Contracten: Hoe kunt u doorverkoop via internet beperken?

Publicatiedatum 5 februari 2021
Een volledig verbod tot doorverkoop via internet is niet toegestaan. Toch kunnen leveranciers doorverkoop beperken door deze aan voorwaarden te binden.

ecommerce2-weblijst.4acd45-1.jpg

Verkoop via internet biedt vele mogelijkheden om klanten te bereiken, maar hoe houdt u als leverancier controle over de doorverkoop van uw producten via internet? Wat mag wel? Wat mag niet? Welke rechten hebben uw distributeurs?

Als leverancier houdt u graag controle over de afzetkanalen om zo de reputatie van uw producten te beschermen. Dit geldt natuurlijk ook voor de verkopen via internet door uw distributeurs. Echter, internetverkoop, zoals via een eigen website of platforms als Marktplaats en eBay, mag niet zomaar worden beperkt. Een dergelijke inperking kan de concurrentie te veel beperken met de kans op forse boetes wegens overtreding van het mededingingsrecht. Eventuele boetes kunnen oplopen tot wel 10% van de jaaromzet.

De grenzen van internetverkoop

Een algeheel verbod op internetverkoop (in de algemene voorwaarden) is niet toegestaan, maar als leverancier hoeft u niet alles maar toe te laten. U kunt bepaalde eisen stellen en zo toch (enige) controle houden over de internetverkoop. Voorbeelden hiervan zijn:

 1. Minimaal één fysieke winkel: De distributeur is verplicht minimaal één of meer fysieke winkels te hebben voordat deze ook via internet producten mag verkopen.
 2. Afzetvereiste: De leverancier mag verlangen dat de fysieke winkel een minimum omvang aan afzet genereert. Het is niet toegestaan voor te schrijven dat de winkelverkoop minimaal een bepaald percentage van de totale verkoop moet zijn.
 3. Kwaliteitsnormen: Net als in een fysieke winkel mag de leverancier bepaalde kwaliteitseisen stellen aan de doorverkoop van producten, bijvoorbeeld dat de producten in overeenstemming met de goede reputatie van het merk worden gepresenteerd. Op grond van deze eisen mag ook verkoop via een online platform  worden verboden. Deze kwaliteitsnormen mogen op een later moment ook weer gewijzigd worden.

Hoe het niet moet

Een leverancier beperkte de concurrentie te veel door zijn distributeurs te verbieden om  fotocamera’s te verkopen via platforms als eBay en Amazon. De leverancier stond hun namelijk alleen toe om via een eigen website fotocamera’s te verkopen. Op grond van kwaliteitseisen, die ook voor de fysieke winkels gelden, kunnen luxe merken wel de verkoop via een online platform verbieden.

Ook een andere leverancier ging te ver toen hij internetverkoop alleen wilde toestaan na zijn voorafgaande toestemming. Volgens de Rechtbank Midden-Nederland had hij hierdoor de mogelijkheid om meer invloed op de distributeurs uit te oefenen dan noodzakelijk was voor een goede uitstraling en een goede naam van het product.

Geoblocking

De Europese Unie heeft in een aantal richtsnoeren de speelruimte voor internetverkoop aangegeven. Zo is geoblocking niet toegestaan. Het is onder meer verboden om:

 • klanten automatisch door te sturen naar de website van een andere distributeur wanneer blijkt dat de websitebezoeker binnen het gebied van de desbetreffende distributeur valt;
 • transacties af te breken als uit de betalingsgegevens blijkt dat de klant buiten het verkoopgebied van de distributeur valt;
 • een distributeur een hogere prijs te laten berekenen voor producten die online worden verkocht dan voor de offline verkoop.

Webshop en merknaam

Een verkoper mag niet zomaar een webshop beginnen onder de naam van een merk dat hij verkoopt, zelfs als hij een officiële dealer, agent of distributeur is. De licentiehouder van het merk kan de wederverkoper verbieden van het merk gebruik te maken, indien dat merkgebruik tot verwarring kan leiden bij de gemiddelde consument. Een verkoper van schilderspullen van het merk Talens moest daarom het domein talensshop.nl overdragen aan de merkhouder Talens.

