Personeel: Wet flexibel werken: buiten kantoor en buiten kantoortijden

Publicatiedatum 28 mei 2015
Werknemers hebben het recht om buiten kantoor en buiten de vaste kantooruren te werken dankzij de ‘Wet flexibel werken’. Wanneer mag een werkgever verzoeken om dergelijke wijzigingen weigeren? Is het mogelijk om van de wettelijke regels af te wijken?

arbeidstijden - social media

De nieuwe ‘Wet flexibel werken’ (voluit: ‘Wet aanpassing arbeidsduur ten einde flexibel werken te bevorderen’) is een vergaande wijziging van de reeds bestaande wet ‘Wet aanpassing arbeidsduur’ (WAA). Werknemers krijgen hierdoor ook het recht op wijziging van de arbeidsplaats (locatie) en het recht op wijziging van werktijden. Zij hadden al de mogelijkheid om de arbeidsduur te vermeerderen of verminderen. De nieuwe wet geldt alleen voor werkgevers met meer dan 10 werknemers. Verwacht wordt dat de wet 1 juli 2015 zal ingaan.

Veranderingen ten opzichte van de oude situatie

Onder de huidige WAA geldt de regeling dat werknemers na één dienstjaar gewerkt te hebben, een verzoek tot aanpassing van de arbeidsduur konden indienen. Met de nieuwe wet wordt het mogelijk om al na 26 weken een verzoek tot aanpassing in te dienen voor (1) de arbeidsduur, (2) de werktijd en (3) de arbeidsplaats.

Een verzoek tot aanpassing moet twee maanden voor het beoogde tijdstip van ingang worden ingediend. Dit was een termijn van vier maanden. Zowel het toekennen van een verzoek als de afwijzing van een verzoek moet altijd schriftelijk gedaan worden.

Afwijzing werkgever

De werkgever kan een verzoek tot aanpassing van de arbeidsduur óf werktijd alleen onder bepaalde omstandigheden weigeren. Dit is enkel mogelijk indien er sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen.

Bij vermindering van de arbeidsduur is sprake van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen indien dit leidt tot ernstige problemen:

 1. voor de bedrijfsvoering bij de herbezetting van de vrijgekomen uren;
 2. op het gebied van veiligheid, of
 3. van roostertechnische aard.

Bij vermeerdering van de arbeidsduur is in ieder geval sprake van een zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen indien dit leidt tot ernstige problemen:

 1. van financiële of organisatorische aard;
 2. wegens het niet voorhanden zijn van voldoende werk, of
 3. omdat de vastgestelde formatieruimte of personeelsbegroting daartoe ontoereikend is.

Bij aanpassing van de werktijd is in ieder geval sprake van een zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen indien dit leidt tot ernstige problemen:

 1. op het gebied van veiligheid;
 2. van roostertechnische aard; of
 3. van financiële of organisatorische aard.

Bij een verzoek om aanpassing van de arbeidsplaats gelden minder strenge regels. Een werkgever hoeft zo’n verzoek enkel te overwegen. Voor een afwijzing hoeft dus geen sprake te zijn van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen.

Indien een werkgever een verzoek van een werknemer afwijst, dient hij de afwijzing te voorzien van een motivatie. Pas een jaar nadat de werkgever een verzoek om aanpassing van de arbeidsduur, arbeidsplaats of werktijd heeft ingewilligd of afgewezen, kan de werknemer een nieuw verzoek indienen.

Afwijking mogelijk?

Het is mogelijk om van deze nieuwe wet af te wijken bij cao of bij schriftelijke overeenkomst met de ondernemingsraad of, bij het ontbreken daarvan, met de personeelsvertegenwoordiging.

Actie

Inventariseer de mogelijke (ook juridische) problemen en mogelijkheden die in uw bedrijf of organisatie kunnen ontstaan door wijziging van de werktijden en de werkplek. Zo bent u voorbereid wanneer een werknemer een aanpassingsverzoek indient.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de Wet flexibel werken? Of heeft u andere vragen over wijziging van arbeidstijden, arbeidsplek of andere aanpassingen van arbeidsvoorwaarden en arbeidsovereenkomsten? Dan kunt u contact opnemen met:
mr. Jan Dop (jan.dop@russell.nl).

  Deel op social media

  • Arbeidsrecht en ontslag

  Equality in the workplace: Taking care of female employees

  21 oktober 2021

  Werkgevers moeten hun personeel gelijk behandelen. Om die gelijke behandeling op de werkplek te realiseren moeten zij echter wel rekening houden met genderverschillen. Waar moeten werkgevers op letten als zij voor een bedrijfscultuur willen zorgen waarbij iedereen zich prettig voelt? Wat zijn de rechten van zwangere werkneemsters en van personeelsleden met kinderen? Onze advocaten Priscilla de Leede en Eileen Pluijm beantwoorden deze vragen in hun bijdrage aan Lady Justice, het magazine van de Women Lawyers Section van Primerus.

  lees verder
  • Ondernemingsraad
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Ondernemingsraad: Coronamaatregelen en verplichte vaccinaties

  11 oktober 2021

  Welke rechten heeft de OR ten aanzien van de coronamaatregelen binnen de onderneming? En welke rol speelt de OR als het gaat om de (on)mogelijkheid van verplichte vaccinatie tegen het coronavirus?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Personeel: Wat betekent het uitstel van de handhaving van de Wet DBA voor opdrachtgevers en zzp’ers?

  4 oktober 2021

  De handhaving van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties blijft uitgesteld tot er een nieuw kabinet komt. Wat betekent dit voor u als opdrachtgever of zzp’er?

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Questions and challenges during COVID-19: Dutch employment law, tenancy law and contract law

  13 september 2021

  In this article, we will discuss several questions and challenges in the field of Dutch employment law, tenancy law and contract law during COVID-19.

  lees verder
  • ICT, privacy en intellectuele eigendom
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Uberchauffeur is werknemer, geen zelfstandige

  13 september 2021

  Volgens de Rechtbank Amsterdam zijn Uber-chauffeurs werknemers. Zij vallen daarom onder de CAO-taxivervoer met alle daaraan verbonden rechten en plichten. Hoe is de rechtbank tot dit oordeel gekomen? En wat betekent dit voor andere vormen van platformwerk?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Hoe staat het ervoor met de Wet DBA: een update

  9 september 2021

  Het kabinet doet een nieuw voorstel om meer duidelijkheid te geven over wie werknemer en wie zelfstandige is. Wat houdt deze Wet minimumbeloning zelfstandigen en zelfstandigenverklaring in?

  lees verder
  • Ondernemingsrecht

  Is een managementovereenkomst een arbeidsovereenkomst of een opdrachtovereenkomst?

  26 augustus 2021

  Hebben de nieuwe regels van de Hoge Raad voor het beoordelen van arbeidsovereenkomsten ook gevolgen voor de managementovereenkomst? De rechtspraak is er nog niet uit. Dat blijkt uit uitspraken van het Hof Arnhem-Leeuwarden en de Rechtbank Midden-Nederland over de managementovereenkomst van de CFO van de Volksbank.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Ontslag zieke statutair bestuurder

  11 augustus 2021

  Een zieke werknemer mag niet worden ontslagen. Een werknemer die weet dat ontslag dreigt, kan echter niet daaraan ontkomen door zich ziek te melden. Maar wanneer weet de werknemer dat dit het geval is? Die vraag stond centraal bij de rechtszaak over het ontslag van de CFO van de Volksbank.

  lees verder