Heeft u het Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer” gemist? Bekijk hier de opname!

Franchisegever aansprakelijk voor gevolgen van zijn beleid (Europese Erecode)

Publicatiedatum 25 april 2013
In de franchiserelatie speelt de franchisegever een centrale rol. Zo kan hij vaak bepalen hoe de winkel eruit ziet, welke producten er worden aangeboden en op welke plekken de winkels gevestigd zijn. Kan de franchisenemer de franchisegever aansprakelijk stellen voor de negatieve gevolgen van dit beleid voor zijn eigen onderneming? Hoe kan de franchisegever zijn aansprakelijkheid beperken?

franchise

Zorgplicht van de franchisegever

De franchisegever die jarenlang aan zijn formule heeft gesleuteld, verscheidene testwinkels heeft geopend, nieuwe producten heeft ontworpen, handelsmerken heeft vastgelegd en betaal-  en distributiesystemen heeft ontwikkeld, zal zijn product – het merk, de franchise en de daarbij behorende knowhow – zoveel mogelijk proberen te beschermen. Dit kan onder meer bereikt worden door beperkingen en verplichtingen aan de franchisenemer op te leggen. Hoe meer de franchisegever de franchisenemer bindt en zijn beleid oplegt aan de franchisenemer, des te eerder zal de franchisegever aansprakelijk kunnen zijn voor schade die de franchisenemer lijdt. De franchisegever heeft namelijk door zijn langere ervaring en meerdere kennis de plicht voor de franchisenemer te zorgen. De franchisegever dient advies en bijstand te verlenen zodat de winkel een succes kan worden. Doet de franchisegever dit niet, dan zal de franchisenemer wellicht schade op de franchisegever kunnen verhalen.

De franchisegever aansprakelijk?

De franchisenemer die stelt schade te hebben geleden zal zelf moeten bewijzen dat de franchisegever toerekenbaar tekort is geschoten in de uitvoering van de franchise. Daarnaast zal de schade concreet moeten worden aangetoond. Een franchisenemer die een herenkledingwinkel exploiteerde, bracht ter onderbouwing van een vordering tot schadevergoeding een groot aantal verwijten aan het adres van de franchisegever in het geding. Onder andere zou de franchisegever er niet in geslaagd zijn een succesvolle franchiseformule te ontwikkelen, onvoldoende begeleiding en steun hebben verleend, zou hij fouten hebben gemaakt bij reclame- en promotieacties en onjuiste prognoses aan de winkel hebben verstrekt, hetgeen zou hebben geleid tot het mislukken van de onderneming. Het hof komt tot de conclusie dat de meeste verwijten niet goed zijn onderbouwd en afgewezen moeten worden. De franchisenemer heeft onvoldoende aangetoond dat er sprake was van wanbeleid aan de zijde van de franchisegever.

Indicatoren voor een goed beleid

De relatie tussen franchisegever en -nemer wordt bovenal beheerst door de franchiseovereenkomst en de daaruit voortvloeiende wederzijdse verplichtingen. Deze overeenkomst zal in overeenstemming moeten zijn met nationale en Europese regelgeving. Voor de franchise spelen naast het algemeen verbintenissen-, huur- en ondernemingsrecht, ook de mededingingsregels een voorname rol, aangezien franchising de concurrentie op de markten negatief kan beïnvloeden. Verboden is bijvoorbeeld het opleggen van een vast prijzensysteem, waardoor de franchisenemer niet bevoegd is zijn eigen prijzen te hanteren. Dit mag alleen in het geval er sprake is van een kortlopende actieperiode (reclame) voor een beperkt gedeelte van het assortiment.

Richtlijnen voor goed beleid staan in de Europese Erecode inzake Franchise. Hoewel deze code geen status als wet heeft, kan de rechter hieruit afleiden wat van een redelijk denkende franchisegever verwacht mag worden. Handelt een franchisegever in overeenstemming met deze verplichtingen, dan is aansprakelijkheid nog niet uitgesloten, maar is er wel een sterke indicatie dat de franchisegever zorgvuldig heeft gehandeld. Het wordt voor de franchisenemer dan lastiger om eventuele schade op de franchisegever te verhalen.

Voorkomen dient te worden dat bij voorbaat onhaalbare verplichtingen op de franchisenemer komen te rusten. De franchisenemer mag niet door een onjuiste voorstelling van zaken worden overgehaald een overeenkomst te sluiten. De franchisegever moet instaan voor de juistheid van de gegevens die hij verstrekt, bijvoorbeeld prognoses omtrent de omzet en de kosten voor de franchisenemer. Dat wil echter niet zeggen dat de franchisenemer de schuld bij de franchisegever kan leggen wanneer de voorspelde resultaten uitblijven. Van de franchisenemer mag als ondernemer immers ook verwacht worden dat hij kritisch kijkt naar de gegevens die hem verstrekt worden en die voor zijn onderneming van belang zijn. Een claim maakt pas kans wanneer de franchisenemer kan aantonen dat de franchisegever wist dat de gegevens die hij verstrekte onjuist waren.

