Reinier Russell

managing partner

Reinier adviseert nationale en internationale bedrijven

reinier.russell@russell.nl
+31 20 301 55 55

Lisanne Meijerhof

advocaat

Lisanne is advocaat voor corporate litigation, AVG en contracten

lisanne.meijerhof@russell.nl
+31 20 301 55 55

Contracten: Hoe kunt u doorverkoop via internet beperken?

Publicatiedatum 5 februari 2021

Een volledig verbod tot doorverkoop via internet is niet toegestaan. Toch kunnen leveranciers doorverkoop beperken door deze aan voorwaarden te binden.

ecommerce2-weblijst.4acd45-1.jpg

Verkoop via internet biedt vele mogelijkheden om klanten te bereiken, maar hoe houdt u als leverancier controle over de doorverkoop van uw producten via internet? Wat mag wel? Wat mag niet? Welke rechten hebben uw distributeurs?

Als leverancier houdt u graag controle over de afzetkanalen om zo de reputatie van uw producten te beschermen. Dit geldt natuurlijk ook voor de verkopen via internet door uw distributeurs. Echter, internetverkoop, zoals via een eigen website of platforms als Marktplaats en eBay, mag niet zomaar worden beperkt. Een dergelijke inperking kan de concurrentie te veel beperken met de kans op forse boetes wegens overtreding van het mededingingsrecht. Eventuele boetes kunnen oplopen tot wel 10% van de jaaromzet.

De grenzen van internetverkoop

Een algeheel verbod op internetverkoop (in de algemene voorwaarden) is niet toegestaan, maar als leverancier hoeft u niet alles maar toe te laten. U kunt bepaalde eisen stellen en zo toch (enige) controle houden over de internetverkoop. Voorbeelden hiervan zijn:

 1. Minimaal één fysieke winkel: De distributeur is verplicht minimaal één of meer fysieke winkels te hebben voordat deze ook via internet producten mag verkopen.
 2. Afzetvereiste: De leverancier mag verlangen dat de fysieke winkel een minimum omvang aan afzet genereert. Het is niet toegestaan voor te schrijven dat de winkelverkoop minimaal een bepaald percentage van de totale verkoop moet zijn.
 3. Kwaliteitsnormen: Net als in een fysieke winkel mag de leverancier bepaalde kwaliteitseisen stellen aan de doorverkoop van producten, bijvoorbeeld dat de producten in overeenstemming met de goede reputatie van het merk worden gepresenteerd. Op grond van deze eisen mag ook verkoop via een online platform  worden verboden. Deze kwaliteitsnormen mogen op een later moment ook weer gewijzigd worden.

Hoe het niet moet

Een leverancier beperkte de concurrentie te veel door zijn distributeurs te verbieden om  fotocamera’s te verkopen via platforms als eBay en Amazon. De leverancier stond hun namelijk alleen toe om via een eigen website fotocamera’s te verkopen. Op grond van kwaliteitseisen, die ook voor de fysieke winkels gelden, kunnen luxe merken wel de verkoop via een online platform verbieden.

Ook een andere leverancier ging te ver toen hij internetverkoop alleen wilde toestaan na zijn voorafgaande toestemming. Volgens de Rechtbank Midden-Nederland had hij hierdoor de mogelijkheid om meer invloed op de distributeurs uit te oefenen dan noodzakelijk was voor een goede uitstraling en een goede naam van het product.

Geoblocking

De Europese Unie heeft in een aantal richtsnoeren de speelruimte voor internetverkoop aangegeven. Zo is geoblocking niet toegestaan. Het is onder meer verboden om:

 • klanten automatisch door te sturen naar de website van een andere distributeur wanneer blijkt dat de websitebezoeker binnen het gebied van de desbetreffende distributeur valt;
 • transacties af te breken als uit de betalingsgegevens blijkt dat de klant buiten het verkoopgebied van de distributeur valt;
 • een distributeur een hogere prijs te laten berekenen voor producten die online worden verkocht dan voor de offline verkoop.

Webshop en merknaam

Een verkoper mag niet zomaar een webshop beginnen onder de naam van een merk dat hij verkoopt, zelfs als hij een officiële dealer, agent of distributeur is. De licentiehouder van het merk kan de wederverkoper verbieden van het merk gebruik te maken, indien dat merkgebruik tot verwarring kan leiden bij de gemiddelde consument. Een verkoper van schilderspullen van het merk Talens moest daarom het domein talensshop.nl overdragen aan de merkhouder Talens.

Acties

 • Neem geen algeheel verbod van internetverkoop op in het contract met een distributeur, maar stel als voorwaarde dat er fysieke verkooplocaties zijn en bepaal de kwaliteitseisen voor verkoop via internet.
 • Laat een internetverkoopbeding toetsen aan de wettelijke vereisten.

Meer informatie

Heeft u vragen over de beperking van internetverkoop door uw distributeurs (in algemene voorwaarden) of andere vragen over verkoop via webwinkels? Wilt u uw algemene voorwaarden laten toetsen? Dan kunt u contact met ons opnemen:

  Bovenstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.

  Gerelateerde publicaties

  1 januari 2024: Volledig digitaal oprichten bedrijf wordt mogelijk

  Het wordt nog makkelijker om in Nederland een bedrijf te starten. Vanaf 1 januari 2024 kan het oprichten van een bv geheel online. Wat verandert er?

  Lees meer

  Wat betekent de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) voor schuldeisers?

  De WHOA maakt het makkelijker voor een bedrijf dat failliet dreigt te gaan om een faillissement te voorkomen. Dat kan door een bindend akkoord met alle schuldeisers, ook als zij niet allemaal met het akkoord instemmen. Welke rechten hebben schuldeisers in de WHOA-procedure?

  Lees meer

  Nieuwe Europese Verordening Productveiligheid

  Op 12 juni 2023 is de nieuwe Verordening Productveiligheid in werking getreden. Per 13 december 2024 moeten producten aan deze verordening voldoen. Welke gevolgen heeft de nieuwe productveiligheidsverordening? En welke ondernemers moeten nu al maatregelen gaan nemen?

  Lees meer

  Vastgoed: 3 verschillen tussen renovatie en onderhoud bij huur

  Gebouwen kunnen tijdloos zijn, maar eens in de zoveel tijd zullen er werkzaamheden moeten worden uitgevoerd om verval te voorkomen. Huurder en verhuurder hebben verschillende rechten en plichten al naar gelang de werkzaamheden zijn aan te merken als renovatie of (dringend) onderhoud.

  Lees meer

  Fraud prevention in the company

  Fraud causes billions in damages each year. Companies face, for example, fraudulent contracting parties, directors and employees. The management and supervisory board might play the most important role in a company when it comes to fraud prevention. In this newsletter we will give them some legal tools to prevent fraud.

  Lees meer

  Huur bedrijfsruimte: huurtermijnen

  Het grootste verschil tussen 230a- en 290-bedrijfsruimte is de minimale termijn van de huurovereenkomst. De langere huurtermijn voor 290-bedrijfsruimte geeft detailhandel en horeca meer tijd om hun investeringen terug te verdienen. Wat zijn de huurtermijnen voor de verschillende soorten bedrijfsruimte?

  Lees meer