Acties

 • Neem geen algeheel verbod van internetverkoop op in het contract met een distributeur, maar stel als voorwaarde dat er fysieke verkooplocaties zijn en bepaal de kwaliteitseisen voor verkoop via internet.
 • Laat een internetverkoopbeding toetsen aan de wettelijke vereisten.

Meer informatie

Heeft u vragen over de beperking van internetverkoop door uw distributeurs (in algemene voorwaarden) of andere vragen over verkoop via webwinkels? Wilt u uw algemene voorwaarden laten toetsen? Dan kunt u contact met ons opnemen:

  Deel op social media

  • Retail
  • Vastgoed en huur

  Berekening huurprijsverlaging wegens lockdown

  16 september 2021

  Hoe berekent de rechter een lagere huurprijs vanwege de lockdown? Telt online omzet mee? Maakt het wat uit of sprake is van een grote of kleine huurder of verhuurder?

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Questions and challenges during COVID-19: Dutch employment law, tenancy law and contract law

  13 september 2021

  In this article, we will discuss several questions and challenges in the field of Dutch employment law, tenancy law and contract law during COVID-19.

  lees verder
  • ICT, privacy en intellectuele eigendom
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Uberchauffeur is werknemer, geen zelfstandige

  13 september 2021

  Volgens de Rechtbank Amsterdam zijn Uber-chauffeurs werknemers. Zij vallen daarom onder de CAO-taxivervoer met alle daaraan verbonden rechten en plichten. Hoe is de rechtbank tot dit oordeel gekomen? En wat betekent dit voor andere vormen van platformwerk?

  lees verder
  • Ondernemingsrecht

  Is een managementovereenkomst een arbeidsovereenkomst of een opdrachtovereenkomst?

  26 augustus 2021

  Hebben de nieuwe regels van de Hoge Raad voor het beoordelen van arbeidsovereenkomsten ook gevolgen voor de managementovereenkomst? De rechtspraak is er nog niet uit. Dat blijkt uit uitspraken van het Hof Arnhem-Leeuwarden en de Rechtbank Midden-Nederland over de managementovereenkomst van de CFO van de Volksbank.

  lees verder
  • Franchise, distributie en agentuur
  • Contracten

  Pas op met vage bewoordingen in franchiseovereenkomsten

  24 juni 2021

  Het is belangrijk om in overeenkomsten duidelijke en ondubbelzinnige taal te gebruiken. Dat blijkt nog maar eens uit een recente uitspraak van de Hoge Raad. Door onduidelijkheden in de franchiseovereenkomsten hebben franchisenemers van Albert Heijn mogelijk miljoenen misgelopen.

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  17 juni 2021: Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer”

  17 juni 2021

  Heeft u het webinar gemist? Bekijk dan de opname hiervan! Als uw werknemer zich ziek meldt, roept dit tal van lastige vragen op. Wat zijn uw re-integratieverplichtingen tijdens de ziekteperiode? Wat mag u – met het oog op privacywetgeving – wel en niet noteren over uw zieke werknemer? Tijdens het webinar op 17 juni 2021 gaven wij een praktische toelichting op deze en andere vragen.

  lees verder
  • Mode en luxury
  • Procederen, arbitrage en mediation

  De voordelen van arbitrage

  19 mei 2021

  Procederen hoeft niet altijd bij een rechter. Er zijn ook andere manieren om een juridisch conflict op te lossen. Een belangrijk en vaak aantrekkelijk alternatief is arbitrage. Zeker als u internationaal zaken doet. Wat zijn de voordelen van arbitrage?

  lees verder
  • Expats
  • Arbeidsrecht en ontslag

  The Netherlands: Gateway to Europe

  3 mei 2021

  The Netherlands likes to present itself as “the gateway to Europe.” And not without reason: excellent travel connections (Schiphol Amsterdam Airport and Rotterdam Seaport) and a highly educated population speaking several languages.

  lees verder