De franchisegever moet ook goed opletten wanneer hij tussentijds zijn beleid wijzigt, bijvoorbeeld door het openen van een webshop, waardoor hij klanten werft in de rayons van zijn franchisenemers.  Het is belangrijk dat partijen hierover duidelijke afspraken maken die in overeenstemming zijn met o.a. de mededingingsregels.

Conclusie

De relatie tussen een franchisegever en -nemer is gecompliceerd. Enerzijds zal de franchisegever controle willen uitoefenen op de franchisenemer om zijn formule te beschermen, anderzijds wil de franchisegever niet aansprakelijk kunnen worden gehouden voor het mislukken van de winkel van de franchisenemer. Teneinde aansprakelijkheid te voorkomen zal de franchisegever voor goede begeleiding van de franchisenemer moeten zorgen. De franchisenemer dient zich te realiseren dat ook hij een eigen bedrijf drijft, met eigen verantwoordelijkheden, en niet altijd kan terugvallen op de franchisegever. Tevens zal de franchise in overeenstemming moeten zijn met nationale en Europese regelgeving.

Meer informatie

In onze advisering van ondernemers hebben wij ruime ervaring als het gaat over de wijze waarop u uw product of merk op de markt kunt brengen via franchise, licentie, distributie of agentuur en hoe u deze moet beschermen. Niet alleen beschikken wij over specialisten die u direct van adequate antwoorden op uw vragen kunnen voorzien, wij hebben ook de benodigde kennis over onder meer de retailsector.

Voor vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief kunt u contact opnemen met ons:

  Deel op social media

  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  17 juni 2021: Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer”

  17 juni 2021

  Heeft u het webinar gemist? Bekijk dan de opname hiervan! Als uw werknemer zich ziek meldt, roept dit tal van lastige vragen op. Wat zijn uw re-integratieverplichtingen tijdens de ziekteperiode? Wat mag u – met het oog op privacywetgeving – wel en niet noteren over uw zieke werknemer? Tijdens het webinar op 17 juni 2021 gaven wij een praktische toelichting op deze en andere vragen.

  lees verder
  • Mode en luxury
  • Procederen, arbitrage en mediation

  De voordelen van arbitrage

  19 mei 2021

  Procederen hoeft niet altijd bij een rechter. Er zijn ook andere manieren om een juridisch conflict op te lossen. Een belangrijk en vaak aantrekkelijk alternatief is arbitrage. Zeker als u internationaal zaken doet. Wat zijn de voordelen van arbitrage?

  lees verder
  • Ambassades
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Russell Advocaten aanbevolen door The Legal 500 2021

  20 april 2021

  Russell Advocaten is voor het 17e jaar op rij opgenomen in The Legal 500. We zijn blij met deze erkenning voor de kwaliteit van onze juridische dienstverlening door experts en cliënten. Lees wat zij over ons schrijven:

  lees verder
  • Retail
  • Vastgoed en huur

  Huurder en verhuurder moeten pijn van lockdown delen

  30 maart 2021

  Wanneer heeft een huurder recht op huurkorting? Hoe worden de gevolgen van de coronacrisis over verhuurder en huurder verdeeld?

  lees verder
  • Franchise, distributie en agentuur
  • Contracten

  Distribution & Agency in the Netherlands

  25 februari 2021

  Russell Advocaten heeft in de Lexology Guide Distribution & Agency het hoofdstuk over Nederland geschreven. Lexology is de grootste bron voor internationaal juridisch nieuws, analyses en inzichten voor advocatenkantoren en bedrijfsjuristen.

  lees verder
  • Ambassades
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Webinar “COVID-19: Reorganization, Job Loss & Stay”

  11 februari 2021

  We are hosting a special webinar “COVID-19: Reorganization, Job Loss & Stay” in cooperation with IN Amsterdam on 23 March. During the webinar, we will discuss issues that employers and international employees face due to the impact of the coronavirus. Register today!

  lees verder
  • Franchise, distributie en agentuur
  • Contracten

  Contracten: Hoe kunt u doorverkoop via internet beperken?

  5 februari 2021

  Verkoop via internet biedt vele mogelijkheden om klanten te bereiken, maar hoe houdt u als leverancier controle over de doorverkoop van uw producten via internet? Wat mag wel? Wat mag niet? Welke rechten hebben uw distributeurs?

  lees verder
  • Franchise, distributie en agentuur
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Wat verandert er in 2021 voor ondernemers en werkgevers?

  16 december 2020

  Zoals ieder jaar zijn er per 1 januari de nodige wijzigingen in wet- en regelgeving. In deze blog vindt u de belangrijkste veranderingen voor ondernemers en werkgevers.

  lees verder