Heeft u het Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer” gemist? Bekijk hier de opname!

Personeel: Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd

Publicatiedatum 26 november 2015
U loopt vanaf 1 januari 2016 minder risico op hoge (ziekte)kosten wanneer u ervaren werknemers ook na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd in dienst houdt of aanneemt. Dit is geregeld in de ‘Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd’ die dan in werking treedt. Welke belemmeringen worden in deze wet opgeheven?

beveiligers-schiphol

Minder verplichtingen bij arbeidsongeschiktheid

De loondoorbetalingsverplichting voor arbeidsongeschikte werknemers die de AOW-gerechtigd zijn wordt verkort. De werkgever is verplicht om het loon van de arbeidsongeschikte AOW-gerechtigde werknemer gedurende 13 weken door te betalen (i.p.v. de normale periode van 104 weken). Wanneer de werknemer bij of na het bereiken van de AOW-leeftijd arbeidsongeschikt raakt en de arbeidsovereenkomst eindigt voordat de periode van 13 weken is verstreken, dan heeft de werknemer voor de resterende periode recht op een Ziektewetuitkering. Deze Ziektewetuitkering wordt in beginsel direct verhaald op de werkgever.

Het opzegverbod bij ziekte wordt verkort naar 13 weken. In 2018 zullen de loondoorbetalingsverplichting en het opzegverbod bij ziekte waarschijnlijk verder worden teruggebracht naar 6 weken.

Daarnaast worden de re-integratieverplichtingen beperkt. Zo hoeven de werkgever en de AOW-gerechtigde werknemer geen plan van aanpak meer op te stellen. Ook hoeft de werkgever niet meer op zoek te gaan naar werk bij een andere werkgever, wanneer blijkt dat binnen het bedrijf van de eigen werkgever geen passende arbeid beschikbaar is (de zogenaamde re-integratie ‘tweede spoor’). Voor werknemers die vóór 1 januari 2016 arbeidsongeschikt zijn geworden en vóór 1 juli 2016 de AOW-leeftijd bereiken, geldt een overgangsregeling waardoor zij langer recht hebben op loondoorbetaling en ook het opzegverbod langer geldt.

Kortere opzegtermijn

Voor het opzeggen van de arbeidsovereenkomst met een AOW-gerechtigde werknemer gaat een standaard opzegtermijn van 1 maand gelden. Ongeacht de duur van de arbeidsovereenkomst. Zonder deze wijziging zou de gebruikelijke opzegtermijn gelden, die kan oplopen tot wel 4 maanden.

Meer en langere tijdelijke arbeidsovereenkomsten mogelijk

De ketenregeling wordt versoepeld voor AOW-gerechtigde werknemers. Pas na 6 tijdelijke arbeidsovereenkomsten (i.p.v. 3) óf een periode van 4 jaar (i.p.v. 2 jaar) is er sprake van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Dit maakt het dus mogelijk om meer en langere tijdelijke arbeidsovereenkomsten te sluiten met een AOW-gerechtigde werknemer.

Beëindigen van arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd met AOW-gerechtigde

De manier waarop de werkgever een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met een AOW-gerechtigde kan beëindigen, hangt af van het tijdstip van aanvang van de arbeidsovereenkomst: vóór of na het bereiken van de AOW-leeftijd. Sinds 1 juli 2015 kan een arbeidsovereenkomst die vóór het bereiken van de AOW-leeftijd is aangegaan, door de werkgever bij of na het bereiken van de AOW-leeftijd worden opgezegd zonder tussenkomst van het UWV of de kantonrechter. De arbeidsovereenkomst eindigt automatisch wanneer daarin een pensioenontslagbeding is opgenomen. Is de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aangegaan na het bereiken van de AOW-leeftijd, dan geldt het normale ontslagrecht. Dit betekent dat toestemming van het UWV of ontbinding door de kantonrechter nodig is om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Ongeacht de datum waarop de arbeidsovereenkomst is aangegaan (vóór of na het bereiken van de AOW-leeftijd), is de werkgever bij het beëindigen van een arbeidsovereenkomst met een AOW-gerechtigde géén transitievergoeding verschuldigd.

