Aansprakelijkheid bestuurders

Publicatiedatum 29 september 2020
Bestuurders van ondernemingen kunnen alleen bij hoge uitzondering aansprakelijk zijn voor wat zij in hun functie doen. Dan dient sprake te zijn van ernstig verwijtbaar handelen of opzet.

corporate governance

Vertegenwoordiging rechtspersoon

Rechtspersonen, zoals een BV, NV, vereniging of stichting, worden vertegenwoordigd door een of meer natuurlijke personen, de bestuurders of andere daartoe gemachtigde personen.

De bestuurders sluiten contracten namens de rechtspersoon. Komt de onderneming de afspraken uit deze contracten niet na of veroorzaakt zij schade? Dan kan de onderneming hierop worden aangesproken, niet de bestuurders. Toch kunnen derden (extern) of het bedrijf zelf (intern) bestuurders in bepaalde gevallen persoonlijk aansprakelijk stellen. Wanneer is dat het geval?

Interne bestuurdersaansprakelijkheid

Voert een bestuurder zijn taken niet behoorlijk uit? Dan kan het bedrijf hem aansprakelijk stellen voor de schade die het hierdoor heeft geleden. Dit is de zogenaamde interne bestuurdersaansprakelijkheid.

Van interne bestuurdersaansprakelijkheid kan sprake zijn als de schade is ontstaan doordat de bestuurder:

Externe bestuurdersaansprakelijkheid

Bij externe bestuurdersaansprakelijkheid zijn bestuurders aansprakelijk voor de schade die derden, zoals leveranciers van de onderneming, lijden door het handelen van de bestuurders.

Van externe bestuurdersaansprakelijkheid kan sprake zijn als de schade is ontstaan doordat de bestuurder:

 • producten heeft ingekocht namens de onderneming, terwijl hij wist dat de onderneming deze producten niet kon betalen.

Ernstig persoonlijk verwijt

De schade kan alleen succesvol op de bestuurder worden verhaald wanneer hem een ernstig persoonlijk verwijt kan worden gemaakt. Het maken van een foutje kan dus nog niet leiden tot bestuurdersaansprakelijkheid.

Collectieve bestuurdersaansprakelijkheid

In principe is de aansprakelijkheid van het bestuur collectief. Alle bestuursleden zijn dus aansprakelijk. Een individueel bestuurslid kan zich echter onttrekken aan aansprakelijkheid als:

 • Hij aan de hand van met hem overeengekomen concrete taken en bevoegdheden kan aantonen dat hij niet nalatig is geweest. In dat geval kan hem dus geen verwijt worden gemaakt. Het is daarom belangrijk dat een duidelijke taakverdeling op papier staat.
 • Hij uitdrukkelijk heeft laten aantekenen dat hij tegen het besluit was dat het bedrijf of derden schade heeft berokkent.

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering (D&O verzekering) kan een belangrijk deel van de bestuurdersaansprakelijkheid dekken. Dit betreft het ernstig verwijtbaar handelen. Schade die opzettelijk is veroorzaakt valt niet onder de dekking.

Wat kunnen wij voor u doen?

Onze advocaten adviseren al vele jaren zowel bedrijven als bestuurders van bedrijven over externe en interne bestuurdersaansprakelijkheid. Wij helpen hen preventief door het organiseren van cursussen, maar helpen ook bij het aansprakelijk stellen van bestuurders of het voeren van verweer bij een aansprakelijkheidstelling.

Wilt u meer weten over of gebruik maken van onze rechtshulp? Neem dan contact met ons op:

  Deel op social media

  • Ondernemingsraad
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Ondernemingsraad: Coronamaatregelen en verplichte vaccinaties

  11 oktober 2021

  Welke rechten heeft de OR ten aanzien van de coronamaatregelen binnen de onderneming? En welke rol speelt de OR als het gaat om de (on)mogelijkheid van verplichte vaccinatie tegen het coronavirus?

  lees verder
  • Ondernemingsrecht

  Is een managementovereenkomst een arbeidsovereenkomst of een opdrachtovereenkomst?

  26 augustus 2021

  Hebben de nieuwe regels van de Hoge Raad voor het beoordelen van arbeidsovereenkomsten ook gevolgen voor de managementovereenkomst? De rechtspraak is er nog niet uit. Dat blijkt uit uitspraken van het Hof Arnhem-Leeuwarden en de Rechtbank Midden-Nederland over de managementovereenkomst van de CFO van de Volksbank.

  lees verder
  • Ondernemingsrecht

  Goed bestuur: De raadgevende stem van bestuurders en commissarissen

  28 juni 2021

  Bestuurders en commissarissen hebben een raadgevende stem in de algemene vergadering van aandeelhouders. Vanaf 1 juli 2021 geldt dit ook voor de bestuurders en commissarissen van verenigingen, stichtingen en coöperaties. Wat zijn de gevolgen wanneer er besluiten worden genomen zonder dat zij advies hebben kunnen geven?

  lees verder
  • Ondernemingsraad
  • Ondernemingsrecht

  Wet bestuur en toezicht rechtspersonen: wat verandert er?

  23 juni 2021

  Op 10 november 2020 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen aangenomen. Dit heeft gevolgen voor alle verenigingen en stichtingen, maar vooral voor non-profitorganisaties. Bent u als bestuurder van een sportvereniging nu eerder aansprakelijk? Moet u aan extra eisen voldoen als u in de raad van toezicht van een school zit?

  lees verder
  • Expats
  • Arbeidsrecht en ontslag

  The Netherlands: Gateway to Europe

  3 mei 2021

  The Netherlands likes to present itself as “the gateway to Europe.” And not without reason: excellent travel connections (Schiphol Amsterdam Airport and Rotterdam Seaport) and a highly educated population speaking several languages.

  lees verder
  • Ondernemingsrecht

  Moet u uw statuten wijzigen vanwege de nieuwe Wet bestuur en toezicht rechtspersonen?

  15 april 2021

  Op 1 juli 2021 treedt de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr) in werking. Wat betekent dit voor de statuten van uw vereniging, stichting of coöperatie?

  lees verder
  • Ondernemingsrecht

  250 dagen bedenktijd voor beursvennootschappen

  30 maart 2021

  Besturen van beursgenoteerde vennootschappen krijgen een nieuw middel om de vennootschap te beschermen tegen ongewenst aandeelhoudersactivisme of een dreigende (vijandelijke) overname. Zij krijgen de mogelijkheid tot het inroepen van een bedenktijd van maximaal 250 dagen. Wat houdt deze bedenktijd precies in?

  lees verder