijkheid ten aanzien van het beloningsbeleid (dat gericht moet zijn op lange termijn waardecreatie).

Wat moet u doen?

In 2018 dienen Nederlandse beursvennootschappen te rapporteren over de naleving van de herziene Nederlandse Corporate Governance Code in het boekjaar 2017.

Meer informatie

Heeft u vragen over de nieuwe Corporate Governance Code? Wilt u uw statuten en bedrijfsorganisatie aanpassen aan de nieuwe richtlijnen? Russell Advocaten is u daarbij graag van dienst. Neem contact met ons op:

  Deel op social media

  • Ondernemingsrecht

  Goed bestuur: De raadgevende stem van bestuurders en commissarissen

  28 juni 2021

  Bestuurders en commissarissen hebben een raadgevende stem in de algemene vergadering van aandeelhouders. Vanaf 1 juli 2021 geldt dit ook voor de bestuurders en commissarissen van verenigingen, stichtingen en coöperaties. Wat zijn de gevolgen wanneer er besluiten worden genomen zonder dat zij advies hebben kunnen geven?

  lees verder
  • Ondernemingsraad
  • Ondernemingsrecht

  Wet bestuur en toezicht rechtspersonen: wat verandert er?

  23 juni 2021

  Op 10 november 2020 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen aangenomen. Dit heeft gevolgen voor alle verenigingen en stichtingen, maar vooral voor non-profitorganisaties. Bent u als bestuurder van een sportvereniging nu eerder aansprakelijk? Moet u aan extra eisen voldoen als u in de raad van toezicht van een school zit?

  lees verder
  • Expats
  • Arbeidsrecht en ontslag

  The Netherlands: Gateway to Europe

  3 mei 2021

  The Netherlands likes to present itself as “the gateway to Europe.” And not without reason: excellent travel connections (Schiphol Amsterdam Airport and Rotterdam Seaport) and a highly educated population speaking several languages.

  lees verder
  • Ondernemingsrecht

  Moet u uw statuten wijzigen vanwege de nieuwe Wet bestuur en toezicht rechtspersonen?

  15 april 2021

  Op 1 juli 2021 treedt de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr) in werking. Wat betekent dit voor de statuten van uw vereniging, stichting of coöperatie?

  lees verder
  • Ondernemingsrecht

  250 dagen bedenktijd voor beursvennootschappen

  30 maart 2021

  Besturen van beursgenoteerde vennootschappen krijgen een nieuw middel om de vennootschap te beschermen tegen ongewenst aandeelhoudersactivisme of een dreigende (vijandelijke) overname. Zij krijgen de mogelijkheid tot het inroepen van een bedenktijd van maximaal 250 dagen. Wat houdt deze bedenktijd precies in?

  lees verder
  • Kunst
  • Ondernemingsrecht

  Mr. Paul W.L. Russell in rechtencircuit.nl: “Zoek datgene wat bij je past”

  25 februari 2021

  Mr. Paul W.L. Russell heeft een interview gegeven aan rechtencircuit.nl over zijn ervaringen als advocaat. Waar moet een procesadvocaat op letten? Hoe zorg je als jurist dat je werk interessant en relevant blijft?

  lees verder
  • Franchise, distributie en agentuur
  • Contracten

  Distribution & Agency in the Netherlands

  25 februari 2021

  Russell Advocaten heeft in de Lexology Guide Distribution & Agency het hoofdstuk over Nederland geschreven. Lexology is de grootste bron voor internationaal juridisch nieuws, analyses en inzichten voor advocatenkantoren en bedrijfsjuristen.

  lees verder
  • Ambassades
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Webinar “COVID-19: Reorganization, Job Loss & Stay”

  11 februari 2021

  We are hosting a special webinar “COVID-19: Reorganization, Job Loss & Stay” in cooperation with IN Amsterdam on 23 March. During the webinar, we will discuss issues that employers and international employees face due to the impact of the coronavirus. Register today!

  lees verder