Nieuws, Blog en Publicaties

De advocaten van Russell Advocaten schrijven geregeld over actuele juridische ontwikkelingen. Hieronder vindt u een overzicht van onze blogs, nieuwsbrieven, boeken en artikelen.

Lees meer

Uw advocaat

mr. Jan Dop
mr. Jan Dop
advocaat partner

Jan Dop staat nationale en internationale bedrijven bij in alle facetten van de dagelijkse bedrijfsvoering. Hij is gespecialiseerd in ondernemingsrecht en arbeidsrecht. Hij werkt sinds 1995 als advocaat bij Russell, sinds 2011 als partner.
 

@: jan.dop@russell.nl
t: +31 20 301 55 55


Personeel: Uw verplichtingen ten opzichte van zieke werknemers op een rij!

Publicatiedatum: 20 april 2017

Loondoorbetaling, opzegverbod tijdens ziekte en re-integratie zieke werknemerIs een van uw werknemers langdurig ziek? Dan heeft u als werkgever tijdens de eerste twee ziektejaren verschillende verplichtingen ten opzichte van die werknemer. U moet namelijk:

  • de arbeidsovereenkomst in stand houden;
  • het loon van de werknemer doorbetalen; en
  • u inspannen voor de re-integratie van de werknemer.
     

Opzegverbod tijdens ziekte

U mag de arbeidsovereenkomst met de zieke werknemer gedurende de eerste twee jaren van de ziekte niet eenzijdig beëindigen. Dit is het opzegverbod tijdens ziekte. Het opzegverbod geldt niet bij:

Een opzegging in strijd met het opzegverbod is vernietigbaar.
 

Loondoorbetalingsverplichting

Tijdens het eerste ziektejaar moet u ten minste 70% van het loon van de werknemer en minimaal het wettelijk minimumloon doorbetalen. Tijdens het tweede ziektejaar betaalt u ook minimaal 70% van het loon, maar bent u niet langer minimaal het wettelijk minimumloon verschuldigd. Betaalt u het loon niet door, dan kan de werknemer dit alsnog afdwingen bij de rechter, inclusief een verhoging die kan oplopen tot de helft van het verschuldigde salaris. 
 

Re-integratie inspanningsverplichting

U bent verplicht er samen met de werknemer voor te zorgen dat hij zo snel mogelijk weer aan het werk gaat. Als u zich niet (voldoende) inspant voor de re-integratie van de werknemer, dan kan de loondoorbetalingsperiode worden verlengd. Schakel daarom de bedrijfsarts of arbodienst in en laat deze in ieder geval binnen zes weken na de ziekmelding een probleemanalyse opstellen.

Samen met de bedrijfsarts/arbodienst stelt u vervolgens binnen acht weken na de ziekmelding een plan van aanpak op, waarin de tussen u en de werknemer gemaakte afspraken ten aanzien van het re-integratietraject worden vastgelegd.

Houd tijdens de ziekteperiode in ieder geval één keer in de zes weken een voortgangsgesprek met de werknemer en plan na één jaar ziekte een eerstejaarsevaluatie. Als de werknemer wel kan werken, maar alleen in een andere functie, met aangepaste werktijden, of met behulp van scholing, dan dient u samen met de werknemer de mogelijkheden hiertoe te verkennen. Indien het niet mogelijk is om de werknemer binnen uw eigen bedrijf te laten re-integreren, moet u tijdig kijken of de werknemer bij een ander bedrijf kan re-integreren, het zogenoemde “tweede spoor”.

Let op: zorg ervoor dat alle re-integratie-inspanningen schriftelijk worden vastgelegd!
 

Verplichtingen zieke werknemer

Niet alleen u heeft verplichtingen wanneer een werknemer langdurig ziek is. Ook de werknemer moet zich inspannen voor zijn re-integratie. Als de werknemer verzuimt zijn verplichtingen na te komen, en bijvoorbeeld via sociale media blijkt helemaal niet zo ziek meer te zijn of zijn re-integratie te belemmeren, dan kunt u hieraan sancties verbinden.
 

Meer informatie

Wilt u meer informatie over uw verplichtingen ten opzichte van zieke werknemers of over wat er gebeurt na de eerste twee ziektejaren? Wij vertellen u graag wat u allemaal mag doen en wat u allemaal moet doen! Neem contact met ons op:
 

Onderstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.
 

Velden met een * zijn verplicht

Blijf op de hoogte

Wilt u graag op de hoogte blijven van de actuele juridische ontwikkelingen?

Meldt u aan voor de nieuwsbrief

Of volg ons op LinkedIn

Bel mij

Vul hier uw naam en telefoonnummer in en wij bellen u zo spoedig mogelijk.
Onderstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.