Overige maatregelen

De ‘Wet flexibel werken’ wordt niet van toepassing op AOW-gerechtigde werknemers. Sinds 1 juli 2015 is de ‘Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag’ wel van toepassing op AOW-gerechtigde werknemers en kunnen zij dus aanspraak maken op het wettelijk minimumloon.

Actie

 • Onderneem actie wanneer u AOW-gerechtigde werknemers in dienst wilt nemen of houden.
 • Controleer of u nog aanvullende maatregelen moet nemen wanneer een werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt en u deze niet langer in dienst wenst te houden.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om een werknemer in dienst te houden of juist aan te nemen na het bereiken van de AOW-leeftijd? Of heeft u andere vragen over arbeidsrecht? Dan kunt u contact opnemen met mr. Jan Dop (jan.dop@russell.nl).

  Deel op social media

  • Arbeidsrecht en ontslag

  Three important topics to include in your employment contract under Dutch, US and UK law

  15 juli 2021

  In the last issue of Stare Decisis, Priscilla de Leede of Russell Advocaten, Mary Edenfield of Mateer Harbert and Ed Belam of Marriott Harrison discuss the most important topics to include in your employment contracts regarding the termination of the contract. There are some important differences to take into account!

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  17 juni 2021: Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer”

  17 juni 2021

  Heeft u het webinar gemist? Bekijk dan de opname hiervan! Als uw werknemer zich ziek meldt, roept dit tal van lastige vragen op. Wat zijn uw re-integratieverplichtingen tijdens de ziekteperiode? Wat mag u – met het oog op privacywetgeving – wel en niet noteren over uw zieke werknemer? Tijdens het webinar op 17 juni 2021 gaven wij een praktische toelichting op deze en andere vragen.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Ontslag zieke statutair bestuurder

  17 juni 2021

  Een zieke werknemer mag niet worden ontslagen. Een werknemer die weet dat ontslag dreigt, kan echter niet daaraan ontkomen door zich ziek te melden. Maar wanneer weet de werknemer dat dit het geval is? Die vraag stond centraal bij de rechtszaak over het ontslag van de CFO van de Volksbank.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Let op met de werkgeversverklaring!

  14 juni 2021

  Voor het sluiten van een hypotheek of een huurcontract vragen de bank of de verhuurder vaak om een werkgeversverklaring. Zo’n verklaring kan onbedoelde gevolgen hebben voor de werkgever. Waarop moet u letten?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Wettelijk minimumloon per 1 juli 2021

  2 juni 2021

  De hoogte van het wettelijk minimumloon verandert per 1 juli 2021. Wat zijn de nieuwe bedragen?

  lees verder
  • Expats
  • Arbeidsrecht en ontslag

  The Netherlands: Gateway to Europe

  3 mei 2021

  The Netherlands likes to present itself as “the gateway to Europe.” And not without reason: excellent travel connections (Schiphol Amsterdam Airport and Rotterdam Seaport) and a highly educated population speaking several languages.

  lees verder
  • Ambassades
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Russell Advocaten aanbevolen door The Legal 500 2021

  20 april 2021

  Russell Advocaten is voor het 17e jaar op rij opgenomen in The Legal 500. We zijn blij met deze erkenning voor de kwaliteit van onze juridische dienstverlening door experts en cliënten. Lees wat zij over ons schrijven:

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Ontslag en vervaltermijnen

  8 april 2021

  Vervaltermijnen in het arbeidsrecht zijn strikt. Wie te laat is, kan niets meer doen tegen zijn ontslag en verspeelt het recht op vergoeding. Wat zijn de termijnen waar u op moet letten?

  lees verder